ชมมินนีแอโพลิส-เซนต์พอลกับ ดร.โสภณ
  AREA แถลง ฉบับที่ 474/2561: วันพฤหัสบดีที่ 27 กันยายน 2561

ผู้แถลง: ดร.โสภณ พรโชคชัย
ประธาน ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย
บจก. เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส
sopon@area.co.th

            ในระหว่างวันที่ 22-30 กันยายน 2561 ดร.โสภณ พรโชคชัย ประธาน ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย บจก.เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส (www.area.co.th) เดินทางไปนครมินนีแอโพลิส (Minneapolis) เพื่อบรรยายเกี่ยวกับการประเมินค่าทรัพย์สิน ของ International Association of Assessing Officers (IAAO) ดร.โสภณ ได้จัดทำ clip ชมเมืองและอื่นๆ ซึ่งน่าจะเป็นประโยชน์ AREA แถลงฉบับนี้ จึงรวมมานำเสนอ:

 

ดูงานประชุมประจำปี Int’l Assoc of Assessing Officers
https://www.facebook.com/dr.sopon4/videos/252606878773813/

 

นั่งหลับที่สนามบิน LA 6 ชม รอต่อเครื่อง: ประหยัด ไม่อาย ไม่สนหน้าตา
https://www.facebook.com/dr.sopon4/videos/720506504996538/

 

ดร.โสภณ พอเพียง เช่าห้องคืนละ 1,600 บ ที่มินนีแอโพลิส
https://www.facebook.com/dr.sopon4/videos/692579981097470/

 

ชมพิพิธภัณฑ์ Mill City Museum Minneapolis.
https://www.facebook.com/dr.sopon4/videos/874583022737019/

 

นั่งรถไฟฟ้า Metro Minneapolis- St Paul
https://www.facebook.com/dr.sopon4/videos/255084488482031/

 

พาเที่ยว Touring Minneapolis, MN, USA.
https://www.facebook.com/dr.sopon4/videos/334672847289735/

 

เที่ยวเซนต์ปอล นครหลวงของทลรัฐมินเนโซตา
https://www.facebook.com/dr.sopon4/videos/747278188947080/

 

ขี่จักรยานที่ Minneapolis, MN, USA.
https://www.facebook.com/dr.sopon4/videos/2003227996633760/

ผู้แถลง:
ดร.โสภณ พรโชคชัย (sopon@area.co.th) ประธาน ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย บจก. เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส หรือ AREA (www.area.co.th): ซึ่งเป็นองค์กรที่มีฐานข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ภาคสนามขนาดใหญ่ที่สุดและปรับปรุงให้ทันสมัยที่สุดในประเทศไทย และดำเนินการเก็บข้อมูลต่อเนื่องมาตั้งแต่ พ.ศ.2537 เป็นศูนย์ข้อมูลที่มีความเป็นกลางทางวิชาการ และเป็นอิสระทางวิชาชีพ โดยไม่ถูกครอบงำโดยผู้มีส่วนได้ส่วนเสียใด ๆ สมาชิกของศูนย์ข้อมูลฯ ได้รับข้อมูลที่เป็น First-hand information ในเวลาเดียวกัน

อ่าน 954 คน
2019 Copyright © by area.co.th All Rights Reserved