ร่วมกันปกป้องดอยสุเทพอันศักดิ์สิทธิ์แต่มีป่าแหว่งมากมาย
  AREA แถลง ฉบับที่ 424/2561: วันพฤหัสบดีที่ 30 สิงหาคม 2561

ผู้แถลง: ดร.โสภณ พรโชคชัย
ประธาน ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย
บจก. เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส
sopon@area.co.th

            ตามที่มีขบวนการต่อต้านหมู่บ้านป่าแหว่ง โดยอ้างว่าเพื่อปกป้องดอยสุเทพอันศักดิ์สิทธิ์ ดร.โสภณ จึงช่วยชี้ให้เห็นถึงป่าแหว่งบนดอยสุเทพ

            ดร. โสภณ พรโชคชัย ประธาน ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย (www.area.co.th) ได้แถลงว่า การต่อต้าน "หมู่บ้านป่าแหว่ง" เป็นการแสดงความรักต่อป่าไม้ เป็นแนวคิดที่ดี แต่ ดร.โสภณ ก็เสนอเพิ่มเติมว่าบนยอดดอยสุเทพอันเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ของชาวเชียงใหม่นั้น หากตรวจสอบด้วยแผนที่ google earth ซึ่งถ่ายล่าสุด ณ ปี 2561 ปรากฏว่ายังมีร่อยรอย "ป่าแหว่ง" มากมาย บ้างก็อาจอยู่ระหว่างการฟื้นฟู แต่บ้างก็อาจกลายเป็นสวนผลไม้ หรือนาขั้นบันไดไปแล้ว บางแห่งอยู่ห่างจากพระตำหนักภูพิงค์ราชนิเวศน์ ไม่มากนัก 


ที่มา: www.facebook.com/dr.sopon4/photos/a.330671633712096/1740027319443180

            ดังนั้นหากเราตระหนักถึงความสำคัญของการรักษาป่า-เขา ดร.โสภณ จึงเสนอให้คณะที่ต่อต้านหมู่บ้านป่าแหว่ง รับสมัครอาสาสมัครไปคอยสอดส่องการบุกรุกทำลายป่า นอกจากนี้หากสามารถนำหมู่บ้านป่าแหว่งไปให้เช่าเป็นโรงแรม รีสอร์ตหรือบ้านพักผู้สูงวัยคุณภาพ ก็จะสร้างรายได้ได้ราว 90 ล้านบาทต่อปี สามารถนำไปปลูกป่าได้ปีละ 8,212 ไร่ (http://bit.ly/2OIpbF7) เพียงพอที่จะซ่อมสร้างป่าบนดอยสุเทพ ดอยปุยและพื้นที่อื่น ๆ ที่ปีหนึ่งประเทศไทยสูญเสียพื้นที่ป่าถึงราว 1 ล้านไร่ (https://bit.ly/2zLtXuW)

ดูการทำลายป่ามากมายเป็น "ป่าแหว่ง" บนยอดดอยสุเทพจาก Google
คลิก: 
www.facebook.com/dr.sopon4/videos/412409055830640

 

            ต่อกรณีหมู่บ้านป่าแหว่ง ดร.โสภณ ยังนำเสนอให้ตรวจสอบต่อเนื่อง เนื่องจากก่อนหน้านี้มีข่าวว่ามีการแอบย้ายเข้าอยู่อาศัย โดยได้เขียนรณรงค์ใน facebook ไว้ดังนี้:


ที่มา: www.facebook.com/dr.sopon4/photos/a.330671633712096/1739520106160568


ผู้แถลง:
ดร.โสภณ พรโชคชัย (sopon@area.co.th) ประธาน ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย บจก. เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส หรือ AREA (www.area.co.th): ซึ่งเป็นองค์กรที่มีฐานข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ภาคสนามขนาดใหญ่ที่สุดและปรับปรุงให้ทันสมัยที่สุดในประเทศไทย และดำเนินการเก็บข้อมูลต่อเนื่องมาตั้งแต่ พ.ศ.2537 เป็นศูนย์ข้อมูลที่มีความเป็นกลางทางวิชาการ และเป็นอิสระทางวิชาชีพ โดยไม่ถูกครอบงำโดยผู้มีส่วนได้ส่วนเสียใด ๆ สมาชิกของศูนย์ข้อมูลฯ ได้รับข้อมูลที่เป็น First-hand information ในเวลาเดียวกัน

อ่าน 1,333 คน
2019 Copyright © by area.co.th All Rights Reserved