ดร.โสภณพาเที่ยวปักกิ่ง-เซี่ยงไฮ้
  AREA แถลง ฉบับที่ 3/2562: วันพุธที่ 02 มกราคม 2562

ผู้แถลง: ดร.โสภณ พรโชคชัย
ประธาน ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย
บจก.เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส
sopon@area.co.th

          ดร.โสภณไปเยี่ยมชมปักกิ่ง-เซี่ยงไฮ้เป็นการส่วนตัว เพื่อท่องเที่ยวและทัศนศึกษาเกี่ยวกับมหานครใหญ่ทั้งสองแห่ง จึงมีคลิปความรู้อสังหาริมทรัพย์และแหล่งท่องเที่ยวของกรุงปักกิ่งและมหานครเซี่ยงไฮ้มาฝาก นับเป็นความรู้สดๆ ที่น่าสนใจเป็นอย่างยิ่ง

          ดร.โสภณ พรโชคชัย ประธานศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย บจก. เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส (www.area.co.th) ได้ไปท่องเที่ยวและทัศนศึกษา ณ กรุงปักกิ่ง และมหานครเซี่ยงไฮ้ ในระหว่างวันที่ 23-29 ธันวาคม 2561 และได้จัดทำคลิปที่เกี่ยวข้องรวมกันถึง 16 คลิป  AREA แถลงฉบับนี้จึงนำคลิปทั้งหมดมารวมกันเพื่อให้ทุกท่านได้ศึกษาเป็นความรู้ดังนี้:

 

ดูตลาดสด Wangfujing ใจกลางกรุงปักกิ่ง
https://www.facebook.com/324821724297087/posts/1892026880909889/

 

ชุมชนแออัดในกรุงปักกิ่ง
https://www.facebook.com/324821724297087/posts/1892641417515102/

 

สิ่งละอันพันละน้อยที่น่าสนใจในกรุงปักกิ่ง
https://www.facebook.com/324821724297087/posts/1892739780838599/

 

รถไฟความเร็วสูงปักกิ่ง-เซี่ยงไฮ้
https://www.facebook.com/324821724297087/posts/1894832643962646/

 

Starbucks ที่ใหญ่สุดในโลก อยู่เซี่ยงไฮ้
https://www.facebook.com/324821724297087/posts/1895605893885321/

 

วัด ‘จิ่งอัน’ แนวดิ่งใจกลางมหานครเซี่ยงไฮ้
https://www.facebook.com/324821724297087/posts/1895660863879824/

 

ผู่ตง เขตเศรษฐกิจพิเศษของเซี่ยงไฮ้
https://www.facebook.com/324821724297087/posts/1895695177209726/

 

พาชม ‘เดอะบันด์’ แห่งเซี่ยงไฮ้ 
https://www.facebook.com/324821724297087/posts/1896292493816661/

 

หอไข่มุกแห่งนครเซี่ยงไฮ้
https://www.facebook.com/324821724297087/posts/1896304940482083/

 

อุโมงค์เลเซอร์เดอะบันด์ เซี่ยงไฮ้
https://www.facebook.com/324821724297087/posts/1896320433813867/

 

สวนหิน Yu Garden แห่งเซี่ยงไฮ้
https://www.facebook.com/324821724297087/posts/1896755183770392/

 

ศาลเทพเจ้า (วีรบุรุษ) คุ้มนครเซี่ยงไฮ้
https://www.facebook.com/324821724297087/posts/1896830583762852/

 

Tian Zi Fang สุดยอดแหล่งจับจ่าย เซี่ยงไฮ้
https://www.facebook.com/324821724297087/posts/1897489617030282/

 

เขตเช่าฝรั่งเศสในเซี่ยงไฮ้
https://www.facebook.com/324821724297087/posts/1897573233688587/

 

เดินเที่ยวใจกลางมหานครเซี่ยงไฮ้
https://www.facebook.com/324821724297087/posts/1901692289943348/

 

แนะนำสถานที่ท่องเที่ยวระหว่างล้างจาน
https://www.facebook.com/dr.sopon4/videos/1087665691406241

ผู้แถลง:
ดร.โสภณ พรโชคชัย (sopon@area.co.th) ประธาน ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย บจก. เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส หรือ AREA (www.area.co.th): ซึ่งเป็นองค์กรที่มีฐานข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ภาคสนามขนาดใหญ่ที่สุดและปรับปรุงให้ทันสมัยที่สุดในประเทศไทย และดำเนินการเก็บข้อมูลต่อเนื่องมาตั้งแต่ พ.ศ.2537 เป็นศูนย์ข้อมูลที่มีความเป็นกลางทางวิชาการ และเป็นอิสระทางวิชาชีพ โดยไม่ถูกครอบงำโดยผู้มีส่วนได้ส่วนเสียใด ๆ สมาชิกของศูนย์ข้อมูลฯ ได้รับข้อมูลที่เป็น First-hand information ในเวลาเดียวกัน

อ่าน 1,212 คน
2020 Copyright © by area.co.th All Rights Reserved