คุณศิริบูรณ์ ช่อง 3 สัมภาษณ์ ดร.โสภณ
  AREA แถลง ฉบับที่ 475/2561: วันศุกร์ที่ 28 กันยายน 2561

ผู้แถลง: ดร.โสภณ พรโชคชัย
ประธาน ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย
บจก. เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส
sopon@area.co.th

            ในวันที่ 27-28 กันยายน 2561 คุณศิริบูรณ์ ณัฐพันธ์ ในรายการช่วยคิดช่วยทำของช่อง 3 สัมภาษณ์ ดร.โสภณ พรโชคชัย ประธาน ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย บจก.เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส (www.area.co.th) เรื่องต่างชาติซื้ออสังหาริมทรัพย์ในไทยและผลกระทบที่มีตาอต่อคนไทย

ท่านผู้สนใจสามารถรับชมย้อนหลังตาม Clip นี้

YouTube ที่ออกอากาศ 27 กันยายน 2561 ตอน 1 : https://youtu.be/kuMLLevEZTg
 
YouTube ที่ออกอากาศ 28 กันยายน 2561 ตอน 2: https://youtu.be/k6supLUnDZo

ผู้แถลง:
ดร.โสภณ พรโชคชัย (sopon@area.co.th) ประธาน ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย บจก. เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส หรือ AREA (www.area.co.th): ซึ่งเป็นองค์กรที่มีฐานข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ภาคสนามขนาดใหญ่ที่สุดและปรับปรุงให้ทันสมัยที่สุดในประเทศไทย และดำเนินการเก็บข้อมูลต่อเนื่องมาตั้งแต่ พ.ศ.2537 เป็นศูนย์ข้อมูลที่มีความเป็นกลางทางวิชาการ และเป็นอิสระทางวิชาชีพ โดยไม่ถูกครอบงำโดยผู้มีส่วนได้ส่วนเสียใด ๆ สมาชิกของศูนย์ข้อมูลฯ ได้รับข้อมูลที่เป็น First-hand information ในเวลาเดียวกัน

อ่าน 1,152 คน
2019 Copyright © by area.co.th All Rights Reserved