ดร.โสภณสำรวจตลาดปักกิ่ง-เซี่ยงไฮ้
  AREA แถลง ฉบับที่ 574/2561: วันจันทร์ที่ 24 ธันวาคม 2561

ผู้แถลง: ดร.โสภณ พรโชคชัย
ประธาน ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย
บจก. เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส
sopon@area.co.th

            ท่ามกลางกระแสที่จีนมาแรง และกำลังจะมีปัญหาสงครามการค้ากับสหรัฐอเมริกา ดร.โสภณจึงสำรวจประเทศจีน

            ในระหว่างวันที่ 23 ถึง 29 ธันวาคม 2561 ดร.โสภณ พรโชคชัย ประธาน ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย บจก. เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส (www.area.co.th) เดินทางไปศึกษาดูงานและสังเกตการณ์ตลาดอสังหาริมทรัพย์ ณ กรุงปักกิ่ง และมหานครเซี่ยงไฮ้ เพื่อ ประเมินสถานการณ์ให้สอดคล้องกับความเป็นจริง ความคืบหน้าจะได้นำเสนอต่อไป

            ดร.โสภณ ได้พานักลงทุนไปดูงานอสังหาริมทรัพย์ในประเทศมาหลายครั้ง หลายนครและหลายมณฑลแล้ว ตั้งแต่ช่วงเวิลด์เอ็กซ์โปที่นครเซี่ยงไฮ้เมื่อปี 2553 รวมถึงการสำรวจเส้นทางจากใครผ่านลาวสู่มณฑลอยู่นานทางบกอีกด้วย ทั้งนี้จีนมีอิทธิพลสำคัญต่อสังคมและการเมืองไทย รวมทั้งภาวะขณะนี้อาจเกิดสงครามการค้ากับสหรัฐอเมริกาจึงพึงจับตาดูเป็นพิเศษ

 


ผู้แถลง:
ดร.โสภณ พรโชคชัย (sopon@area.co.th) ประธาน ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย บจก. เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส หรือ AREA (www.area.co.th): ซึ่งเป็นองค์กรที่มีฐานข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ภาคสนามขนาดใหญ่ที่สุดและปรับปรุงให้ทันสมัยที่สุดในประเทศไทย และดำเนินการเก็บข้อมูลต่อเนื่องมาตั้งแต่ พ.ศ.2537 เป็นศูนย์ข้อมูลที่มีความเป็นกลางทางวิชาการ และเป็นอิสระทางวิชาชีพ โดยไม่ถูกครอบงำโดยผู้มีส่วนได้ส่วนเสียใด ๆ สมาชิกของศูนย์ข้อมูลฯ ได้รับข้อมูลที่เป็น First-hand information ในเวลาเดียวกัน

อ่าน 669 คน
2019 Copyright © by area.co.th All Rights Reserved