อีอีซี: ขายชาติ และทางแก้
  AREA แถลง ฉบับที่ 429/2561: วันจันทร์ที่ 03 กันยายน 2561

ผู้แถลง: ดร.โสภณ พรโชคชัย
ประธาน ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย
บจก. เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส
sopon@area.co.th

            ตามที่รัฐบาลกำลังทำโครงการ EEC พวกเราตามท้ายรายชื่อนี้เห็นว่าเป็นแนวทางการพัฒนาที่จะส่งผลร้ายต่อประเทศชาติ และรัฐบาลยังสามารถหยุดยั้งได้ทัน จึงขอแถลงข่าวคัดค้านด้วยข้อมูล Hard Facts และให้ข้อเสนอแนะใหม่ต่อโครงการนี้ ในวันจันทร์ที่ 3 กันยายน เวลา 10:00 น. ณ ห้องบอร์ดรูม 5 โซนซี ชั้น 2 ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ กรุงเทพมหานคร

            ผู้ร่วมคัดค้านและเสนอแนะแนวทางใหม่ ประกอบด้วย

            1. อ.ชวพงศ์ ชำนิประศาสน์ อดีตนายกสมาคมสถาปนิกสยาม ในพระบรมราชูปถัมภ์ และกรรมการผู้จัดการบริษัท สำนักงานสถาปนิกทวีธา จำกัด (https://bit.ly/2MZPzgo)

            2. รศ.นพ.บุญเทียม เขมาภิรัตน์ อดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม ในรัฐบาลพลเอกเปรม ติณสูลานนท์ และอดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรกรุงเทพมหานคร 4 สมัย สังกัดพรรคประชากรไทย https://bit.ly/2PMQVd6

            3. ดร.โสภณ พรโชคชัย ประธานศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย ประธานก่อตั้งมูลนิธิประเมินค่าทรัพย์สินแห่งประเทศไทย และนายกสมาคมอสังหาริมทรัพย์นานาชาติ https://bit.ly/2BXCVu3

            ใน AREA แถลงนี้ ดร. โสภณ พรโชคชัย ประธาน ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย (www.area.co.th) ได้นำเสนอแนวคิดส่วนตัวของตนเอง ดร.โสภณจบการศึกษาดุษฎีบัณฑิตด้านการพัฒนาการวางแผนพัฒนาเมืองจากสถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเซีย (AIT) และศึกษาด้านการวางแผนพัฒนาเมืองจากมหาวิทยาลัยคาธอลิกลูแวง เบลเยียมด้วยทุนสหประชาชาติ จบมหาบัณฑิตด้านที่ดิน-ที่อยู่อาศัยจาก AIT ด้วยวิทยานิพนธ์ระดับ Excellence ด้วยทุนของรัฐบาลเบลเยียม รวมทั้งเคยทำการศึกษาในโครงการของสหประชาชาติ UN Habitat, ILO, ESCAP รวมทั้งเคยเป็นที่ปรึกษาในโครงการของกระทรวงการคลังหลายประเทศ เช่น กัมพูชา เวียดนาม อินโดนีเซีย ดร.โสภณ มีความห่วงใยต่อการพัฒนา EEC ว่าจะนำไปสู่ความเสียหายต่อชาติ จึงนำเสนอความเห็นดังนี้:

คลิกดูรูปภาพใหญ่

ที่มา: https://data.worldbank.org/indicator/BX.KLT.DINV.WD.GD.ZS?locations=TH

 

