ดร.โสภณไปบรรยายที่กรุงฮานอย
  AREA แถลง ฉบับที่ 433/2561: วันพุธที่ 05 กันยายน 2561

ผู้แถลง: ดร.โสภณ พรโชคชัย
ประธาน ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย
บจก. เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส
sopon@area.co.th

            ในระหว่างวันที่ 5-9 กันยายน 2561 ดร.โสภณ พรโชคชัย ประธาน ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย บจก. เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส (www.area.co.th) ในฐานะนายกสมาคมอสังหาริมทรัพย์นานาชาติ (FIABCI-Thai) ได้รับเชิญให้ไปบรรยายที่กรุงฮานอยเรื่องความน่าลงทุนของไทยในด้านอสังหาริมทรัพย์ ซึ่ง ดร.โสภณ จะได้บรรยายให้เห็นถึงความเหมาะสมและความเป็นได้ในการลงทุนตามกรอบของกฎหมายที่มีอยู่ในปัจจุบันที่ไม่ "ขายชาติ" ยกเว้นในกรณีระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก ซึ่ง ดร.โสภณ มีความเห็นว่าเป็นการ "ขายชาติ" โดย ดร.โสภณ เคยเขียนไว้ชัดเจนว่า "พรบ.อีอีซี กับศักราชใหม่ของการขายชาติ" (https://bit.ly/2L0WRN2) นอกจากนี้นายกสมาคมอสังหาริมทรัพย์นานาชาติ (FIABCI-Vietnam) ยังให้ ดร.โสภณ พูดถึงเรื่องการประเมินค่าทรัพย์สินอีกด้วย

            การประชุมนี้ จะมีขึ้นในระหว่างวันที่ 6-7 สิงหาคม 2561: การประชุม International Real Estate Conference (IREC) 2018 ณ กรุงฮานอย เวียดนาม งานนี้จัดโดยสมาคมอสังหาริมทรัพย์สากล (FIABCI) ประจำประเทศเวียดนาม นอกจากนั้นในวันที่ 5 สิงหาคม ยังมีการเลี้ยงต้อนรับ และวันที่ 8-9 สิงหาคมยังมีพาทัวร์ฮาลองเบย์อีกด้วย นับเป็นการประชุมนานาชาติที่น่าสนใจ

 

ดูวิดิโอคลิก: https://www.facebook.com/sopon.pornchokchai/videos/10215839415274072/


ผู้แถลง:
ดร.โสภณ พรโชคชัย (sopon@area.co.th) ประธาน ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย บจก. เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส หรือ AREA (www.area.co.th): ซึ่งเป็นองค์กรที่มีฐานข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ภาคสนามขนาดใหญ่ที่สุดและปรับปรุงให้ทันสมัยที่สุดในประเทศไทย และดำเนินการเก็บข้อมูลต่อเนื่องมาตั้งแต่ พ.ศ.2537 เป็นศูนย์ข้อมูลที่มีความเป็นกลางทางวิชาการ และเป็นอิสระทางวิชาชีพ โดยไม่ถูกครอบงำโดยผู้มีส่วนได้ส่วนเสียใด ๆ สมาชิกของศูนย์ข้อมูลฯ ได้รับข้อมูลที่เป็น First-hand information ในเวลาเดียวกัน

อ่าน 1,090 คน
2019 Copyright © by area.co.th All Rights Reserved