ทำไมสิงหา 61 จึงมีอสังหาฯ เปิดกระฉูดถึง 58,980 ล้านบาท
  AREA แถลง ฉบับที่ 448/2561: วันศุกร์ที่ 14 กันยายน 2561

ผู้แถลง: ดร.โสภณ พรโชคชัย
ประธาน ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย
บจก. เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส
sopon@area.co.th

            ในเดือนสิงหาคม อสังหาริมทรัพย์ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีการเปิดตัวโครงการลดลงค่อนข้างมาก โดยในเดือนนี้ มีจำนวนโครงการเปิดขายใหม่ทั้งหมด 40 โครงการ เพิ่มขึ้นจากเดือนกรกฎาคม 2561 จำนวน 12 โครงการ มีจำนวนหน่วยขายรวม 10,690 หน่วย และมีมูลค่าการพัฒนาโครงการรวม 58,980 ล้านบาท

            ดร.โสภณ พรโชคชัย ประธาน ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย บจก. เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส (www.area.co.th) ในฐานะที่เป็นศูนย์ข้อมูลแห่งแรกในประเทศไทย และเป็นศูนย์ข้อมูลที่สำรวจข้อมูลภาคสนามอย่างต่อเนื่องยาวนานมาตั้งแต่ปี 2537 เปิดเผยว่าจากการรวบรวมข้อมูลโครงการที่อยู่อาศัยที่เปิดใหม่ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลในช่วงปี 2561 นั้น พบว่าจำนวนอสังหาริมทรัพย์ที่เกิดขึ้นใหม่ในเดือนนี้มีทั้งหมด 10,690 หน่วย เพิ่มขึ้นจากเดือนที่ผ่านมาจำนวน 1,985 หน่วย (เดือนกรกฎาคม 2561 มีจำนวน 8,705 หน่วย) หรือเพิ่มขึ้นประมาณ 23% เนื่องจากมีจำนวนโครงการเปิดใหม่ที่นำมาเปิดตัวในงานอภิมหกรรมบ้าน-คอนโดฯและสินเชื่อแห่งปี 2018 หลายโครงการ ดังนั้นในเดือนสิงหาคมจำนวนหน่วยขายโดยรวมของเดือนนี้จึงเพิ่มขึ้น 

            หากพิจารณาระดับราคาขายจะพบว่า ไม่มีการเปิดขายที่ระดับราคา 0.5-1.0 ล้านบาท ที่ระดับราคา 1-2 ล้านบาท มีจำนวน 1,962 หน่วย (18.6%) มีมูลค่าโครงการ 3,207 ล้านบาท (5.4%) ระดับราคา 2-3 ล้านบาท มีจำนวน 2,732 หน่วย (25.6%) มีมูลค่าโครงการ 7,003 ล้านบาท (11.9%) ที่ระดับราคา 3-5 ล้านบาท จำนวน 1,563 หน่วย (14.6%) มีมูลค่าโครงการ 6,176 ล้านบาท (10.5%) ส่วนที่มีระดับราคาเกิน 5 ล้านบาทขึ้นไปมีจำนวน 4,403 หน่วย (41.2%) และมีมูลค่าโครงการ 42,564 ล้านบาท (72.2%) ของมูลค่าอสังหาริมทรัพย์ที่เปิดขายใหม่ทั้งหมดในเดือนนี้

            ดร.โสภณกล่าวว่า ในเดือนแรกของการเปิดขายมีอัตราการขายได้เฉลี่ยที่ 35% ซึ่งเพิ่มขึ้นจากเดือนที่ผ่านมาที่มีอัตราการขายได้ที่ 38% ต่อเดือน โดยประเภทอสังหาริมทรัพย์ที่มีอัตราการได้สูงสุด และมีจำนวนหน่วยขายเป็นส่วนใหญ่ของตลาด อันดับ 1 คือ ทาวน์เฮ้าส์ระดับราคา 3-5 ล้านบาท จำนวน 400 หน่วย ขายได้แล้ว 229 หน่วย (57%) รองลงคือ อาคารชุดระดับราคา 2-3 ล้านบาท จำนวน 869 หน่วย ขายได้แล้ว 453 หน่วย (52%) และอันดับ 3 คืออาคารชุดระดับราคา 3-5 ล้านบาท จำนวน 866 หน่วย ขายได้แล้ว 450 หน่วย (52%) เช่นกัน

            ผู้ประกอบการที่เปิดตัวโครงการใหม่ในเดือนนี้ จะพบว่าเป็นบริษัทในตลาดหลักทรัพย์ (มหาชน) จำนวน 14 บริษัท คือ บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จำกัด (มหาชน) บริษัท แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน) บริษัท ควอลิตี้เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) บริษัท เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่นจำกัด (มหาชน) บริษัท พร็อพเพอร์ตี้ เพอร์เฟค จำกัด (มหาชน) บริษัท ออลล์ อินสไปร์ ดีเวลลอปเม้นท์ (มหาชน) บริษัท แอล.พี.เอ็น. ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) บริษัท อีสเทอร์น สตาร์ เรียลเอสเตท จำกัด (มหาชน) บริษัท กรุงเทพบ้านและที่ดิน จำกัด (มหาชน) บริษัท มั่นคงเคหะการ จำกัด (มหาชน) บริษัทลลิล พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) และบริษัท เสนาดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) ตามลำดับ นอกจากนี้ก็ยังมีบริษัทในเครือ และบริษัททั่วไปอีกจำนวนหนึ่ง

            อย่างไรก็ตามในเดือนสิงหาคมนี้ ดร.โสภณได้พบโครงการอสังหาริมทรัพย์ที่รอเปิดขายใหม่ในอนาคตอีก 368 โครงการ ซึ่งความคืบหน้าจะได้นำเสนอต่อไป จะสังเกตได้ว่ามีโครงการหลายแห่งที่ได้ประกาศตัวหรือเปิดตัวทางหน้าหนังสือพิมพ์ อย่างไรก็ตามในการเปิดขายจริง (ที่มีโบรชัวร์และสำนักงานขายที่พร้อมต้อนรับผู้สนใจซื้อไปเยี่ยมชม) ยังไม่มี จึงถือเป็นโครงการที่ยังไม่เปิดตัวและเมื่อเปิดตัวจริงแล้ว จะได้ดำเนินการสำรวจต่อไป


ผู้แถลง:
ดร.โสภณ พรโชคชัย (sopon@area.co.th) ประธาน ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย บจก. เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส หรือ AREA (www.area.co.th): ซึ่งเป็นองค์กรที่มีฐานข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ภาคสนามขนาดใหญ่ที่สุดและปรับปรุงให้ทันสมัยที่สุดในประเทศไทย และดำเนินการเก็บข้อมูลต่อเนื่องมาตั้งแต่ พ.ศ.2537 เป็นศูนย์ข้อมูลที่มีความเป็นกลางทางวิชาการ และเป็นอิสระทางวิชาชีพ โดยไม่ถูกครอบงำโดยผู้มีส่วนได้ส่วนเสียใด ๆ สมาชิกของศูนย์ข้อมูลฯ ได้รับข้อมูลที่เป็น First-hand information ในเวลาเดียวกัน

อ่าน 1,342 คน
2019 Copyright © by area.co.th All Rights Reserved