สวนสัตว์คลอง 6 กับผลกระทบเศรษฐกิจและสังคม
  AREA แถลง ฉบับที่ 521/2561: วันศุกร์ที่ 02 พฤศจิกายน 2561

ผู้แถลง: ดร.โสภณ พรโชคชัย
ประธาน ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย
บจก.เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส
sopon@area.co.th

            ขอความกรุณาท่านที่สนใจเรื่องย้ายสวนสัตว์ดุสิตให้ความเห็นว่าเมื่อสวนสัตว์ย้ายไปรังสิต คลอง 6 จะส่งผลดีทางเศรษฐกิจสังคมต่อพื้นที่โดยรอบอย่างไร

            วันนี้ ดร.โสภณ พรโชคชัย ประธาน ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย บจก.เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส (www.area.co.th) ไปสำรวจพื้นที่สร้างสวนสัตว์ บริเวณรังสิต คลอง 6 จึงขอเชิญท่านผู้สนใจแสดงความเห็นเพื่อประกอบการศึกษาว่า เมื่อย้ายสวนสัตว์แล้ว จะส่งผลดีทางด้านเศรษฐกิจและสังคมต่อบริเวณโดยรอบอย่างไรบ้าง

            โปรดส่งความเห็นที่ sopon@area.co.th หรือที่ www.facebook.com/dr.sopon4 เขียนความยาวไม่เกิน 100 คำ ผู้ที่ส่งภายในวันจันทร์ที่ 6 พฤศจิกายน 2561 จะได้รับเชิญเข้าร่วมสัมมนาเรื่อง สัญญาณฟองสบู่อสังหาฯ ปี 2562 และการรับมือ ในวันพุทธที่ 21 พฤศจิกา 2561 เวลา 09:00-12:30 น. ณ โรงเรียนธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ไทย (www.trebs.ac.th) โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

 

 


ผู้แถลง:
ดร.โสภณ พรโชคชัย (sopon@area.co.th) ประธาน ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย บจก. เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส หรือ AREA (www.area.co.th): ซึ่งเป็นองค์กรที่มีฐานข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ภาคสนามขนาดใหญ่ที่สุดและปรับปรุงให้ทันสมัยที่สุดในประเทศไทย และดำเนินการเก็บข้อมูลต่อเนื่องมาตั้งแต่ พ.ศ.2537 เป็นศูนย์ข้อมูลที่มีความเป็นกลางทางวิชาการ และเป็นอิสระทางวิชาชีพ โดยไม่ถูกครอบงำโดยผู้มีส่วนได้ส่วนเสียใด ๆ สมาชิกของศูนย์ข้อมูลฯ ได้รับข้อมูลที่เป็น First-hand information ในเวลาเดียวกัน

อ่าน 1,138 คน
2020 Copyright © by area.co.th All Rights Reserved