นายกฯ เข้าใจผิดว่าตึกทำเนียบรัฐบาลอายุร้อยกว่าปี
  AREA แถลง ฉบับที่ 453/2561: วันพุธที่ 19 กันยายน 2561

ผู้แถลง: ดร.โสภณ พรโชคชัย
ประธาน ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย
บจก. เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส
sopon@area.co.th

            เมื่อเร็วๆ นี้นายกรัฐมนตรีบอกแก่กลุ่มนักร้องสาวญี่ปุ่นว่าตึกทำเนียบรัฐบาล (เดิมชื่อบ้านนรสิงห์) อายุร้อยกว่าปี อาจทำให้สังคมเข้าใจผิดได้ ดร.โสภณ จึงนำหลักฐานมาให้ดู

            ดร.โสภณ พรโชคชัย ประธาน ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย บจก. เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส (www.area.co.th) กล่าวว่ารัชกาลที่ 6 ทรงมีพระราชดำริให้สร้างขึ้นในปี 2466 และว่าจ้างสถาปนิกชาวอิตาลีขื่อ Annibale Rigotti ออกแบบ แต่การก่อสร้างก็ไม่เสร็จจนถึงปี 2468 เพราะพระองค์ทรงสวรรคตและสถาปนิกก็กลับอิตาลีไป (https://bit.ly/2D93exR)

            สำหรับอาคารนี้ พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว โปรดเกล้าฯ ให้สร้างพระราชทานให้เป็นที่อยู่อาศัยของพระยารามราฆพ แต่หลังการสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว เมื่อถวายพระเพลิงพระบรมศพแล้ว เจ้าพระยารามราฆพ จึงออกไปศึกษาต่อที่ประเทศอังกฤษ จนเปลี่ยนแปลงการปกครอง ถึง พ.ศ. 2477 จึงเดินทางกลับประเทศไทย ได้พำนักอยู่ที่บ้านบุญญาศรัย ถนนราชดำริ 1 ปี จึงมาพำนักที่บ้านนรสิงห์ ถึงปี พ.ศ. 2484 จึงขายบ้านนรสิงห์ให้รัฐบาล (https://bit.ly/2MLavn9)

 

 

            รัฐบาลจอมพล ป. จึงได้ซื้อและมอบหมายให้สถาปนิกอีกคนหนึ่งชื่อ Corrado Feroci ทำการบูรณะและตบแต่งเพิ่มเติมในช่วงปี 2485-2489 ให้แล้วเสร็จในเวลาต่อมา (https://bit.ly/2QKARcr) ดังนั้นปีที่ถือว่าเริ่มต้นก่อสร้างอาจเป็นปี 2468 หรือเมื่อ 93 ปีที่แล้ว แต่การก่อสร้างคงแล้วเสร็จไปบางส่วนในหลายปีต่อมา อย่างไรก็ตามถ้านับจากปีที่เจ้าพระยารามราฆพเข้าอยู่ในปี 2478 ก็มีอายุ 83 ปี แต่สภาพคงยังไม่สมบูรณ์ ดังนั้นหากถือว่าเสร็จสมบูรณ์จริงๆ คงเป็นปี 2489 หรือราว 72 ปีก่อน ดังนั้นอายุของทำเนียบรัฐบาลจึงไม่ใช่ร้อยกว่าปีดังที่นายกรัฐมนตรี (พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา) กล่าว

            เพื่อเป็นการทำความเข้าใจที่ถูกต้องร่วมกัน ดร.โสภณ จึงนำประเด็นนี้มาแจกแจงให้ชัดเจน


ผู้แถลง:
ดร.โสภณ พรโชคชัย (sopon@area.co.th) ประธาน ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย บจก. เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส หรือ AREA (www.area.co.th): ซึ่งเป็นองค์กรที่มีฐานข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ภาคสนามขนาดใหญ่ที่สุดและปรับปรุงให้ทันสมัยที่สุดในประเทศไทย และดำเนินการเก็บข้อมูลต่อเนื่องมาตั้งแต่ พ.ศ.2537 เป็นศูนย์ข้อมูลที่มีความเป็นกลางทางวิชาการ และเป็นอิสระทางวิชาชีพ โดยไม่ถูกครอบงำโดยผู้มีส่วนได้ส่วนเสียใด ๆ สมาชิกของศูนย์ข้อมูลฯ ได้รับข้อมูลที่เป็น First-hand information ในเวลาเดียวกัน

อ่าน 3,207 คน
2019 Copyright © by area.co.th All Rights Reserved