คนเร่ร่อนสวนลุมพินี
  AREA แถลง ฉบับที่ 500/2561: วันอังคารที่ 16 ตุลาคม 2561

ผู้แถลง: ดร.โสภณ พรโชคชัย
ประธาน ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย
บจก. เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส
sopon@area.co.th

            ตามที่มีข่าวว่านายกฯ เห็นคนเร่ร่อนในสวนลุมพินี และมีการสำรวจพื้นที่ดังกล่าว ดร.โสภณ ในฐานะประธานมูลนิธิอิสรชนที่ช่วยเหลือคนเร่ร่อน ขอเสนอทางออก

            เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2561 พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีได้ไปที่สวนลุม และนายกฯ ได้กล่าวว่า "ประชาชนได้ขอให้ช่วยดูเรื่องที่จอดรถ ที่นั่งพักผ่อน รวมถึงคนเร่ร่อนที่มาอาศัยอยู่ภายในสวนลุมฯ เพราะเมื่อปิดสวนลุมฯแล้วก็ยังมีคนเข้ามานอน ซึ่งเป็นพฤติกรรมที่ไม่น่าดู โดยจะให้กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ไปช่วยดู" (https://is.gd/3DHGG7)

            ดร.โสภณ พรโชคชัย ประธาน ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย บจก.เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส (www.area.co.th) ในฐานะประธานมูลนิธิอิสรชน เสนอแนวคิดในการแก้ไขปัญหาคนเร่ร่อนแก่ภาครัฐดังนี้:

            1. คนเร่ร่อนก็มีสิทธิใช้สวนลุมพินีเพราะเขาก็เป็นคนไทย เป็นเจ้าของประเทศ อย่าให้พวกชนชั้นกฎุมพี จับจองสวนลุมพินีเป็นสถานที่พักผ่อนส่วนตัว

            2. อย่างไรก็ตามหลังเวลาปิดสวนลุมพินี ก็ไม่ควรมีใครไปนอนค้างอ้างแรม การมีคนไปค้างคืน อาจเป็นผลจากการทุจริตหรือประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ที่ปล่อยปละละเลย ไม่ดูแลสวนลุมพินีให้ดี ในสวนเซ็นทรัลพาร์คของนครนิวยอร์ก จะมีเจ้าหน้าที่คอยตรวจตราหลังเวลาปิดสวน (01:00 - 06:00) อย่างเคร่งครัด หากพบใครค้างที่สวนก็จะถูกจับ-ปรับ

            นางนภา เศรษฐกร อธิบดีกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการได้เปิดเผยว่าได้ "ลงพื้นที่ตรวจสอบเมื่อวันที่ 10 ต.ค.ที่ผ่านมา. . .พบคนเร่ร่อนที่ใช้พื้นที่สวนลุมฯ เป็นที่พักอาศัยจำนวน 26 คน สาเหตุส่วนใหญ่ คือ ไม่อยากกลับบ้าน ไม่มีที่พักอาศัย ไม่มีงานทำ และบางส่วนมาทำงานชั่วคราว ทั้งนี้ ได้มีการทำความเข้าใจและประสานส่งต่อไปอยู่ที่บ้านมิตรไมตรีและบ้านคนจนเมืองเพื่อดูแลสุขภาพ และจัดหางานให้ทำ ส่วนที่เหลืออีก 15 คนยังไม่ยอมย้ายออกจากพื้นที่ คาดว่าภายในสัปดาห์หน้าน่าจะจัดระเบียบกลุ่มคนที่เหลือได้ทั้งหมด" (https://is.gd/3Ex0RK)

