บริการสรุปภาวะตลาดอสังหาฯ ล่าสุดถึงกระไดบ้าน
  AREA แถลง ฉบับที่ 43/2562: วันอังคารที่ 29 มกราคม 2562

ผู้แถลง: ดร.โสภณ พรโชคชัย
ประธาน ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย
บจก.เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส
sopon@area.co.th

            ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย บจก. เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส (www.area.co.th) เปิดบริการใหม่สำหรับบริษัทพัฒนาที่ดิน สถาบันการเงิน ส่วนราชการ องค์การระหว่างประเทศ นักลงทุนทั้งไทยและต่างประเทศ ได้รับฟังรายงานสรุปภาวะตลาดอสังหาริมทรัพย์ในประเทศไทย ทั้งในระดับประเทศ ระดับภาค ระดับจังหวัด หรือในโซนหรือทำเลที่สนใจ โดยนำเสนอข้อมูลล่าสุดถึงสิ้นปี 2561 ผู้สนใจใช้บริการได้โดยติดต่อ คุณสัญชัย ฝ่ายบริการลูกค้ารายใหญ่ โทร. 02.295.3905 ต่อ 114


ผู้แถลง:
ดร.โสภณ พรโชคชัย (sopon@area.co.th) ประธาน ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย บจก. เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส หรือ AREA (www.area.co.th): ซึ่งเป็นองค์กรที่มีฐานข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ภาคสนามขนาดใหญ่ที่สุดและปรับปรุงให้ทันสมัยที่สุดในประเทศไทย และดำเนินการเก็บข้อมูลต่อเนื่องมาตั้งแต่ พ.ศ.2537 เป็นศูนย์ข้อมูลที่มีความเป็นกลางทางวิชาการ และเป็นอิสระทางวิชาชีพ โดยไม่ถูกครอบงำโดยผู้มีส่วนได้ส่วนเสียใด ๆ สมาชิกของศูนย์ข้อมูลฯ ได้รับข้อมูลที่เป็น First-hand information ในเวลาเดียวกัน

อ่าน 1,013 คน
2020 Copyright © by area.co.th All Rights Reserved