1. การลงทุนของต่างชาติ

      การที่ต่างชาติมาลงทุนในไทยน้อยนั้น เหตุผลสำคัญไม่ใช่เพราะประเทศไทยไม่ดึงดูดความสนใจ จนต้อง "ประเคน" ให้ต่างชาติมาลงทุน  แต่เป็นเพราะปัญหาความไม่มั่นคงทางการเมือง รัฐประหารและการที่ยังไม่มีการเลือกตั้งตามนานาอารยประเทศ  จะเห็นได้ว่าตามข้อมูลของธนาคารโลก การลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศ (Foreign Direct Investment) ตกต่ำลงในช่วงน้ำท่วมใหญ่ปี 2554 และทะยานสูงขึ้นมาใหม่ จนกระทั่งรัฐประหาร 2557 ดังนั้นหากมีการเลือกตั้งตามนานาอารยประเทศโดยเร็ว  ซึ่งคณะรัฐประหารในช่วงแรกก็ยังบอกว่า "ขอเวลาอีกไม่นาน" แต่ปัจจุบันย่างเข้าปีที่ 5 แล้ว

 

2. การผังเมือง

      เป็นเรื่องวิตถารสุดแปลกที่เราจะพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ แต่ยังไม่มีผังเมือง ตามข่าวล่าสุด "เปิดผังใช้ที่ดินในอีอีซีพัฒนา 5 ปีแรก 1.36 แสนไร่" (19 สิงหาคม 2561: https://bit.ly/2CbtDuA) ระบุว่า "จะเป็นการดำเนินงานภายใต้พื้นที่เพียงประมาณ 8.33 ล้านไร่เท่านั้น . . . พื้นที่ที่ใช้ในทางเศรษฐกิจในระยะ 5 ปีแรก (2561-2565) จะมีอยู่จำนวน 136,509 ไร่ เช่น เขตส่งเสริมเพื่อกิจการพิเศษ 4 พื้นที่จำนวน 18,484 ไร่ เขตส่งเสริมเศรษฐกิจพิเศษสำหรับอุตสาหกรรมเป้าหมายใน 21 แห่ง จำนวน 86,755 ไร่ โครงสร้างพื้นฐานขนาดใหญ่ 13,870 ไร่ พื้นที่ท่าเรือมาบตาพุด พื้นที่ท่าเรือแหลมฉบัง พื้นที่พัฒนาเมืองใหม่ และพื้นที่ศูนย์กลางธุรกิจ 15,500 ไร่. . .เป็นเพียงการประมาณการณ์ความต้องการเบื้องต้นเท่านั้น ที่กรมโยธาธิการและผังเมือง จะนำไปจัดทำผังการใช้ที่ดินให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาอีอีซีที่มีอยู่ ที่คาดว่าจะดำเนินการจัดทำให้แล้วเสร็จภายในสิ้นปีนี้"

      ข้อน่าสังเกตก็คือหากมีการวางพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ ในทุกประเทศทั่วโลก เขาจะวางผังเมืองก่อน แต่นี่ EEC กลับไม่มี นี่คือเป็นการเปิดทางให้เอกชนพัฒนาที่ไหนก็ได้ที่มีที่ดินอยู่แล้วมาขอนุมัติ  แล้วแบบนี้จะถือว่ามีความโปร่งใสได้อย่างไร แบบนี้จะมีผังเมืองที่แท้จริงที่ควบคุมสิ่งแวดล้อม ฯลฯ ได้อย่างไร

     

3. เมืองใหม่ใน EEC

      เมืองใหม่ EEC ที่ว่านั้น เป็นเมืองที่ไม่มีความเป็นจริงเลย

      3.1 ทำไมต้องสร้างเมืองใหม่ฉะเชิงเทรา พัทยา และระยอง ไม่มีความจำเป็นเลย

      3.2 สร้างขึ้นเพื่อพาชาวต่างชาติมาซื้อแบบ 100% ตามแผนหรือไม่

      3.3 ปล่อยให้มีการกว้านซื้อที่ดินกันเอง คือเหตุผลที่ไม่ต้องมีผังเมืองใช่หรือไม่

      3.4 วางผังแบบขาดความเป็นไปได้อย่างชัดเจน โปรดดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ https://bit.ly/2oA9wwA


