อสังหาฯ เดือนตุลา 61 เปิดกระฉูดอีกแล้ว
  AREA แถลง ฉบับที่ 530/2561: วันอังคารที่ 13 พฤศจิกายน 2561

ผู้แถลง: ดร.โสภณ พรโชคชัย
ประธาน ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย
บจก. เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส
sopon@area.co.th

          ในเดือนตุลาคมเปิดกระฉูดอีก ภาพรวมของอสังหาริมทรัพย์ในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑลมีการเปิดตัวโครงการอย่างคึกคักก่อนสิ้นไตรมาส 3 โดยในเดือนนี้ มีจำนวนโครงการเปิดขายใหม่ทั้งหมด 37 โครงการ 13,412 หน่วย และมีมูลค่าการพัฒนาโครงการรวม 45,055 ล้านบาท เฉลี่ยหน่วยละ 3.36 ล้านบาท

          จำนวนหน่วยเปิดขายใหม่มากที่สุดในเดือนนี้ยังคงเป็นอาคารชุดเช่นเดือนที่ผ่านมา โดยมีจำนวนหน่วยเปิดขาย 6,920 หน่วย (51.6%) รองลงมาคือ ทาวน์เฮ้าส์ 5,648 หน่วย (42.1%) ส่วนอันดับ 3 คือ บ้านเดี่ยว 606 หน่วย (4.5%) ของจำนวนหน่วยขายที่เปิดขายใหม่ทั้งหมด ทำเลที่มีการเปิดขายใหม่ส่วนใหญ่ ในรอบนี้ อาคารชุดส่วนใหญ่จะอยู่บริเวณส่วนต่อขยายเมือง และกรุงเทพรอบนอก ทาวน์เฮ้าส์จะตั้งอยู่ในทำเลคล้ายๆ กัน คือ ส่วนต่อขยายเมือง และกรุงเทพรอบนอก นอกจากนี้ก็จะตั้งอยู่ในเขตปริมณฑล และสำหรับบ้านเดี่ยวในรอบนี้เปิดขาย 4 โครงการ ส่วนใหญ่จะตั้งอยู่ในทำเลกรุงเทพรอบนอก และปริมณฑล 

          ประเภทที่มีมูลค่าการพัฒนาสูงสุด คืออาคารชุด 24,425 ล้านบาท (54.2%) รองลงมาคือ ทาวน์เฮ้าส์ 16,555 ล้านบาท (36.7%) ส่วนอันดับ 3 คือ บ้านเดี่ยว 2,872 ล้านบาท (6.4%) ของมูลค่าการพัฒนาทั้งหมดตามลำดับ ดังนั้นภาพรวมของการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ในเดือนนี้ส่วนใหญ่หากเป็นบ้านเดี่ยวจะเน้นที่ระดับราคา 3-5 ล้านบาท ทาวน์เฮ้าส์ราคา 2-3 ล้านบาท อาคารชุดส่วนใหญ่จะมีราคา 2-3 ล้านบาท

          หากพิจารณาระดับราคาขายจะพบว่า ที่ระดับราคา 1-2 ล้านบาท มีจำนวน 2,334 หน่วย (17.4%) มีมูลค่าโครงการ 3,530 ล้านบาท (7.8%) ระดับราคา 2-3 ล้านบาท มีจำนวน 4,546 หน่วย (33.9%) มีมูลค่าโครงการ 11,835 ล้านบาท (26.3%) ที่ระดับราคา 3-5 ล้านบาท จำนวน 5,380 หน่วย (40.1%) มีมูลค่าโครงการ 19,871 ล้านบาท (44.1%) ส่วนที่มีระดับราคาเกิน 5 ล้านบาทขึ้นไปมีจำนวน 1,152 หน่วย (8.6%) และมีมูลค่าโครงการ 9,820 ล้านบาท (21.8%) ของมูลค่าอสังหาริมทรัพย์ที่เปิดขายใหม่ทั้งหมดในเดือนนี้

          ผู้ประกอบการที่เปิดตัวโครงการใหม่ในเดือนนี้ จะพบว่าเป็นบริษัทในตลาดหลักทรัพย์ (มหาชน) จำนวน 9 บริษัท คือ บริษัท ควอลิตี้ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จำกัด (มหาชน) บริษัท มั่นคงเคหะการ จำกัด (มหาชน) บริษัท ลลิล พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน) บริษัท สัมมากร จำกัด (มหาชน) บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน) บริษัท อารียา พรอพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) และบริษัท เอสซีแอสเซท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

          โครงการขนาดใหญ่ที่สุดในเดือนนี้คือไลฟ์ อโศก ไฮป์ (Life Asoke Hype) ที่ตั้งอยู่บนถนนอโศก-ดินแดง โดย บจก.เอพี เอ็มอี 3 โดยเป็นอาคารชุด 40 ชั้น โดยมีมูลค่าโครงการประมาณ 5,226 ล้านบาท จำนวน 1,235 หน่วย แบ่งเป็นอาคารชุดที่ขายในราคา 3.5 ล้าน 4.3 ล้าน และ 6.8 ล้านบาทต่อหน่วยโดยประมาณ นอกจากนี้ยังมีโครงากรไอดีโอ โมบิ สุขุมวิท อีสต์พอยท์ ที่เป็นอาคารชุดสูง 32 ชั้น ซึ่งมีมูลค่า 4,292 ล้านบาท มีทั้งหมด 949 หน่วย


ผู้แถลง:
ดร.โสภณ พรโชคชัย (sopon@area.co.th) ประธาน ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย บจก. เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส หรือ AREA (www.area.co.th): ซึ่งเป็นองค์กรที่มีฐานข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ภาคสนามขนาดใหญ่ที่สุดและปรับปรุงให้ทันสมัยที่สุดในประเทศไทย และดำเนินการเก็บข้อมูลต่อเนื่องมาตั้งแต่ พ.ศ.2537 เป็นศูนย์ข้อมูลที่มีความเป็นกลางทางวิชาการ และเป็นอิสระทางวิชาชีพ โดยไม่ถูกครอบงำโดยผู้มีส่วนได้ส่วนเสียใด ๆ สมาชิกของศูนย์ข้อมูลฯ ได้รับข้อมูลที่เป็น First-hand information ในเวลาเดียวกัน

อ่าน 1,367 คน
2019 Copyright © by area.co.th All Rights Reserved