"ตาดูดาว เท้าติดดิน" ไปดูงานอสังหาฯ เมืองนอกเถอะ
  AREA แถลง ฉบับที่ 436/2561: วันพฤหัสบดีที่ 06 กันยายน 2561

ผู้แถลง: ดร.โสภณ พรโชคชัย
ประธาน ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย
บจก. เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส
sopon@area.co.th

          ท่านทราบไหม นักลงทุนไทยไปลงทุนอสังหาริมทรัพย์เมืองนอกน้อยมาก เมื่อเทียบกับนักลงทุนเวียดนามและอินโดนีเซียด้วยซ้ำไป เราต้องไปนอกเพื่อความยั่งยืน ในภูมิภาคอาเซียน ในเอเซีย ในโลกนี้มีงานอสังหาริมทรัพย์ที่น่าสนใจในเร็วๆ นี้มากมายหลายงาน ท่านใดสนใจไปกับผมได้ มีงานดีๆ มาฝาก

            19-21 กันยายน 2561: งาน Realty Expo Korea ณ กรุงโซล ประเทศเกาหลีใต้ จัดโดย FIABCI เกาหลีและพันธมิตร งานนี้เป็นงานใหญ่ประจำปี มีนิทรรศการอสังหาริมทรัพย์และงานสัมมนามากมาย ผู้แทนสมาคม FIABCI ประเทศไทย ก็ได้รับเชิญไปบรรยาย ท่านใดสนใจไปชมงานและประสงค์จะดูรายละเอียด ดูได้ที่ www.realtyexpokorea.com/?lang=en ท่านใดไปด้วยก็จะได้รับโอกาสในการนำโบรชัวร์ไปวางที่บูธ ซึ่งเป็นที่โล่ง เปิดได้ง่าย เอาโรล-อัพไปกางได้เต็มที่เลย

            23-27 กันยายน 2561: งานประชุมสมาคม IAAO (International Association of Assessing Officers) ซึ่งเป็นสมาคมนานาชาติด้านการประเมินค่าทรัพย์สิน จะจัดประชุมนานาชาติ ดร.โสภณ ในฐานะที่เป็นผู้แทนและสมาชิกของ IAAO มา 20 ปีเต็ม ก็จะไปนำเสนอบทความทางวิชาการด้วย ท่านใดสนใจก็สามารถไปร่วมกับ ดร.โสภณ ได้เช่นกัน สำหรับค่าลงทะเบียนเป็นเงิน 650 เหรียญสหรัฐ (ราคาพิเศษที่ไปกับ ดร.โสภณ) ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://bit.ly/2DKaICs

            26 กันยายน 2561: งานกาลาดินเนอร์และงานอภิปรายอสังหาริมทรัพย์สากล ณ กรุงมะนิลา ประเทศฟิลิปปินส์ พบกับการมอบรางวัลโครงการอสังหาริมทรัพย์ดีเด่น และการสัมมนาที่น่าสนใจ โดยคุณปัทมา จันทรานุกูล กรรมการ FIABCI-Thai ได้รับเชิญให้ไปร่วมงานด้วย ท่านที่สนใจเข้าร่วมงาน สามารถลงทะเบียนได้ท่านละ 100 เหรียญสหรัฐ ติดต่อ คุณนงลักษณ์ โทร.02.295.3905 ในงานนี้ท่านจะได้พบกับโครงการและผู้ประกอบการรายใหญ่น้อยในฟิลิปปินส์ เผื่อจะไปลงทุนที่นั่นหรือเผื่อว่าจะพามาลงทุนเมืองไทยก็ย่อมได้  แล้วแต่ถนัด แต่ที่แน่ๆ ฟิลิปปินส์ มีสิ่งที่น่าสนใจไม่น้อย

            4-6 ตุลาคม 2561: งานประชุมประจำปีของสมาคม PAREB (Philippines Association of Real Estate Board) ซึ่งประกอบด้วยผู้ประเมินค่าทรัพย์สินและนายหน้าอสังหาริมทรัพย์ โดยจะเป็นงานใหญ่ที่สุดที่มีนายหน้าไปร่วมประชุมมากที่สุดประมาณ 2,000 คน ถ้าท่านใดจะไปเปิดโครงการที่มะนิลา ควรจะไปรู้จักไว้ หรือท่านใด สนใจจะไปให้นายหน้าฟิลิปปินส์ขายทรัพย์สินในประเทศไทยให้คนรวยๆ ในประเทศฟิลิปปินส์ ไม่ควรพลาดงานนี้ งานนี้ ดร.โสภณ ในฐานะประธาน ARENA (ASEAN Real Estate Network Alliance) ประจำประเทศไทย จะไปบรรยายอีกเช่นกัน

