โรงเรียนธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ไทยในก้าวใหม่
  AREA แถลง ฉบับที่ 31/2562: วันพุธที่ 23 มกราคม 2562

ผู้แถลง: ดร.โสภณ พรโชคชัย
ประธาน ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย
บจก.เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส
sopon@area.co.th

            เมื่อวานนี้ (22 มกราคม 2562) ดร.โสภณ พรโชคชัย ประธาน ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย บจก. เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส (www.area.co.th) ในฐานะผู้ได้รับใบอนุญาตและผู้อำนวยการโรงเรียนธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ (www.trebs.ac.th) ได้จัดประชุมคณะกรรมการโรงเรียนธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ไทย ประจำไตรมาสที่ 1/2562 ณ ภัตตาคารอาหารจีน โรมแรมมณเฑียรริเวอร์ไซด์ กรุงเทพมหานคร

            โรงเรียนธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ไทย เป็นสถาบันการศึกษาสำหรับนานาชาติด้านอสังหาฯ อันได้แก่ วิชาชีพการประเมินค่าทรัพย์ การสำรวจวิจัย การพัฒนา-บริหารโครงการ การจัดการทรัพย์สิน การก่อสร้าง การบริหารการขาย และระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ โรงเรียนได้จัดตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์หลัก เพื่อพัฒนาบุคลากรหรือผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ของประเทศไทย

            โรงเรียนได้ทำการฝึกอบรม ระยะสั้นและสัมมนาทางวิชาการมาแล้วหลายรุ่น เช่น หลักสูตร 4 วันในเรื่องการประเมินค่าทรัพย์สิน ซึ่งได้ทำการฝึกอบรมมาแล้ว 200 รุ่น โดยมีผู้เข้าร่วมอบรม-เสวนานับหมื่นคน ทั้งนี้ หลักสูตรที่ทางโรงเรียนจัดทำนั้นเป็นหลักสูตรที่นำมาจากสถาบันนโยบายที่ดินลินคอร์น และจากประสบการณ์อันเชี่ยวชาญ ในวงการอสังหาริมทรัพย์มากว่า 20 ปี

            หลักสูตรดังกล่าวจัดทำขึ้นเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมให้กับนักธุรกิจที่มีความสนใจในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ ทั้งผู้ที่มีตำแหน่งงานอยู่ในระดับสูง และผู้ที่ต้องการความก้าวหน้าในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ นอกจากที่ร่วมกับมูลนิธิประเมินค่าทรัพย์สินแห่งประเทศไทย จัดการเสวนารายเดือน และจากกิจกรรมต่างๆ ของโรงเรียนมีผู้เข้าร่วมอย่างต่อเนื่อง

            คณะกรรมการโรงเรียนชุดปัจจุบันประกอบด้วย: http://www.trebs.ac.th/Thai/about.php


ผู้แถลง:
ดร.โสภณ พรโชคชัย (sopon@area.co.th) ประธาน ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย บจก. เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส หรือ AREA (www.area.co.th): ซึ่งเป็นองค์กรที่มีฐานข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ภาคสนามขนาดใหญ่ที่สุดและปรับปรุงให้ทันสมัยที่สุดในประเทศไทย และดำเนินการเก็บข้อมูลต่อเนื่องมาตั้งแต่ พ.ศ.2537 เป็นศูนย์ข้อมูลที่มีความเป็นกลางทางวิชาการ และเป็นอิสระทางวิชาชีพ โดยไม่ถูกครอบงำโดยผู้มีส่วนได้ส่วนเสียใด ๆ สมาชิกของศูนย์ข้อมูลฯ ได้รับข้อมูลที่เป็น First-hand information ในเวลาเดียวกัน

อ่าน 867 คน
2020 Copyright © by area.co.th All Rights Reserved