งาน ARENA กรุงพนมเปญ
  AREA แถลง ฉบับที่ 416/2561: วันจันทร์ที่ 27 สิงหาคม 2561

ผู้แถลง: ดร.โสภณ พรโชคชัย
ประธาน ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย
บจก. เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส
sopon@area.co.th

            ในระหว่างวันที่ 23-26 สิงหาคม 2561 ดร.โสภณ พรโชคชัย นำคณะนักอสังหาฯ จากประเทศไทยราว 40 ท่าน ร่วมงาน ARENA

            ARENA เป็นคำย่อของ ASEAN Real Estate Network Alliance (ARENA: https://bit.ly/2IV2z52) จัดการประชุมประจำปีในระหว่างวันที่ 24-25 สิงหาคม 2561 ณ โรงแรมโซฟิเทล ประเทศกัมพูชา ดร.โสภณ พรโชคชัย ประธาน ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย (www.area.co.th) และประธานมูลนิธิประเมินค่าทรัพย์สินประเทศไทย (www.thaiappraisal.org)ในฐานะประธาน ARENA ในไทย ได้ร่วมกับท่านผู้สนใจจากมูลนิธิจำนวน 45 ท่านข้าร่วมการประชุมนี้ งานนี้เป็นงานประชุมสำหรับนายหน้า ผู้ประเมินค่าทรัพย์สิน รวมทั้งนักพัฒนาที่ดิน ถือเป็นโอกาสในการขายทรัพย์สินให้กับประเทศเพื่อนบ้านในอาเซียน

            ดร.โสภณ ได้เป็นเจ้าภาพจัดงาน ARENA ที่กรุงเทพมหานครเป็นครั้งแรกในปี 2559 และปีก่อนหน้านี้ (2560) จัดที่กรุงกัวลาลัมเปอร์ ในปี 2562 จะจัดที่กรุงย่างกุ้ง และปี 2563 จะจัดที่กรุงมะนิลา


คณะคนไทยที่ไปร่วม นำโดย ดร.โสภณ พรโชคชัย

 

คณะกรรมการ ARENA และประธานจัดงาน

 

คณะกรรมการ ARENA

 

ไทยแต่งชุดไทยร่วมงานเลี้ยงอำลา

 

 

ชุดไทยสุดอลังการ์ของไทย

 

 

ผู้เข้าร่วมงานคับคั่งราว 400 คน

 

 

ดร.โสภณ พาคณะดูงานอสังหาริมทรัพย์ ณ กรุงพนมเปญ

 

 

คณะคนไทยคับคั่ง 1

 

 

คณะคนไทยคับคั่ง 2

 

 

ดร.โสภณ รับรางวัลจากประธานจัดงาน

 

 

มูลนิธิประเมินค่าทรัพย์สินแห่งประเทศไทยในฐานะเจ้าภาพร่วม

 


ผู้แถลง:
ดร.โสภณ พรโชคชัย (sopon@area.co.th) ประธาน ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย บจก. เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส หรือ AREA (www.area.co.th): ซึ่งเป็นองค์กรที่มีฐานข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ภาคสนามขนาดใหญ่ที่สุดและปรับปรุงให้ทันสมัยที่สุดในประเทศไทย และดำเนินการเก็บข้อมูลต่อเนื่องมาตั้งแต่ พ.ศ.2537 เป็นศูนย์ข้อมูลที่มีความเป็นกลางทางวิชาการ และเป็นอิสระทางวิชาชีพ โดยไม่ถูกครอบงำโดยผู้มีส่วนได้ส่วนเสียใด ๆ สมาชิกของศูนย์ข้อมูลฯ ได้รับข้อมูลที่เป็น First-hand information ในเวลาเดียวกัน

อ่าน 917 คน
2019 Copyright © by area.co.th All Rights Reserved