ทิศทางตลาดที่อยู่อาศัย กทม. 2562
  AREA แถลง ฉบับที่ 463/2561: วันจันทร์ที่ 24 กันยายน 2561

ผู้แถลง: ดร.โสภณ พรโชคชัย
ประธาน ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย
บจก. เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส
sopon@area.co.th

            AREA แถลงฉบับนี้เป็นบทความที่ ดร.โสภณ พรโชคชัย ประธาน ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย บจก.เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส เขียนให้กับวารสารเภตรา ฉบับที่ 54 ซึ่งเป็นฉบับล่าสุด โดยมี อาจารย์กิติชัย เตชะงามเลิศ เป็นบรรณาธิการ โดยลงในหน้า 45-49 ท่านสามารถ download วารสารข้างต้นได้ที่ www.shicu.com/images/paetra/Paetra_No_54.pdf

ทิศทางตลาดที่อยู่อาศัย กทม. 2562

            รัฐบาลบอกว่าเศรษฐกิจดี แต่แทบไม่มีคนรู้สึก แล้วสถานการณ์จริงๆ เป็นอย่างไร ตลาดที่อยู่อาศัยไทยจะเป็นอย่างไร อนาคตจะดีหรือไม่อย่างไร กลางปี 2561 และต้นปี 2562 ทิศทางของตลาดจะไปทางไหน ราคาที่อยู่อาศัยจะตกต่ำลงหรือไม่ มาตรวจสอบจากผลการสำรวจตลาดที่อยู่อาศัยล่าสุด

            ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ บจก.เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส (www.area.co.th) ได้สำรวจตลาดที่อยู่อาศัยมาตั้งแต่ปี 2537 และยังสำรวจต่อเนื่องมาโดยตลอด ผู้เขียนในฐานะประธานศูนย์ข้อมูลฯ ได้ติดตามภาวะตลาดโดยใกล้ชิดและนำเสนอเพื่อให้เป็นข้อมูลประกอบการวางแผนการพัฒนาที่อยู่อาศัยในอนาคต การอำนวยสินเชื่อของสถาบันการเงิน และการวางแผนพัฒนาเมืองของส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง

ทิศทางเศรษฐกิจ

            ที่เมื่อเร็วๆ นี้ ทางราชการออกมาเปิดเผยว่าตัวเลขความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ (GDP) ขยายตัวเป็น 4.8% (https://bit.ly/2IXvXEj) นั้นเป็นแค่ภาพลวงตา เพราะมาจากการลงทุนของรัฐด้านสาธารณูปโภคเป็นหลัก ถ้ารัฐหยุด ทุกอย่างก็แทบนิ่ง และเพียงพึ่งการส่งออก อีกด้านหนึ่งที่ ดร.สมคิดไม่ได้พูดก็คือ GDP ไทยต่ำที่สุดในอาเซียน (ดีกว่าเฉพาะสิงคโปร์และบรูไนที่เป็นประเทศที่มีรายได้ประชาชาติต่อหัวรวยกว่าไทยถึง 5-7 เท่า) มาเลเซียที่เจริญกว่าไทย หรือฟิลิปปินส์และอินโดนีเซียที่ใกล้เคียงไทย ล้วนเติบโตไปไกลแล้ว ตัวเลขของ ดร.สมคิดนั้นยังถือว่าน้อยเมื่อเทียบกับสมัยรัฐบาลยิ่งลักษณ์ที่ GDP เติบโตจาก 0.8% ในปี 2554 เป็น 7.2% ในปีถัดมา

คลิกดูภาพใหญ่

 

คลิกดูภาพใหญ่

 

คลิกดูภาพใหญ่

 

คลิกดูภาพใหญ่

 

คลิกดูภาพใหญ่


ผู้แถลง:
ดร.โสภณ พรโชคชัย (sopon@area.co.th) ประธาน ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย บจก. เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส หรือ AREA (www.area.co.th): ซึ่งเป็นองค์กรที่มีฐานข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ภาคสนามขนาดใหญ่ที่สุดและปรับปรุงให้ทันสมัยที่สุดในประเทศไทย และดำเนินการเก็บข้อมูลต่อเนื่องมาตั้งแต่ พ.ศ.2537 เป็นศูนย์ข้อมูลที่มีความเป็นกลางทางวิชาการ และเป็นอิสระทางวิชาชีพ โดยไม่ถูกครอบงำโดยผู้มีส่วนได้ส่วนเสียใด ๆ สมาชิกของศูนย์ข้อมูลฯ ได้รับข้อมูลที่เป็น First-hand information ในเวลาเดียวกัน

อ่าน 1,565 คน
2019 Copyright © by area.co.th All Rights Reserved