เชิญดาวน์โหลดวารสาร ฟรี
  AREA แถลง ฉบับที่ 22/2562: วันพฤหัสบดีที่ 17 มกราคม 2562

ผู้แถลง: ดร.โสภณ พรโชคชัย
ประธาน ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย
บจก.เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส
sopon@area.co.th

มูลนิธิประเมินค่าทรัพย์สินแห่งประเทศไทย ได้จัดทำวารสารราย 2 เดือนเพื่อเผยแพร่ข่าวสารในวงการอสังหาริมทรัพย์และประเมินค่าทรัพย์สิน หรือบทความอื่น ๆ ที่น่าสนใจ โดยท่านสามารถสมัครสมาชิกมูลนิธิฯ  ปีละ 1,000 บาท เพื่อรับเล่มวารสาร พร้อมทั้งเข้าร่วมงานเสวนารายเดือนของมูลนิธิประเมินค่าทรัพย์สินแห่งประเทศไทยได้ฟรีตลอดปี (ซึ่งบุคคลทั่วไปมีค่าใช้จ่ายท่านละ 750 บาท/ครั้ง) สมัครสมาชิกผ่านเว็บไซด์ http://www.thaiappraisal.org/thai/member/default.php

 

            หรือดาวน์โหลดวารสารฟรี http://bit.ly/1TkhfsF

 

หมายเหตุ: เชิญเสวนาฟรี

1. เสวนา “มาตรฐานประเมินค่าฯ Cap Rate ค่าก่อสร้าง ต้นไม้มีค่า” วันศุกร์ที่ 18 มกราคม 2562 (https://www.thaiappraisal.org/thai/monthly/monthly.php)

2. เสวนา “นโยบายที่อยู่อาศัยของรัฐบาลในอนาคต” วันพฤหัสบดีที่ 31 มกราคม 2562

(https://www.thaiappraisal.org/thai/monthly/monthly.php?event=1#agenda1)

 


ผู้แถลง:
ดร.โสภณ พรโชคชัย (sopon@area.co.th) ประธาน ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย บจก. เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส หรือ AREA (www.area.co.th): ซึ่งเป็นองค์กรที่มีฐานข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ภาคสนามขนาดใหญ่ที่สุดและปรับปรุงให้ทันสมัยที่สุดในประเทศไทย และดำเนินการเก็บข้อมูลต่อเนื่องมาตั้งแต่ พ.ศ.2537 เป็นศูนย์ข้อมูลที่มีความเป็นกลางทางวิชาการ และเป็นอิสระทางวิชาชีพ โดยไม่ถูกครอบงำโดยผู้มีส่วนได้ส่วนเสียใด ๆ สมาชิกของศูนย์ข้อมูลฯ ได้รับข้อมูลที่เป็น First-hand information ในเวลาเดียวกัน

อ่าน 1,337 คน
2020 Copyright © by area.co.th All Rights Reserved