ที่มา: https://bit.ly/2oA9wwA

 

      เมื่อเทียบกับ Trust City ของภาคเอกชน 500 ไร่แล้ว จะเห็นได้ว่าภาคเอกชนวางแผนได้ดีกว่ามากมาย


ที่มา: www.youtube.com/watch?v=yFSTHTXhzLM

 

4. ทางรถไฟ

            ทางรถไฟควรใช้เส้นทางกรุงเทพ-ชลบุรีสายใหม่ แทนที่จะต้องไปอ้อมที่ฉะเชิงเทรา มีผลประโยชน์ของใครอยู่แถวนั้นหรือไม่ การอ้อมนี้จะทำให้เพิ่มระยะทางไปประมาณ 15 กิโลเมตร ถ้าแต่ละเที่ยว แต่ละวัน ต้องเสียเวลาอ้อมระหว่างกรุงเทพมหานครและชลบุรี-ระยองไป เท่านี้ก็เป็นความสูญเสียมหาศาล


ที่มา: https://bit.ly/2Ps0Fsb

 

5. วิพากษ์ พรบ.

            มาตรา 6 ให้พื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทรา ชลบุรีและระยองและพื้นที่อื่นใดที่อยู่ในภาคตะวันออกที่กำหนดเพิ่มเติมโดยพระราชกฤษฎีกาเป็นเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก. . .เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ

            ข้อแย้ง

            1. แสดงว่าไม่ได้จำกัดเฉพาะ (ตรงไหนก็ได้ใน) 3 จังหวัดตามที่โฆษณาแล้ว

            2. ต่อไปลามไปทั้งภาคตะวันออก รวมถึงสระแก้ว ปราจีนบุรี จันทบุรี ตราด โดยไม่ต้องตราเป็นพรบ.อีกต่อไป

            3. และต่อไปคงลามไปทั่วประเทศโดยเฉพาะกรณีให้ต่างชาติเซ้งที่ดินได้ 99 ปี  ขีดความสามารถของไทยก็ด้อยกว่าเฉพาะสิงคโปร์และมาเลเซียเท่านั้น (https://goo.gl/wPYLQX) ไม่ต้องให้ต่างชาติเช่าที่ 99 ปีเลย

 

            มาตรา 33 ในกรณีที่มีความจําเป็นที่จะต้องดําเนินการใดเพื่อการพัฒนาเขตพัฒนาพิเศษ. . . ไม่ว่าการนั้นจําเป็นต้องดําเนินการภายในหรือภายนอกเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก หากการดําเนินการดังกล่าวเป็นหน้าที่และอํานาจของหน่วยงานของรัฐหน่วยใดหน่วยหนึ่งหรือหลายหน่วย คณะรัฐมนตรีจะกําหนดให้หน่วยงานของรัฐหน่วยใดหน่วยหนึ่งหรือสํานักงานเป็นผู้ดําเนินการแต่เพียงหน่วยเดียว หรือให้หน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องทั้งหมดหรือบางหน่วยร่วมกันดําเนินการหรือร่วมกับสํานักงานดําเนินการก็ได้. . . หากมีกฎหมายกําหนดให้ผู้ดําเนินการนั้นต้องได้รับอนุมัติหรืออนุญาตหรือต้องได้รับความเห็นชอบจากหน่วยงานของรัฐหน่วยใด ให้คณะกรรมการนโยบายเป็นผู้พิจารณาอนุมัติหรืออนุญาตหรือให้ความเห็นชอบแทนหน่วยงานของรัฐตามกฎหมายว่าด้วยการนั้น. . .

