นิวซีแลนด์ห้ามต่างชาติซื้อบ้านแต่ไทยยังขายชาติ
  AREA แถลง ฉบับที่ 431/2561: วันอังคารที่ 04 กันยายน 2561

ผู้แถลง: ดร.โสภณ พรโชคชัย
ประธาน ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย
บจก. เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส
sopon@area.co.th

            ด่วน 15 สิงหาคม รัฐบาลนิวซีแลนด์ผ่านกฎหมายห้ามต่างชาติซื้อบ้านในนิวซีแลนด์อีกต่อไป เขาไม่ได้เห็นต่างชาติเป็นพ่อ ไม่ได้หวังให้ต่างชาติมากระตุ้นให้เศรษฐกิจแลดูดีเพื่อรักษาเก้าอี้ตัวเอง!

            ดร.โสภณ พรโชคชัย ประธาน ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย บจก. เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส (www.area.co.th) กล่าวว่าตั้งแต่วันที่ 15 สิงหาคม 2561 นายกรัฐมนตรีหญิงของนิวซีแลนด์ นางจาซินดา อาร์เดิร์น ได้ผ่านกฏหมายห้ามชาวต่างชาติซื้อที่อยู่อาศัยในประเทศนิวซีแลนด์อีกต่อไป เพราะที่ผ่านมา ชาวต่างชาติซื้อไว้มาก เช่น ราว 3% ของที่อยู่อาศัยในนิวซีแลนด์เป็นของชาวต่างชาติ ในนครควีนส์ทาวน์ ซึ่งเป็นเมืองตากอากาศทางเกาะใต้ ก็มีชาวต่างชาติซื้อบ้านไว้ราว 5% โดยเฉพาะที่นครโอ๊กแลนด์ ปรากฏว่า 22% ของที่อยู่อาศัยเป็นของชาวต่างชาติ (https://cnb.cx/2woKUer) ทั้งนี้เป็นตามที่นางได้หาเสียงไว้เมื่อปีที่แล้วว่าจะนำมาตรการนี้มาใช้

            ข้อห้ามต่างชาติซื้อบ้านในนิวซีแลนด์นี้ ก็มีข้อยกเว้นบางประการ โดยเฉพาะชาวออสเตรเลียและชาวสิงคโปร์ที่ได้รับสถานะเป็นผู้อยู่อาศัยในนิวซีแลนด์ ยังสามารถซื้อบ้านในนิวซีแลนด์ได้ต่อไปเพราะทั้งสองประเทศมีข้อตกลงการค้าเสรีระหว่างกันอยู่  แต่ผู้ซื้อรายใหญ่ เช่น จีน หรือสหรัฐอเมริกา จะไม่สามารถซื้อบ้านได้อีกต่อไป ทำให้การซื้อขายบ้านจะลดลง ราคาบ้านจะไม่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วเช่นแต่ก่อน ผลประโยบชน์ก็จะตกแก่ประชาชนคนนิวซีแลนด์ ที่ไม่ต้องทนซื้อบ้านในราคาสูงที่ไปแข่งกับชาวต่างชาติที่มาแย่งซื้อนั่นเอง

            อย่างไรก็ตามก่อนหน้านี้ International Monetary Fund (IMF) ก็ออกโรงมาเตือนว่าการกระทำของรัฐบาลนิวซีแลนด์นี้ จะทำให้การลงทุนต่างชาติลดน้องลง  แต่นิวซีแลนด์ก็ไม่เห็นต่างชาติเป็น "พ่อ" ก็เลยไม่ได้ทำตาม อันที่จริงการลงทุนของต่างชาตินั้นเราควรเน้นในด้านอุตสาหกรรม เกษตรกรรม หรือภาคที่เกี่ยวข้องกับการกระตุ้นเศรษฐกิจ ไม่ใช่ในภาคที่อยู่อาศัย ซึ่งหากพวกต่างชาติมาลงทุนมากก็เท่ากับเป็นแบบ "แร้งลง" ก็เท่านั้น ไม่ได้สร้างสรรค์อะไร

            สำหรับนโยบายห้ามต่างชาติซื้ออสังหาริมทรัพย์นี้มาจากนางเจซินดา อาร์เดิร์น นักการเมืองหญิง หัวหน้าพรรคแรงงานซึ่งนายกรัฐมนตรีที่มีอายุน้อยที่สุดของนิวซีแลนด์ ในรอบ 161 ปี นอกจากนี้ยังเป็นนายกรัฐมนตรีคนที่ 3 ของนิวซีแลนด์ที่เป็นสตรี (https://bit.ly/2N75zxp) นโยบายด้านอสังหาริมทรัพย์นี้เป็นนโยบายที่ท่านเคยหาเสียงไว้ในระหว่างการรณรงค์รับเลือกตั้งเมื่อกลางปี 2560 ที่ผ่านมา


ผู้แถลง:
ดร.โสภณ พรโชคชัย (sopon@area.co.th) ประธาน ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย บจก. เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส หรือ AREA (www.area.co.th): ซึ่งเป็นองค์กรที่มีฐานข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ภาคสนามขนาดใหญ่ที่สุดและปรับปรุงให้ทันสมัยที่สุดในประเทศไทย และดำเนินการเก็บข้อมูลต่อเนื่องมาตั้งแต่ พ.ศ.2537 เป็นศูนย์ข้อมูลที่มีความเป็นกลางทางวิชาการ และเป็นอิสระทางวิชาชีพ โดยไม่ถูกครอบงำโดยผู้มีส่วนได้ส่วนเสียใด ๆ สมาชิกของศูนย์ข้อมูลฯ ได้รับข้อมูลที่เป็น First-hand information ในเวลาเดียวกัน

อ่าน 2,865 คน
2019 Copyright © by area.co.th All Rights Reserved