ความกตัญญูของ CP ต้องมีขอบเขต ไม่เบียดเบียนใคร
  AREA แถลง ฉบับที่ 454/2561: วันพุธที่ 19 กันยายน 2561

ผู้แถลง: ดร.โสภณ พรโชคชัย
ประธาน ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย
บจก. เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส
sopon@area.co.th

( ปรับแก้เป็น AREA แถลงฉบับที่ 477 แล้ว คลิกดูอันใหม่: http://bit.ly/2IpQ5Qi )

 

            หลายท่านคงได้เห็นโฆษณาแนวทำดี-เรียกน้ำตาของ CP Group เรื่องความกตัญญูต่อแม่ ดร.โสภณ มองต่างมุมว่าความกตัญญูก็ต้องมีขอบเขต ไม่เบียดเบียนใคร

            ดร.โสภณ พรโชคชัย ประธาน ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย บจก. เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส (www.area.co.th) กล่าวถึงการโฆษณาของ CP Group เรื่องความกตัญญูโดยมีเนื้อหากล่าวถึงครูผู้น้อยคนหนึ่งพาแม่ที่เป็นโรคสมองเสื่อมไปที่โรงเรียนที่ตนสอน โดยให้เข้าไปนั่ง (หลับ) ในห้องเรียน พาเข้าห้องน้ำ ให้นักเรียนคอยดูแม่ตอนไปซื้ออาหาร ฯลฯ หนังสั้นนี้เรียกน้ำตาได้พอสมควรทีเดียว ถือเป็นการโฆษณาที่เสมือนไม่ได้โฆษณา หรือเป็นการโฆษณาขั้นเทพ

 

 

            อย่างไรก็ตามการโฆษณาในลักษณะนี้ยังไม่เนียนนัก ความกตัญญูของลูกต่อแม่เป็นสิ่งที่ดี แต่การพาแม่ไปนั่งที่โรงเรียนถือเป็นการเบียดเบียนนักเรียน ทำให้เสียสมาธิในการเรียนได้ ตามท้องเรื่อง ถึงแม้ครูคนนี้จะเป็นข้าราชการชั้นผู้น้อย แต่ก็คงพอมีฐานะและกำลังทรัพย์มากกว่าประชาชนตาดำๆ ทั่วไป น่าจะสามารถเจียดเงินจ้างคนไปดูแลแม่ในเวลากลางวัน แล้วตอนเย็นค่อยไปรับแม่ หรือกลับไปปรนนิบัติแม่โดยไม่เบียดเบียนผู้อื่นเช่นนี้

            ความกตัญญูเป็นสิ่งที่ดี แต่ต้องมีขอบเขต เราจะอ้างความกตัญญูโดยเบียดเบียนผู้อื่นไม่ได้ การนี้ยังชี้ว่าทีมโฆษณาหรือ CP Group ยังไม่ลึกซึ้งในความกตัญญูที่แท้ จึงสร้างหนังที่มีเนื้อเรื่องที่ยังไม่สมจริงจนกินใจได้เท่าที่ควร


ผู้แถลง:
ดร.โสภณ พรโชคชัย (sopon@area.co.th) ประธาน ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย บจก. เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส หรือ AREA (www.area.co.th): ซึ่งเป็นองค์กรที่มีฐานข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ภาคสนามขนาดใหญ่ที่สุดและปรับปรุงให้ทันสมัยที่สุดในประเทศไทย และดำเนินการเก็บข้อมูลต่อเนื่องมาตั้งแต่ พ.ศ.2537 เป็นศูนย์ข้อมูลที่มีความเป็นกลางทางวิชาการ และเป็นอิสระทางวิชาชีพ โดยไม่ถูกครอบงำโดยผู้มีส่วนได้ส่วนเสียใด ๆ สมาชิกของศูนย์ข้อมูลฯ ได้รับข้อมูลที่เป็น First-hand information ในเวลาเดียวกัน

อ่าน 2,595 คน
2019 Copyright © by area.co.th All Rights Reserved