ถ้า NPLs ระเบิด บ้านกลุ่มไหนจะพาแบงค์เจ๊งก่อน
  AREA แถลง ฉบับที่ 470/2561: วันพุธที่ 26 กันยายน 2561

ผู้แถลง: ดร.โสภณ พรโชคชัย
ประธาน ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย
บจก. เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส
sopon@area.co.th

            ด่วนมีมาตรวจสอบว่า ที่อยู่อาศัยประเภทใด ณ ระดับราคาใดที่จะถึงฆาต พาแบงค์เจ๊งก่อน หากเกิดฟองสบู่อสังหาริมทรัพย์เพราะ NPAs ระเบิด

            จากข่าวธนาคารแห่งประเทศไทยเตือนเรื่องฟองสบู่อสังหาฯ (https://bit.ly/2DrumIT) ดร. โสภณ พรโชคชัย ประธาน ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย บจก.เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส (www.area.co.th) ในฐานะศูนย์ข้อมูลที่สำรวจข้อมูลมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2537 ชี้ให้เห็นถึงกลุ่มที่อยู่อาศัยที่น่าจะมีปัญหาในการขายในปัจจุบันนี้ที่ต้องระวังเป็นพิเศษ

            บ้านเดี่ยว: แทบไม่มีกลุ่มใดที่มีความเสี่ยงสูง เพียงแต่ปกติแล้วบ้านเดียวใช้เวลาขายค่อนข้างนานอยู่แล้วเนื่องจากมีมูลค่าสูง อย่างไรก็ตามในกรณีบ้านเดียวราคา 10-20 ล้านบาท ที่รอขายอยู่ 3,686 หน่วย กลับเป็นกลุ่มที่ขายได้ดีมากเป็นพิเศษโดยปริมาณที่ยังเหลือขายนั้น จะใช้เวลาขายอีกเพียง 28 เดือนเท่านั้นในขณะที่บ้านเดียวทั้งผองจะขายหมดภายในเวลา 51 เดือน

            บ้านแฝด: เช่นเดียวกับบ้านเดี่ยว  แทบไม่มีกลุ่มใดที่มีความเสี่ยงสูง อย่างไรก็ตามในกรณีบ้านแฝดราคา 5-10 ล้านบาท ที่รอขายอยู่จำนวน 1,259 หน่วยกลับเป็นกลุ่มที่ขายได้ดีมากเป็นพิเศษโดยปริมาณที่ยังเหลือขายนั้น จะใช้เวลาขายอีกเพียง 15 เดือนเท่านั้นในขณะที่บ้านแฝดทั้งผองจะขายหมดภายในเวลา 39 เดือน

            ทาวน์เฮาส์: ระดับราคาที่มีโอกาสเสี่ยงสูงสุดคือทาวน์เฮ้าส์ราคา 5-10 ล้านบาท ที่รอขายอยู่จำนวน 1,410 หน่วย เพราะกลุ่มนี้ต้องใช้เวลาขายอีกถึง 44 เดือนซึ่งค่อนข้างยาวนานมากเพราะเป็นกลุ่มที่ตั้งราคาไว้ค่อนข้างสูง ส่วนทาวน์เฮาส์ราคา 2.5-5 ล้านบาทกลับเป็นกลุ่มที่ขายดีที่สุด สินค้าทาวน์เฮาส์ระดับราคานี้ที่ยังเหลืออยู่ในตลาด 20,953 หน่วย จะใช้เวลาในอีกเพียงไม่เกิน 22 เดือนเท่านั้น

            สำหรับห้องชุดพักอาศัย: กลุ่มที่น่าเป็นห่วงที่สุดมีราคาไม่เกิน 1.5 ล้านบาทซึ่งเหมาะสำหรับผู้มีรายได้น้อยแต่โดยที่เศรษฐกิจของประเทศกำลังตกต่ำสุดขีด จึงทำให้ผู้มีรายได้น้อยมีกำลังซื้อจำกัดดังนั้นสินค้าที่เหลือขายอยู่ในตลาดจึงต้องใช้เวลาดูดซับอีกนานถึงประมาณ 35 เดือน  แต่ในทางตรงกันข้ามกลับปรากฏว่าห้องชุดราคา 3-10 ล้านบาท ที่ยังรอขายราว 28,000 กลับจะขายหมดในเวลาไม่เกิน 1 ปีเท่านั้น กลุ่มนี้มีต่างชาติมาซื้อมากเป็นพิเศษ อย่างไรก็ตามห้องชุดราคาเกิน 10 ล้าน ซึ่งถือว่าราคาสูงมากเป็นพิเศษ และมีจำนวน 3,500 หน่วย ต้องใช้เวลาขายอีกราว 2 ปี

            โดยสรุปแล้วสินค้าที่ขายดี เหลือน้อยและใช้เวลาขายอีกไม่นาน จะมีความเสี่ยงน้อยกว่ากลุ่มที่เหลืออยู่มากและจะใช้เวลาในการขายอีกนานจนเกินไปนั่นเอง ถ้าเกิดวิกฤติขึ้นมา กลุ่มขายอืด จะมีปัญหาเป็นพิเศษ


ที่มาของภาพ http://www.cbpofarizonainc.com/wp-content/uploads/melting-house.jpg


ผู้แถลง:
ดร.โสภณ พรโชคชัย (sopon@area.co.th) ประธาน ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย บจก. เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส หรือ AREA (www.area.co.th): ซึ่งเป็นองค์กรที่มีฐานข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ภาคสนามขนาดใหญ่ที่สุดและปรับปรุงให้ทันสมัยที่สุดในประเทศไทย และดำเนินการเก็บข้อมูลต่อเนื่องมาตั้งแต่ พ.ศ.2537 เป็นศูนย์ข้อมูลที่มีความเป็นกลางทางวิชาการ และเป็นอิสระทางวิชาชีพ โดยไม่ถูกครอบงำโดยผู้มีส่วนได้ส่วนเสียใด ๆ สมาชิกของศูนย์ข้อมูลฯ ได้รับข้อมูลที่เป็น First-hand information ในเวลาเดียวกัน

อ่าน 2,780 คน
2019 Copyright © by area.co.th All Rights Reserved