ดร.โสภณ ร่วมงาน NREA กรุงกัวลาลัมเปอร์
  AREA แถลง ฉบับที่ 507/2561: วันจันทร์ที่ 22 ตุลาคม 2561

ผู้แถลง: ดร.โสภณ พรโชคชัย
ประธาน ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย
บจก. เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส
sopon@area.co.th

            เมื่อคืนวันอาทิตย์ที่ 21 ตุลาคม 2561 ดร.โสภณ พรโชคชัย ประธาน ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย บจก.เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส (www.area.co.th) ในฐานะประธานก่อตั้งมูลนิธิประเมินค่าทรัพย์สินแห่งประเทศไทย ได้รับเชิญจากสมาคมนายหน้าอสังหาริมทรัพย์มาเลเซีย (Malaysian Institute of Estate Agents: MIEA) ให้ไปร่วมงานกาลาดินเนอร์เพื่อมอบรางวัลอสังหาริมทรัพย์ดีเด่นปี 2561(National Real Estate Awards Gala Dinner 2018) ณ โรงแรมมาริออตต์ กรุงกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย

            มูลนิธิประเมินค่าทรัพย์สินแห่งประเทศไทยและสมาคม MIEA ต่างเป็นสมาชิกของ ASEAN Real Estate Network Alliance (ARENA) ซึ่งเป็นสมาคมของนักวิชาชีพอสังหาริมทรัพย์ในภูมิภาคอาเซียน 8 ประเทศ ยังขาดลาวและบรูไน ซึ่งยังไม่มีสมาคมที่เกี่ยวข้องมาเป็นสมาชิก มูลนิธิเคยเป็นเจ้าภาพจัดงาน ARENA ในปี 2559 ณ กรุงเทพมหานคร และผลัดเปลี่ยนไปมาเลเซีย กัมพูชา และปีหน้าจะจัดที่นครย่างกุ้ง ประเทศเมียนมา

ดูวิดิโอ Youtube: https://youtu.be/AXukgGDii9s

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


ผู้แถลง:
ดร.โสภณ พรโชคชัย (sopon@area.co.th) ประธาน ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย บจก. เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส หรือ AREA (www.area.co.th): ซึ่งเป็นองค์กรที่มีฐานข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ภาคสนามขนาดใหญ่ที่สุดและปรับปรุงให้ทันสมัยที่สุดในประเทศไทย และดำเนินการเก็บข้อมูลต่อเนื่องมาตั้งแต่ พ.ศ.2537 เป็นศูนย์ข้อมูลที่มีความเป็นกลางทางวิชาการ และเป็นอิสระทางวิชาชีพ โดยไม่ถูกครอบงำโดยผู้มีส่วนได้ส่วนเสียใด ๆ สมาชิกของศูนย์ข้อมูลฯ ได้รับข้อมูลที่เป็น First-hand information ในเวลาเดียวกัน

อ่าน 794 คน
2019 Copyright © by area.co.th All Rights Reserved