ที่อยู่อาศัยต่อไปนี้ซื้อแล้วรวย
  AREA แถลง ฉบับที่ 45/2562: วันพุธที่ 30 มกราคม 2562

ผู้แถลง: ดร.โสภณ พรโชคชัย
ประธาน ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย
บจก.เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส
sopon@area.co.th

            20 อันดับโครงการที่อยู่อาศัยที่ซื้อแล้วรวย เพราะที่ผ่านมาขายได้ดีมาก มีคนสนใจซื้อสูง หมดเร็ว สอดคล้องกับความต้องการของผู้ซื้อ ผู้ซื้อชอบ ขายต่อคงได้ราคา ผู้ขายก็รวย

            ดร.โสภณ พรโชคชัย ประธาน ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย บจก. เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส (www.area.co.th) ได้สำรวจโครงการที่อยู่อาศัยทั้งหมด 2,197 โครงการในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลและพบว่า มีโครงการที่อยู่อาศัยบางประเภทยังขายดีเป็นเทน้ำเทท่า แสดงว่าสอดคล้องกับความต้องการของผู้ซื้อตามทำเล ประเภทที่อยู่อาศัยและระดับราคา จึงขอนำเสนอเพื่อประโยชน์ของผู้ซื้อบ้าน นักพัฒนาที่ดินและสถาบันการเงินที่อำนวยสินเชื่อได้ไว้ประกอบการลงทุน

            อันดับที่ 1 ทำเล K6: กาญจนาภิเษก-เพชรเกษม บ้านแฝด ที่ขายอยู่ในระดับราคา 5.001-10.000  371   371  0 73%  ทั้งนี้เพราะเป็นสินค้าคุณถาพดี

            อันดับที่ 2 ทำเล D5: วัชรพล-คู้บอน บ้านแฝด ที่ขายอยู่ในระดับราคา 5.001-10.000  79   66   13  42% 2 ทั้งนี้เพราะมีคูณภาพและมีจำนวนม่ากนัก

            อันดับที่ 3 ทำเล G5: ลาดกระบัง ห้องชุด ที่ขายอยู่ในระดับราคา 2.001-3.000  126   78   48  31% 3 ทั้งนี้เพราะมีความต้องการสูงมากในทำเลนี้

            อันดับที่ 4 ทำเล G2: พัฒนาการ ห้องชุด ที่ขายอยู่ในระดับราคา 5.001-10.000  226   182   44  30% 3 ทั้งนี้เพราะเป็นสินค้าคุณภาพในทำเลนี้

            อันดับที่ 5 ทำเล F4: ลาดพร้าว 91-บางกะปิ ห้องชุด ที่ขายอยู่ในระดับราคา 2.001-3.000  85   43   42  26% 4 ทั้งนี้เพราะมีราคาสมเหตุสมผล

            อันดับที่ 6 ทำเล H1: บางนา-ตราด กม.1-10 ทาวน์เฮาส์ ที่ขายอยู่ในระดับราคา 10.001-20.000  92   90   2  25% 4 ทั้งนี้เพราะเป้นสินค้าคุณภาพในทำเลนี้

            อันดับที่ 7 ทำเล H1: บางนา-ตราด กม.10-30 บ้านแฝด ที่ขายอยู่ในระดับราคา 5.001-10.000  263   60   203  23% 4 ทั้งนี้เพราะเป็นโครงการที่มีคุณภาพ

            อันดับที่ 8 ทำเล B3: แจ้งวัฒนะ ห้องชุด ที่ขายอยู่ในระดับราคา 1.001-2.000  3,117   2,349   768  22% 4 ทั้งนี้เพราะมีความต้องการสูงมากในทำเลนี้

            อันดับที่ 9 ทำเล A6: ลำลูกกา ห้องชุด ที่ขายอยู่ในระดับราคา 0.500-1.000  63   27   36  22% 5 ทั้งนี้เพราะราคาถูกมากเป็นพิเศษ

            อันดับที่ 10 ทำเล D6: นวมินทร์ บ้านแฝด ที่ขายอยู่ในระดับราคา 5.001-10.000  234   213   21  22% 5 ทั้งนี้เพราะเป็นโครงการที่มีคุณภาพ

