พิธีเปิด ARENA ณ กรุงพนมเปญ
  AREA แถลง ฉบับที่ 415/2561: วันศุกร์ที่ 24 สิงหาคม 2561

ผู้แถลง: ดร.โสภณ พรโชคชัย
ประธาน ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย
บจก. เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส
sopon@area.co.th

            เช้าวันนี้ ดร.โสภณ พรโชคชัย นำคณะนักอสังหาฯ จากประเทศไทยราว 40 ท่าน ร่วมเปิดงาน ARENA

            ARENA เป็นคำย่อของ ASEAN Real Estate Network Alliance (ARENA: https://bit.ly/2IV2z52) จัดการประชุมประจำปีในระหว่างวันที่ 23-25 สิงหาคม 2561 ณ โรงแรมโซฟิเทล ประเทศกัมพูชา ดร.โสภณ พรโชคชัย ประธาน ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย (www.area.co.th) และประธานมูลนิธิประเมินค่าทรัพย์สินประเทศไทย (www.thaiappraisal.org)ในฐานะประธาน ARENA ในไทย ได้ร่วมกับท่านผู้สนใจจากมูลนิธิจำนวน 40 ท่านข้าร่วมการประชุมนี้ งานนี้เป็นงานประชุมสำหรับนายหน้า ผู้ประเมินค่าทรัพย์สิน รวมทั้งนักพัฒนาที่ดิน ถือเป็นโอกาสในการขายทรัพย์สินให้กับประเทศเพื่อนบ้านในอาเซียน

 

 

 

 

 

 


ผู้แถลง:
ดร.โสภณ พรโชคชัย (sopon@area.co.th) ประธาน ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย บจก. เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส หรือ AREA (www.area.co.th): ซึ่งเป็นองค์กรที่มีฐานข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ภาคสนามขนาดใหญ่ที่สุดและปรับปรุงให้ทันสมัยที่สุดในประเทศไทย และดำเนินการเก็บข้อมูลต่อเนื่องมาตั้งแต่ พ.ศ.2537 เป็นศูนย์ข้อมูลที่มีความเป็นกลางทางวิชาการ และเป็นอิสระทางวิชาชีพ โดยไม่ถูกครอบงำโดยผู้มีส่วนได้ส่วนเสียใด ๆ สมาชิกของศูนย์ข้อมูลฯ ได้รับข้อมูลที่เป็น First-hand information ในเวลาเดียวกัน

อ่าน 980 คน
2019 Copyright © by area.co.th All Rights Reserved