            ข้อแย้ง:

            1. เท่ากับสามารถดำเนินการนอกพื้นที่ 7 จังหวัดได้อีก

            2. เท่ากับคณะกรรมการนโยบายอยู่เหนือหน่วยราชการอื่นใดในประเทศไทย

 

            มาตรา 35 ให้สํานักงานและผู้ซึ่งทําธุรกรรมกับสํานักงานในกิจการเกี่ยวกับที่ดินและอสังหาริมทรัพย์บรรดาที่กฎหมายกําหนดให้ต้องมีการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม ได้รับยกเว้นไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามกฎหมายนั้น

            ข้อแย้ง

            นี่ใช่การขายชาติหรือเปล่า ชาติอื่น เช่น สิงคโปร์ แค่ต่างชาติมาซื้อห้องชุดยังต้องเสียภาษีซื้อ 15% ฮ่องกง 30% แต่ไทยเราจะไม่เก็บค่าธรรมเนียม แถมภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างที่ร่างกันอยู่ก็ต่ำจนแทบไม่ต้องเสีย  อย่างนี้เราเสีย “สิทธิสภาพนอกอาณาเขต” ไหม นอกจากเรายกแผ่นดินให้ต่างชาติแล้ว ยังไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมโอน ที่แม้แต่คนไทยก็ต้องเสีย ยกต่างชาติให้อยู่เหนือกว่าไทยแท้ๆ  เช่นนี้คนไทยเสียเปรียบต่างชาติแล้ว


ที่มา: กรมที่ดิน https://bit.ly/2GOaLD0

 

            มาตรา 36 . . . คณะกรรมการนโยบายโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรีมีอํานาจให้สํานักงานเข้าใช้ประโยชน์ที่ดินที่สํานักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมได้. . .ให้อํานาจของคณะกรรมการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมตามกฎหมายว่าด้วยการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมเป็นอํานาจของคณะกรรมการนโยบาย. . .

            ข้อแย้ง

            1. แสดงว่าเกษตรกรผู้ที่ถือครองที่ ส.ป.ก.4-01 ก็จะขาดความมั่นคงในการถือครองที่ดินแล้ว

 

            มาตรา 39 เพื่อประโยชน์ในการพัฒนาอุตสาหกรรมของประเทศไปสู่การใช้เทคโนโลยีขั้นสูง สร้างนวัตกรรม และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม รวมทั้งการพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันกับต่างประเทศในด้านต่าง ๆ. . .คณะกรรมการนโยบายจะประกาศกำหนดจากอุตสาหกรรมเป้าหมายทั้งหมดหรือบางส่วน หรืออุตสาหกรรมอื่นนอกเหนือจากอุตสาหกรรมเป้าหมาย โดยอาจรวมถึงอุตสาหกรรมการบริการ อุตสาหกรรมท่องเที่ยวและ

การจัดประชุม หรืออุตสาหกรรมอื่นใดด้วยก็ได้แต่อย่างน้อยต้องประกอบด้วยอุตสาหกรรมด้านต่างๆ ดังต่อไปนี้. . .

            ข้อแย้ง

            อุตสาหกรรมบริการ ท่องเที่ยว จัดประชุม ฯลฯ มันเกี่ยวกับเทคโนโลยีชั้นสูงและสิ่งแวดล้อมตรงไหน คนไทยก็ทำได้ด้วยดีอยู่แล้ว นี่เท่ากับอ้างเพื่อหาทางให้ต่างชาติมา ฆ่า” อุตสาหกรรมไทยโดยเฉพาะใช่หรือไม่ นี่แสดงว่ารัฐจะกำหนดอุตสาหกรรมอื่น ๆ ได้อีก พวกต่างชาติจะพาเหรดกันมายึดประเทศไทยแล้ว  ส่วนที่อ้างเรื่องยานยนต์สมัยใหม่ อิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ หุ่นยนต์ การบินและโลจิสติกส์ ดิจิทัล การแพทย์ครบวงจร ก็ไม่ต้องไปไกลถึงภาคตะวันออก ตั้งในนิคมอุตสาหกรรมใกล้ๆ ก็ได้ ไม่สิ้นเปลืองงบประมาณไปมหาศาลแบบ “ขี่ช้างจับตั๊กแตน” แบบนี้