            อันดับที่ 11 ทำเล A2: บางขัน-คลองหลวง ห้องชุด ที่ขายอยู่ในระดับราคา 2.001-3.000  84   26   58  20% 5 ทั้งนี้เป็นสินค้าคุณภาพและมีจำนวนไม่มากนัก

            อันดับที่ 12 ทำเล K6: กาญจนาภิเษก-เพชรเกษม ทาวน์เฮาส์ ที่ขายอยู่ในระดับราคา 2.001-3.000  128   126   2  20% 5 ทั้งนี้เพราะมีราคาถูกมากเมื่อเทียบกับทำเล

            อันดับที่ 13 ทำเล A2: บางขัน-คลองหลวง ห้องชุด ที่ขายอยู่ในระดับราคา 1.001-2.000  3,977   1,774   2,203  19% 5 ทั้งนี้เพราะมีราคาถูก

            อันดับที่ 14 ทำเล D4: ลาดปลาเค้า-มัยราบ ห้องชุด ที่ขายอยู่ในระดับราคา 3.001-5.000  273   266   7  19% 5 ทั้งนี้เพราะเป็นโครงการที่มีคุณภาพ

            อันดับที่ 15 ทำเล F1: วิภาวดี-รัชดาภิเษก ห้องชุด ที่ขายอยู่ในระดับราคา 2.001-3.000  1,445   1,181   264  18% 6 ทั้งนี้เพราะราคาค่อนข้างถูกเมื่อเทียบกับทำเล

            อันดับที่ 16 ทำเล E7: สุขาภิบาล 2-3 ทาวน์เฮาส์ ที่ขายอยู่ในระดับราคา 2.001-3.000  584   282   302  17% 6 ทั้งนี้เพราะราคาค่อนข้างถูกเมื่อเทียบกับทำเล

            อันดับที่ 17 ทำเล M2: กาญจนาภิเษก-บางแวก ห้องชุด ที่ขายอยู่ในระดับราคา 3.001-5.000  1,020   673   347  16% 6 ทั้งนี้เพราะตั้งอยู่ในทำเลที่มีอนาคต

            อันดับที่ 18 ทำเล L3: บางพลัด ห้องชุด ที่ขายอยู่ในระดับราคา 1.001-2.000  925   561   364  16% 6 ทั้งนี้เพราะราคาถูก และอยู่ในแนวรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงิน

            อันดับที่ 19 ทำเล F6: เทพลีลา-มหาดไทย ห้องชุด ที่ขายอยู่ในระดับราคา 5.001-10.000  32   9   23  16% 6 ทั้งนี้เป็นไปตามแนวรถไฟฟ้าสายสีส้ม

            อันดับที่ 20 ทำเล D2: สะพานใหม่ ทาวน์เฮาส์ ที่ขายอยู่ในระดับราคา 3.001-5.000  295   180   115  16% 6 ทั้งนี้ถือว่าเป็นระดับราคาที่สมเหตุสมผล

            ท่านที่สนใจลงทุนโปรดพิจารณาให้ถ้วนถี่


ผู้แถลง:
ดร.โสภณ พรโชคชัย (sopon@area.co.th) ประธาน ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย บจก. เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส หรือ AREA (www.area.co.th): ซึ่งเป็นองค์กรที่มีฐานข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ภาคสนามขนาดใหญ่ที่สุดและปรับปรุงให้ทันสมัยที่สุดในประเทศไทย และดำเนินการเก็บข้อมูลต่อเนื่องมาตั้งแต่ พ.ศ.2537 เป็นศูนย์ข้อมูลที่มีความเป็นกลางทางวิชาการ และเป็นอิสระทางวิชาชีพ โดยไม่ถูกครอบงำโดยผู้มีส่วนได้ส่วนเสียใด ๆ สมาชิกของศูนย์ข้อมูลฯ ได้รับข้อมูลที่เป็น First-hand information ในเวลาเดียวกัน

อ่าน 3,506 คน
2020 Copyright © by area.co.th All Rights Reserved