การประชุมเพื่อนร่วมงาน AREA รายปักษ์เพื่อพัฒนาคุณภาพ
  AREA แถลง ฉบับที่ 7/2562: วันอังคารที่ 08 มกราคม 2562

ผู้แถลง: ดร.โสภณ พรโชคชัย
ประธาน ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย
บจก.เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส
sopon@area.co.th

            ที่ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย บจก. เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส (www.area.co.th) มีการจัดประชุมเช้าสัปดาห์เว้นสัปดาห์ หรืออาจเรียกว่ารายปักษ์ เป็นเวลาครึ่งชั่วโมง โดยเป็นการสื่อสารกับเพื่อนร่วมงานระหว่างฝ่ายบริหารกับฝ่ายเพื่อนร่วมงาน มีการทดสอบความรู้เพื่อสะสมคะแนนในการขึ้นเงินเดือน-โบนัส และที่สำคัญก่อนเริ่มการประชุมทุกครั้งจะเริ่มต้นด้วยการท่อง "นโยบายคุณภาพ" ของบริษัท เพื่อตระหนักรู้ และมีการร้องเพลงชาติหรือเพลงสรรเสริญพระบารีร่วมกันเพื่อความเป็นสิริมงคลของชีวิต

 

 

 


ผู้แถลง:
ดร.โสภณ พรโชคชัย (sopon@area.co.th) ประธาน ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย บจก. เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส หรือ AREA (www.area.co.th): ซึ่งเป็นองค์กรที่มีฐานข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ภาคสนามขนาดใหญ่ที่สุดและปรับปรุงให้ทันสมัยที่สุดในประเทศไทย และดำเนินการเก็บข้อมูลต่อเนื่องมาตั้งแต่ พ.ศ.2537 เป็นศูนย์ข้อมูลที่มีความเป็นกลางทางวิชาการ และเป็นอิสระทางวิชาชีพ โดยไม่ถูกครอบงำโดยผู้มีส่วนได้ส่วนเสียใด ๆ สมาชิกของศูนย์ข้อมูลฯ ได้รับข้อมูลที่เป็น First-hand information ในเวลาเดียวกัน

อ่าน 442 คน
2020 Copyright © by area.co.th All Rights Reserved