ที่บอกว่ามี 10 อุตสาหกรรมส่งเสริม เป็นแค่ฉากหน้าหลอก!! ยังมีบริการ-ท่องเที่ยวที่มีได้เปรอะไปหมดในอีอีซี แย่งคนไทยหากินหมดแน่ ดูที่มา: www.eeco.or.th

 

            มาตรา 48 ให้ผู้ประกอบกิจการหรืออยู่อาศัยในเขตส่งเสริมเศรษฐกิจพิเศษได้รับสิทธิประโยชน์อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างตามที่คณะกรรมการนโยบายกำหนด ดังต่อไปนี้ (๑) สิทธิในการถือกรรมสิทธิ์ในที่ดินหรืออสังหาริมทรัพย์อื่นของคนต่างด้าว (๒) สิทธิในการนำคนต่างด้าวเข้ามาและอยู่อาศัยในราชอาณาจักร (๓) สิทธิในการที่จะได้รับยกเว้นหรือลดหย่อนภาษีอากร (๔) สิทธิในการทำธุรกรรมทางการเงิน

(๕) สิทธิประโยชน์อื่น. . .

            ข้อแย้ง

            นี่เท่ากับเป็นเขตเช่าของคนต่างชาติไปแล้วหรือไม่

 

            มาตรา 49 ให้ผู้ประกอบ. . .ซึ่งเป็นนิติบุคคลและเป็นคนต่างด้าวตามประมวลกฎหมายที่ดิน. . .ให้มีสิทธิถือกรรมสิทธิ์ในที่ดินหรืออสังหาริมทรัพย์อื่นภายในเขตส่งเสริมเศรษฐกิจพิเศษได้โดยไม่ต้องได้รับอนุญาตตามประมวลกฎหมายที่ดิน หรือภายใต้การจำกัดสิทธิของคนต่างด้าวตามกฎหมายว่าด้วยอาคารชุด แล้วแต่กรณี. . .

            ข้อแย้ง

            นี่ไม่แค่เช่าที่ดิน 99 ปี ประเคนที่ดินให้พวกต่างชาติ ทั้งที่ก็ไม่เห็นมีใครเรียกร้องอะไรเลย

 

            มาตรา 51. . .บุคคลดังกล่าวรวมทั้งคู่สมรส บุพการี และบุตร. . .อาจได้รับการลดหย่อนภาษี สิทธิเกี่ยวกับการเข้าเมืองและการขออนุญาตทํางาน และสิทธิอื่นเพิ่มเติม ทั้งนี้ ตามที่คณะกรรมการนโยบายประกาศกําหนดก็ได้. . .

            ข้อแย้ง

            นี่ให้ต่างชาติขนคนเข้ามาโดยไม่เสียอะไรเลย มาตั้งอาณานิคม? แต่คนไทยแท้ๆ ต้องเสียภาษี

 

            มาตรา 52 การเช่า เช่าช่วง ให้เช่า หรือให้เช่าช่วงที่ดินหรืออสังหาริมทรัพย์. . .มิให้นําความในมาตรา 540 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ และมาตรา 5 แห่งพระราชบัญญัติการเช่าอสังหาริมทรัพย์เพื่อพาณิชยกรรมและอุตสาหกรรม พ.ศ. 2542 มาใช้บังคับ. . .ห้ามมิให้ทําสัญญาเช่าเป็นกําหนดเวลาเกินห้าสิบปี. . . การต่อสัญญาเช่า

อาจทําได้แต่จะต่อสัญญาเกินสี่สิบเก้าปีนับแต่วันครบห้าสิบปีไม่ได้. . .

