ถ้าเชิญศาลออกจากบ้านป่าแหว่งได้ ก็ให้เช่า เอาเงินไปปลูกป่าบนดอย
  AREA แถลง ฉบับที่ 411/2561: วันพุธที่ 22 สิงหาคม 2561

ผู้แถลง: ดร.โสภณ พรโชคชัย
ประธาน ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย
บจก. เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส
sopon@area.co.th

            ดร.โสภณ Live สดชี้ให้เห็นว่าถ้าหากคณะที่เรียกร้องให้รื้อบ้านป่าแหว่ง สามารถเชิญศาลให้ออกไปจากหมู่บ้านป่าแหว่งได้ ก็ควรเอามาให้เช่าทำรีสอร์ต เอาเงินไปปลูกป่าบนดอยสุเทพที่มีผู้บุกรุกมากมายดีกว่า

            ดร.โสภณ พรโชคชัย ประธาน ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย บจก. เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส (www.area.co.th) เห็นด้วยกับการที่ไม่ควรให้ข้าราชการเข้าอยู่ในหมู่บ้านป่าแหว่ง แต่ไม่เห็นด้วยกับการรื้อ ควรเอาหมู่บ้านมาทำการให้เช่าเป็นรีสอร์ต โรงแรม หรือบ้านพักผู้สูงวัย เพื่อเอาเงินมาปลูกป่า "ปะผุ" ดอยสุเทพ ที่น่าจะถูกบุกรุกถากถางป่ามากมาย

ดูวิดิโอ fb Live คลิกที่ลิงค์นี้: https://www.facebook.com/dr.sopon4/videos/412409055830640/

 

 

 

 

 

 

 

 

 


ผู้แถลง:
ดร.โสภณ พรโชคชัย (sopon@area.co.th) ประธาน ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย บจก. เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส หรือ AREA (www.area.co.th): ซึ่งเป็นองค์กรที่มีฐานข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ภาคสนามขนาดใหญ่ที่สุดและปรับปรุงให้ทันสมัยที่สุดในประเทศไทย และดำเนินการเก็บข้อมูลต่อเนื่องมาตั้งแต่ พ.ศ.2537 เป็นศูนย์ข้อมูลที่มีความเป็นกลางทางวิชาการ และเป็นอิสระทางวิชาชีพ โดยไม่ถูกครอบงำโดยผู้มีส่วนได้ส่วนเสียใด ๆ สมาชิกของศูนย์ข้อมูลฯ ได้รับข้อมูลที่เป็น First-hand information ในเวลาเดียวกัน

อ่าน 1,307 คน
2019 Copyright © by area.co.th All Rights Reserved