            ดร.โสภณ ให้ความเห็นว่า กรณีการส่งคนเร่ร่อนไปอยู่ไกลจากพื้นที่นั้น เป็นสิ่งที่ไม่ควรทำ ตามประสบการณ์ของนครนิวยอร์ก เขาส่งคนเร่ร่อนอาศัยอยู่ในพื้นที่ใกล้เคียง โดยจัดเป็นที่พักให้จนกว่าจะสามารถหาที่อยู่อาศัยได้เอง โดยผู้อยู่อาศัยไปลงทะเบียนได้ทุกค่ำ นอกจากนี้ยังมีการเช่าบ้านจากประชาชนทั่วไป เพื่อให้คนเร่ร่อนได้เข้าไปอยู่อาศัย จะได้ไม่นอนเปะปะอยู่ทั่วไปบนทางเท้าหรือสถานที่สาธารณะอื่นๆ ซึ่งอาจไม่ปลอดภัยต่อทุกฝ่าย

            ดร.โสภณ จึงเสนอให้

            1. จัดหาที่อยู่อาศัยชั่วคราวสำหรับคนเร่ร่อนตามจุดต่าง ๆ เช่น ใกล้สวนลุมพินี หมอชิต หัวลำโพง สนามหลวง ฯลฯ เพื่อให้อยู่ชั่วคราวจนกว่าจะส่งกลับต่างจังหวัด ญาติมิตร หรือเข้าสู่สังคมตามปกติได้

            2. มีการฝึกอาชีพเพื่อไปเป็นลูกจ้างที่ดี หรือเจ้าของกิจการขนาดเล็กๆ เอง

            3. ให้ชุมชนมีส่วนช่วยดูแล โดยจ่ายค่าเช่าให้กับเจ้าของบ้านที่ยินดีให้คนเร่ร่อนไปอยู่อาศัยในระยะเวลาที่สมควร เพื่อให้ชุมชนได้มีส่วนดูแลคนเร่ร่อน เป็นต้น

            อนึ่งมูลนิธิอิสรชนได้พยายามช่วยเหลือคนเร่ร่อนมานับสิบปี เรายังทำการสำรวจวิจัย จัดทำสถิติ ให้ข้อมูลเผยแพร่ความรู้ต่อสังคมเพื่อแก้ปัญหานี้อีกด้วย เราเชื่อว่าถ้าทุกคนได้รับการดูแล ก็น่าจะทำให้สังคมเป็นสุข ถ้ามีโอกาสมาร่วมช่วยคนเร่ร่อนกันนะครับ จัดอาหารมาเลี้ยงให้พวกเขามีความสุขสักมื้อ บริจาคได้ตั้งแต่เสื้อผ้าเก่าๆ ของใช้ กระทั่งยา-ผ้าพันแผล ผ้าอ้อมสำหรับผู้ใหญ่ ถุงนอน เต้นท์ และอื่น ๆ หากท่านใดต้องการข้อมูลเพิ่มเติม มาดูงานคนเร่ร่อน หรืออยากทำความเข้าใจคนเร่ร่อนหรือรู้จักมูลนิธิอิสรชนมากกว่านี้ ติดต่อได้ที่ www.issarachon.org หรือ www.facebook.com/issarachonfound โทร. 0984106739 (คุณอัจฉรา)


ผู้แถลง:
ดร.โสภณ พรโชคชัย (sopon@area.co.th) ประธาน ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย บจก. เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส หรือ AREA (www.area.co.th): ซึ่งเป็นองค์กรที่มีฐานข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ภาคสนามขนาดใหญ่ที่สุดและปรับปรุงให้ทันสมัยที่สุดในประเทศไทย และดำเนินการเก็บข้อมูลต่อเนื่องมาตั้งแต่ พ.ศ.2537 เป็นศูนย์ข้อมูลที่มีความเป็นกลางทางวิชาการ และเป็นอิสระทางวิชาชีพ โดยไม่ถูกครอบงำโดยผู้มีส่วนได้ส่วนเสียใด ๆ สมาชิกของศูนย์ข้อมูลฯ ได้รับข้อมูลที่เป็น First-hand information ในเวลาเดียวกัน

อ่าน 1,736 คน
2019 Copyright © by area.co.th All Rights Reserved