ดร.โสภณแถลงสถานการณ์คนเร่ร่อน 22 มกราคม 2562 นี้
  AREA แถลง ฉบับที่ 27/2562: วันจันทร์ที่ 21 มกราคม 2562

ผู้แถลง: ดร.โสภณ พรโชคชัย
ประธาน ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย
บจก.เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส
sopon@area.co.th

ในวันอังคารที่ 22 มกราคม 2562 เวลา 10:00 น. ดร.โสภณ พรโชคชัย ประธาน ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย บจก. เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส ในฐานะประธานมูลนิธิอิสรชน (www.issarachon.org) ที่ให้การช่วยเหลือคนเร่ร่อน ขอเรียนท่านที่สนใจร่วมฟังการแถลงข่าวและร่วมรับประทานกับคนเร่ร่อนในงานเลี้ยงอาหารกลางวันคนเร่ร่อน ซึ่งจะจัดขึ้น ณ ตรอกสาเก บริเวณคลองหลอดวัดบุรณศิริฯ (https://bit.ly/2RFSVZh)

            โปรดดูรายละเอียดของงานดังนี้:

 


ผู้แถลง:
ดร.โสภณ พรโชคชัย (sopon@area.co.th) ประธาน ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย บจก. เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส หรือ AREA (www.area.co.th): ซึ่งเป็นองค์กรที่มีฐานข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ภาคสนามขนาดใหญ่ที่สุดและปรับปรุงให้ทันสมัยที่สุดในประเทศไทย และดำเนินการเก็บข้อมูลต่อเนื่องมาตั้งแต่ พ.ศ.2537 เป็นศูนย์ข้อมูลที่มีความเป็นกลางทางวิชาการ และเป็นอิสระทางวิชาชีพ โดยไม่ถูกครอบงำโดยผู้มีส่วนได้ส่วนเสียใด ๆ สมาชิกของศูนย์ข้อมูลฯ ได้รับข้อมูลที่เป็น First-hand information ในเวลาเดียวกัน

อ่าน 1,038 คน
2020 Copyright © by area.co.th All Rights Reserved