ตอบคุณดวงฤทธิ์ บุนนาคเรื่องไม้สนามบิน
  AREA แถลง ฉบับที่ 479/2561: วันเสาร์ที่ 29 กันยายน 2561

ผู้แถลง: ดร.โสภณ พรโชคชัย
ประธาน ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย
บจก. เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส
sopon@area.co.th

            ตามที่ผมเขียนถาม “Terminal 2: จะไปตัดไม้ทำลายป่าจากไหน” (http://bit.ly/2xFAvM7)

            พอดีผม ก็ไม่รู้จักคุณดวงฤทธิ์ บุนนาค ผู้ออกแบบ Terminal 2 สนามบินสุวรรณภูมิ คุณดวงฤทธิ์ เลยส่งข้อความทาง line ผ่านคุณกนก อภิรดี มาให้ผม โดยมีข้อความดังนี้

            “ต้องรบกวน ดร.โสภณไปคุยกับคณะวนซศาสตร์ ม.เกษตร ครับ เรามีป่าไม้เศรษฐกิจทั้งหมด 30 ล้านไร่ ทางคณะวนศาสตร์ออกมายืนยันตาม link ข้างล่าง ว่า 80,000 ลบ.ม. ของ Terminal 2 นี่ สบายมากครับ”

            ผมขอขอบคุณคุณดวงฤทธิ์ที่กรุณาชี้แจงข้างต้น แต่ผมก็ขอเรียนให้ท่านทราบว่าในข้อมูลปี 2560 ล่าสุด ผลิตไม้ซุงสักสวนป่าเพียง 61,518 ลบ.ม. เท่านั้น มีไม้ซุงอื่นจากสวนป่าอีกแค่ 12,853 ลบ.ม. (https://bit.ly/2OjpuJP) นี่ทั้งประเทศ ผลิต 1 ปี ยังไม่พอให้ใช้ใน Terminal 2 เลย คนอื่นไม่ต้องใช้กันพอดี ยิ่งเมื่อสืบค้นไปในปีก่อนหน้านี้ ยิ่งผลิตน้อยกว่าปีล่าสุดเสียอีก แต่ถ้าจะให้พอเพราะอุปสงค์มาก คงมีการแอบตัดไม้ทำลายป่ากันยกใหญ่หรือไม่

            อันที่จริงเราควรเลิกส่งเสริมการใช้ไม้ได้แล้ว ยกเว้นไม้อัด ไม้ไผ่แปรรูป หญ้า ผักตบแปรรูป ฯลฯ เก็บป่าของ ออกทั้งหมดเป็นป่าสำหรับลูกหลานไทยอีกนายเท่านานโดยไม่ตัด จะดีกว่าหรือไม่


ผู้แถลง:
ดร.โสภณ พรโชคชัย (sopon@area.co.th) ประธาน ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย บจก. เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส หรือ AREA (www.area.co.th): ซึ่งเป็นองค์กรที่มีฐานข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ภาคสนามขนาดใหญ่ที่สุดและปรับปรุงให้ทันสมัยที่สุดในประเทศไทย และดำเนินการเก็บข้อมูลต่อเนื่องมาตั้งแต่ พ.ศ.2537 เป็นศูนย์ข้อมูลที่มีความเป็นกลางทางวิชาการ และเป็นอิสระทางวิชาชีพ โดยไม่ถูกครอบงำโดยผู้มีส่วนได้ส่วนเสียใด ๆ สมาชิกของศูนย์ข้อมูลฯ ได้รับข้อมูลที่เป็น First-hand information ในเวลาเดียวกัน

อ่าน 8,536 คน
2019 Copyright © by area.co.th All Rights Reserved