            23-25 ตุลาคม 2561: งานกาลาดินเนอร์รางวัลอสังหาริมทรัพย์ดีเด่นของประเทศอินเดีย และการประชุม NAR India จัด ณ นครบังกะลอร์ ประเทศอินเดีย  ท่านใดสนใจเข้าร่วมงาน สามารถติดต่อคุณนงลักษณ์ โดยมีค่าลงทะเบียนประมาณ 200 เหรียญสหรัฐ ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://brai.in/nar-india-10th-convention งานนี้ถือเป็นใหญ่ที่สุดที่มีนายหน้าชั้นแนวหน้าที่สุดของอินเดียไปร่วมประชุมมากที่สุด 1,000 คน ถ้าท่านใดจะไปเปิดโครงการที่อินเดีย ควรจะไปรู้จักไว้ หรือท่านใด สนใจจะไปให้นายหน้าอินเดียขายทรัพย์สินในประเทศไทยให้คนรวยๆ ในอินเดีย ก็ไม่ควรพลาดงานนี้เช่นกัน

            7-11 ธันวาคม 2561: FIABCI December Business Summit ณ นครบาหลี ประเทศอินโดนีเซีย จัดโดย FIABCI อินโดนีเซีย ดร.โสภณ ในฐานะประธาน FIABCI ประเทศไทยก็จะไปร่วมประชุมสำคัญนี้ด้วย มีการอภิปรายเรื่องธุรกิจที่อยู่อาศัยนานานชาติ และที่อยู่อาศัยของผู้มีรายได้น้อย ซึ่ง ดร.โสภณ เคยศึกษาให้กับธนาคารโลกประจำประเทศอินโดนีเซียอีกด้วย ค่าลงทะเบียนเพียง 150 เหรียญสหรัฐเท่านั้น ดูรายละเอียดที่ https://bit.ly/2Ok3WZT ท่านพึงทราบว่านายหน้า นักพัฒนาที่ดิน นักวิชาชีพอสังหาริมทรัพย์ใหญ่ๆ ซึ่งเป็นสมาชิกของ FIABCI จะไปชุมนุมกันที่นครบาหลีนี้ เราจึงควรไปทำ networking กัน

            อาจกล่าวได้ว่า เราต้องออกไป "เปิดหูเปิดตา" และเชื่อมโยงโลกให้มาก การไปลงทุนต่างประเทศ ประการแรกจะเป็นการลดความเสี่ยงของธุรกิจที่ทำเฉพาะในประเทศ ประการที่สองเป็นการแสวงหาโอกาสใหม่ๆ ในการลงทุน และประการที่สามเป็นการสร้างแบรนด์ของเรา ของบริษัทเรา และของประเทศไทยของเราอีกด้วย

            ไปด้วยกันครับ แล้วพบกันนะครับ


ผู้แถลง:
ดร.โสภณ พรโชคชัย (sopon@area.co.th) ประธาน ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย บจก. เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส หรือ AREA (www.area.co.th): ซึ่งเป็นองค์กรที่มีฐานข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ภาคสนามขนาดใหญ่ที่สุดและปรับปรุงให้ทันสมัยที่สุดในประเทศไทย และดำเนินการเก็บข้อมูลต่อเนื่องมาตั้งแต่ พ.ศ.2537 เป็นศูนย์ข้อมูลที่มีความเป็นกลางทางวิชาการ และเป็นอิสระทางวิชาชีพ โดยไม่ถูกครอบงำโดยผู้มีส่วนได้ส่วนเสียใด ๆ สมาชิกของศูนย์ข้อมูลฯ ได้รับข้อมูลที่เป็น First-hand information ในเวลาเดียวกัน

อ่าน 2,613 คน
2019 Copyright © by area.co.th All Rights Reserved