            ข้อแย้ง

            ที่ยกเลิกไม่ใช่มาตราตามกฎหมายเดิม เพราะกฎหมายเดิมระบุชัดว่าจะต่อสัญญาได้อีกก็ต่อเมื่อหมดสัญญาเดิมที่จดทะเบียนไว้แล้วเท่านั้น นี่เท่ากับจะทำให้การ “งุบงิบ” ทำสัญญาซ้อนเป็นการถูกกฎหมายใช่ไหม  ยิ่งกว่านั้นยังปล่อยให้เช่าช่วงได้อีก พวกต่างชาติไม่ใช่ที่ดินแล้ว ยังปล่อยให้เช่าช่วงอีก แต่ทีที่ดิน ส.ป.ก.4-01 เกษตรกรไม่ใช้ทำเกษตรแล้ว ยังต้องคืนหลวง นี่ปล่อยให้พวกต่างชาติมาหากินกับที่ดินไทย

 

            มาตรา 58 ผู้ประกอบกิจการในเขตส่งเสริมเศรษฐกิจพิเศษ. . . (1) ได้รับยกเว้นไม่ต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมการแลกเปลี่ยนเงินทั้งหมดหรือบางส่วน. . . (2) สามารถใช้เงินตราต่างประเทศเพื่อชําระค่าสินค้าหรือบริการระหว่างผู้ประกอบกิจการในเขตส่งเสริมเศรษฐกิจพิเศษ. . .

            ข้อแย้ง: ต่างชาติสามารถใช้เงินตราสกุลของเขาเองได้ ต่อไปคงเอาไปซื้อก๋วยเตี๋ยวได้ ไทยคงเหมือนกัมพูชาที่เดี๋ยวนี้ใช้แต่เงินดอลลาร์ กลายเป็นประเทศราชทางการเงินของมหาอำนาจ

 

            มาตรา 59 . . .(1) ในกรณีที่การประกอบวิชาชีพใดมีกฎหมายกําหนดให้ผู้ประกอบวิชาชีพหรือผู้ขออนุญาต

ต้องมีสัญชาติไทยหรือต้องได้รับใบอนุญาต จดทะเบียน หรือรับรองก่อนการประกอบวิชาชีพตามกฎหมายแล้ว คณะกรรมการนโยบายอาจประกาศให้ผู้ซึ่งได้รับใบอนุญาต จดทะเบียน หรือรับรองให้ประกอบวิชาชีพนั้นในประเทศที่คณะกรรมการนโยบายกําหนด สามารถประกอบวิชาชีพนั้นเพื่อกิจการในเขตส่งเสริมเศรษฐกิจพิเศษได้. . .

            ข้อแย้ง

            เราจะไม่ยกระดับนักวิชาชีพไทย และให้นักวิชาชีพต่างชาติมาเอาเปรียบนักวิชาชีพไทย

 


สินค้าในกัมพูชา แสดง 2 ราคา USD และเงินเรียล ต่อไปไทยก็คงเป็นเช่นนี้ อาจมีเงินหยวนแทนก็ได้

 


ที่มา: http://bit.ly/2N0B2Bm


ผู้แถลง:
ดร.โสภณ พรโชคชัย (sopon@area.co.th) ประธาน ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย บจก. เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส หรือ AREA (www.area.co.th): ซึ่งเป็นองค์กรที่มีฐานข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ภาคสนามขนาดใหญ่ที่สุดและปรับปรุงให้ทันสมัยที่สุดในประเทศไทย และดำเนินการเก็บข้อมูลต่อเนื่องมาตั้งแต่ พ.ศ.2537 เป็นศูนย์ข้อมูลที่มีความเป็นกลางทางวิชาการ และเป็นอิสระทางวิชาชีพ โดยไม่ถูกครอบงำโดยผู้มีส่วนได้ส่วนเสียใด ๆ สมาชิกของศูนย์ข้อมูลฯ ได้รับข้อมูลที่เป็น First-hand information ในเวลาเดียวกัน

อ่าน 2,148 คน
2019 Copyright © by area.co.th All Rights Reserved