แถลงข่าว: คัดค้าน อีอีซี และทางแก้
  AREA แถลง ฉบับที่ 430/2561: วันจันทร์ที่ 03 กันยายน 2561

ผู้แถลง: ดร.โสภณ พรโชคชัย
ประธาน ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย
บจก. เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส
sopon@area.co.th

            ในวันจันทร์ที่ 3 กันยายน 2561 ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ อ.ชวพงศ์ รศ.นพ.บุญเทียม ได้ร่วมกันแถลงคัดค้านโครงการ EEC และจะนำเรื่องไปเสนอต่อผู้ตรวจการรัฐสภาเพื่อให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณว่า พรบ.อีอีซี ขัดรัฐธรรมนูญ ให้เลิกใช้

            ผู้ร่วมคัดค้านและเสนอแนะแนวทางใหม่ ประกอบด้วย

            1. อ.ชวพงศ์ ชำนิประศาสน์ อดีตนายกสมาคมสถาปนิกสยาม ในพระบรมราชูปถัมภ์ และกรรมการผู้จัดการบริษัท สำนักงานสถาปนิกทวีธา จำกัด (https://bit.ly/2MZPzgo)

            2. รศ.นพ.บุญเทียม เขมาภิรัตน์ อดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม ในรัฐบาลพลเอกเปรม ติณสูลานนท์ และอดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรกรุงเทพมหานคร 4 สมัย สังกัดพรรคประชากรไทย https://bit.ly/2PMQVd6

            3. ดร.โสภณ พรโชคชัย ประธานศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย ประธานก่อตั้งมูลนิธิประเมินค่าทรัพย์สินแห่งประเทศไทย และนายกสมาคมอสังหาริมทรัพย์นานาชาติ https://bit.ly/2BXCVu3

            ในระหว่างแถลงข่าว ยังมี ดร.จรัสโรจน์ บถดำริห์ อดีตที่ปรึกษานายกรัฐมนตรี ฝ่ายข้าราชการประจำ มาให้ความเห็นเพิ่มเติมอีกด้วย

ภาพผู้นำเสนอความเห็น

 

 

 

โปรดดู Clip การแถลงข่าว

ดูวิดิโอ fb Live คลิก: https://youtu.be/lwjkcq8udTU

 

โปรดดูข่าวการนำเสนอข่าว คลิก: http://news.ch3thailand.com/economy/76924

 

โปรดดู AREA แถลงฉบับที่ 429/2561: คัดค้าน อีอีซี และทางแก้ คลิก: http://bit.ly/2N93TDl


ผู้แถลง:
ดร.โสภณ พรโชคชัย (sopon@area.co.th) ประธาน ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย บจก. เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส หรือ AREA (www.area.co.th): ซึ่งเป็นองค์กรที่มีฐานข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ภาคสนามขนาดใหญ่ที่สุดและปรับปรุงให้ทันสมัยที่สุดในประเทศไทย และดำเนินการเก็บข้อมูลต่อเนื่องมาตั้งแต่ พ.ศ.2537 เป็นศูนย์ข้อมูลที่มีความเป็นกลางทางวิชาการ และเป็นอิสระทางวิชาชีพ โดยไม่ถูกครอบงำโดยผู้มีส่วนได้ส่วนเสียใด ๆ สมาชิกของศูนย์ข้อมูลฯ ได้รับข้อมูลที่เป็น First-hand information ในเวลาเดียวกัน

อ่าน 1,796 คน
2019 Copyright © by area.co.th All Rights Reserved