สิงคโปร์เก็บภาษีต่างชาติซื้ออสังหาฯ 25% แต่ไทยยังขายชาติ
  AREA แถลง ฉบับที่ 420/2561: วันอังคารที่ 28 สิงหาคม 2561

ผู้แถลง: ดร.โสภณ พรโชคชัย
ประธาน ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย
บจก. เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส
sopon@area.co.th

            สิงคโปร์ไม่เห็นต่างชาติเป็นพ่อ ไม่กลัวหุ้นตก ไม่กลัวนักพัฒนาที่ดินได้รับผลกระทบ จากที่แต่เดิมเก็บภาษีต่างชาติ 10% ต่อมาเพิ่มเป็น 15% ล่าสุดเพิ่มเป็น 25% แต่ไทยจะ "ประเคน" ให้ต่างชาติมาซื้อได้โดยไม่หวั่น "ขายชาติ"

            ดร.โสภณ พรโชคชัย ประธาน ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย บจก. เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส (www.area.co.th) ได้รับทราบข้อมูลจากสมาคมนายหน้าอสังหาริมทรัพย์สิงคโปร์ในคราวไปประชุมสมาคมเครือข่ายอสังหาริมทรัพย์อาเซียน (ASEAN Real Estate Network Alliance) ในระหว่างวันที่ 24-25 สิงหาคม ศกนี้ ณ กรุงพนมเปญว่า ต่างชาติที่เข้าไปซื้ออสังหาริมทรัพย์ในสิงคโปร์ ต้องเสียภาษีอย่างหนัก ทั้งนี้เพราะสิงคโปร์คำนึงถึงผลประโยชน์ของประชาชนเป็นที่ตั้ง ไม่ได้คำนึงถึงผลประโยชน์เฉพาะหน้าของนักพัฒนาที่ดินหรือนายหน้าอสังหาริมทรัพย์เป็นสำคัญ

            จะเห็นได้ว่าบุคคลธรรมดาที่เป็นคนต่างชาติต้องเสียภาษีเมื่อซื้อจากเดิม 15% มาเป็น 20% แล้ว แต่ถ้าเป็นบริษัทต่างชาติต้องเสียถึง 25% และบริษัทพัฒนาที่ดินที่ขายทรัพย์ให้ต่างชาติ ก็ต้องเสียภาษีอีก 5% ด้วยเช่นกัน รวมแล้วเป็น 30% มาตรการนี้เกิดขึ้นเพื่อไม่ให้ต่างชาติมาซื้ออสังหาริมทรัพย์ในสิงคโปร์มากเกินไป ป้องกันไม่ให้ต่างชาติมาครอบงำประเทศสิงคโปร์ เพราะรัฐบาลเขาสำนึกในการช่วยเหลือชาวสิงคโปร์ หรือถือประโยชน์ของประชาชนเป็นที่ตั้งนั่นเอง

            อันที่จริงอาจกล่าวได้ว่า สิงคโปร์ห้ามต่างชาติซื้อบ้านในสิงคโปร์ก็ว่าได้ เพราะที่อยู่อาศัยถึงราว 80%-85% เป็นอาคารชุดที่การเคหะแห่งชาติสิงคโปร์ (Housing Development Board) สร้างขึ้นเรียกว่า HDB Flat ที่อยู่อาศัยประเภทนี้อยู่ในข่ายห้ามต่างชาติซื้อ ที่ต่างชาติซื้อก็มีแค่ 15-20% ของที่อยู่อาศัยที่ภาคเอกชนสร้างขึ้นเท่านั้น ที่อยู่อาศัยที่เอกชนสร้างนั้น ก็สร้างบนที่ดินที่ "เซ้ง" สิทธิจากรัฐบาลสิงคโปร์เป็นหลัก ใช่ว่าจะสามารถซื้อได้ทั้งที่ทั้งตึกทั้งหมด

            ประเทศที่คิดเพื่อชาติและประชาชนต้องเป็นเยี่ยงสิงคโปร์ ในขณะที่ไทยเราปล่อยให้ต่างชาติมาซื้ออสังหาริมทรัพย์โดยไม่ต้องเสียภาษีอะไรเป็นชิ้นเป็นอัน ในเขตระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก ก็ยังอนุญาตให้ต่างชาติสามารถซื้ออสังหาริมทรัพย์โดยไม่ต้องเสียภาษี เราเพียงต้องการให้เศรษฐกิจดูเฟื่องฟู เพื่อความมั่นคงทางการเมืองระยะสั้น เพื่อผลประโยชน์ของพวกนายทุนขุนศึกระยะสั้น โดยไม่นำพาผลประโยชน์ระยะยาวของประชาชนหรือไม่

            โปรดสังวร


อ้างอิง
https://bloom.bg/2u8I3Ez
https://www.bloomberg.com/news/articles/2018-07-05/singapore-steps-up-property-cooling-measures-after-strong-gains
https://www.straitstimes.com/asia/australianz/new-zealand-passes-ban-on-foreign-homebuyers-into-law


ผู้แถลง:
ดร.โสภณ พรโชคชัย (sopon@area.co.th) ประธาน ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย บจก. เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส หรือ AREA (www.area.co.th): ซึ่งเป็นองค์กรที่มีฐานข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ภาคสนามขนาดใหญ่ที่สุดและปรับปรุงให้ทันสมัยที่สุดในประเทศไทย และดำเนินการเก็บข้อมูลต่อเนื่องมาตั้งแต่ พ.ศ.2537 เป็นศูนย์ข้อมูลที่มีความเป็นกลางทางวิชาการ และเป็นอิสระทางวิชาชีพ โดยไม่ถูกครอบงำโดยผู้มีส่วนได้ส่วนเสียใด ๆ สมาชิกของศูนย์ข้อมูลฯ ได้รับข้อมูลที่เป็น First-hand information ในเวลาเดียวกัน

อ่าน 1,647 คน
2019 Copyright © by area.co.th All Rights Reserved