ฟองสบู่อสังหาฯ ฟังให้ชัดๆ
  AREA แถลง ฉบับที่ 47/2562: วันศุกร์ที่ 01 กุมภาพันธ์ 2562

ผู้แถลง: ดร.โสภณ พรโชคชัย
ประธาน ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย
บจก.เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส
sopon@area.co.th

            ดร.โสภณ ทำ FB Live เพื่อแจกแจงให้ชัดเจนว่าสถานการณ์ตลาดอสังหาริมทรัพย์ปัจจุบันมีฟองสบู่ไหม จะแตกเมื่อไหร่

            ดร.โสภณ พรโชคชัย ประธาน ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย บจก. เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส (www.area.co.th) เป็นผู้สำรวจตลาดที่อยู่อาศัยในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลและทั่วประเทศมาตั้งแต่เดือนมกราคม 2537 หรือ 24 ปีที่ผ่านมา จนเข้าสู่ปีที่ 25 แล้ว และได้คาดการณ์สถานการณ์ต่างๆ ได้อย่างถูกต้องแม่นยำ จึงพยายามนำเสนอข้อมูลเพื่อประโยชน์ของผู้ประกอบการพัฒนาที่ดิน นักลงทุน สถาบันการเงิน และประชาชนผู้ซื้อบ้าน โดยเฉพาะกรณีฟองสบู่ โปรดดูรายละเอียดตามนี้

 

 

 


ผู้แถลง:
ดร.โสภณ พรโชคชัย (sopon@area.co.th) ประธาน ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย บจก. เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส หรือ AREA (www.area.co.th): ซึ่งเป็นองค์กรที่มีฐานข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ภาคสนามขนาดใหญ่ที่สุดและปรับปรุงให้ทันสมัยที่สุดในประเทศไทย และดำเนินการเก็บข้อมูลต่อเนื่องมาตั้งแต่ พ.ศ.2537 เป็นศูนย์ข้อมูลที่มีความเป็นกลางทางวิชาการ และเป็นอิสระทางวิชาชีพ โดยไม่ถูกครอบงำโดยผู้มีส่วนได้ส่วนเสียใด ๆ สมาชิกของศูนย์ข้อมูลฯ ได้รับข้อมูลที่เป็น First-hand information ในเวลาเดียวกัน

อ่าน 1,548 คน
2020 Copyright © by area.co.th All Rights Reserved