โอกาสสุดท้ายมาเป็นกรรมการผู้ทรงเกียรติ
  AREA แถลง ฉบับที่ 578/2561: วันพุธที่ 26 ธันวาคม 2561

ผู้แถลง: ดร.โสภณ พรโชคชัย
ประธาน ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย
บจก. เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส
sopon@area.co.th

มาเป็นกรรมการสมาคมผู้ซื้อบ้าน (www.thaihomebuyers.org) และกรรมการมูลนิธิประเมินค่าทรัพย์สินแห่งประเทศไทย (www.thaiappraisal.org) กัน

        คุณสมบัติคือ

        1. มีสัญชาติไทย

        2. ไม่จำกัดเพศ อาชีพและความคิดทางการเมือง

        3. ที่สำคัญ มีเวลาประชุมเดือนละครั้ง (ปีหนึ่งขาดได้ไม่เกิน 2 ครั้ง) และ

        4. มีจิตสาธารณะในการบำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคม

        โดยผู้สมัครเป็นกรรมการผู้ซื้อบ้านต้องมุ่งสนับสนุนการให้ความรู้และช่วยเหลือผู้ซื้อบ้านตามควร 

         ส่วนกรรมการมูลนิธิประเมินค่ามทรัพย์สินแห่งประเทศไทยต้องมุ่งสนับสนุนการพัฒนาวิชาชีพประเมินค่าทรัพย์สิน และการเผยแพร่ความรู้ประเมินค่าทรัพย์สินแก่ประชาชน

         ดูรายละเอียด วัตถุประสงค์ และกิจกรรมเกี่ยวกับสมาคมฯ และมูลนิธิฯ ตามเว็บไซด์ข้างต้น

         รับสมัครโดยส่งรายละเอียดเกี่ยวกับตนเองภายในวันศุกร์ที่ 18 มกราคม 2562
         โดยติดต่อ คุณนงลักษณ์ จตุเทน โทร. 02 295 3905 ต่อ 109 (ในเวลาราชการ)

คลิกดูรูปภาพใหญ่

 


ผู้แถลง:
ดร.โสภณ พรโชคชัย (sopon@area.co.th) ประธาน ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย บจก. เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส หรือ AREA (www.area.co.th): ซึ่งเป็นองค์กรที่มีฐานข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ภาคสนามขนาดใหญ่ที่สุดและปรับปรุงให้ทันสมัยที่สุดในประเทศไทย และดำเนินการเก็บข้อมูลต่อเนื่องมาตั้งแต่ พ.ศ.2537 เป็นศูนย์ข้อมูลที่มีความเป็นกลางทางวิชาการ และเป็นอิสระทางวิชาชีพ โดยไม่ถูกครอบงำโดยผู้มีส่วนได้ส่วนเสียใด ๆ สมาชิกของศูนย์ข้อมูลฯ ได้รับข้อมูลที่เป็น First-hand information ในเวลาเดียวกัน

อ่าน 965 คน
2019 Copyright © by area.co.th All Rights Reserved