อั๊งเปาสำหรับเพื่อนร่วมงาน AREA
  AREA แถลง ฉบับที่ 51/2562: วันจันทร์ที่ 04 กุมภาพันธ์ 2562

ผู้แถลง: ดร.โสภณ พรโชคชัย
ประธาน ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย
บจก.เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส
sopon@area.co.th

            เนื่องในวันตรุษจีนหรือวันปีใหม่ของจีน ดร.โสภณ พรโชคชัย ประธาน ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย บจก.เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส (www.area.co.th) ในฐานะคนไทยเชื้อสายจีน จึงแจกซอง "อั้งเปา" ที่ ดร.โสภณ แจกให้แก่เพื่อนร่วมงาน 120 คนของศูนย์ข้อมูลฯ เพื่อเป็นขวัญถุง เป็นขวัญและกำลังใจแด่ทุกท่าน ส่วนโบนัส แจกในเดือนมีนาคม และการขึ้นเงินเดือนประจำปี ขึ้นปีละ 2 หนในรอบเดือนมีนาคม และเดือนตุลาคมของทุกปี เนื้อหาคำอวยพรในซอง "อั้งเปา" ของ ดร.โสภณ เป็นดังนี้:

 

新 正 如 意  新 年 发 财

ซินเจียหยู่อี่ ซินนี้ฮวกไช้

 

            พรเนื่องในวันตรุษจีน ซินเจียหยู่อี่ ซินนี้ฮวกไช้ แปลว่าปีใหม่นี้ขอให้สมปรารถนา ขอให้เจริญงอกงาม ผมในนามประธานศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย บจก.เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส (AREA) ในฐานะคนไทยเชื้อสายจีน จึงได้จัดกิจกรรมแจกซอง "อั้งเปา" สืบสานประเพณีจีน โดย "อั้งเปา" นี้เป็นขวัญถุง เป็นขวัญและกำลังใจแด่ทุกท่าน

            ปีใหม่นี้ ผมขอให้ทุกท่านสมปรารถนา มีโชคลาภมั่งมี ที่สำคัญขอให้คุณงามความดีที่ทุกท่านได้ประกอบ โปรดดลบันดาลให้ท่านพบแต่ความสุขสวัสดิ์ เจริญยิ่งๆ ขึ้น รวยๆ เฮงๆ และแบ่งปันเพื่อสังคมยิ่งๆ ขึ้น ทำการดีๆ ใดๆ ได้สำเร็จสมความมุ่งมาดปรารถนา มีชีวิต มีครอบครัวที่สงบสุข ยั่งยืน สุขภาพแข็งแรง และร่วมกันพัฒนาประเทศชาติและช่วยเหลือพี่น้องประชาชนร่วมชาติด้วยจิตใจที่เข้มแข็งแจ่มใส

 

林俊 秋

ดร.โสภณ พรโชคชัย

ประธาน ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย

บจก.เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส

 

 

 


ผู้แถลง:
ดร.โสภณ พรโชคชัย (sopon@area.co.th) ประธาน ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย บจก. เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส หรือ AREA (www.area.co.th): ซึ่งเป็นองค์กรที่มีฐานข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ภาคสนามขนาดใหญ่ที่สุดและปรับปรุงให้ทันสมัยที่สุดในประเทศไทย และดำเนินการเก็บข้อมูลต่อเนื่องมาตั้งแต่ พ.ศ.2537 เป็นศูนย์ข้อมูลที่มีความเป็นกลางทางวิชาการ และเป็นอิสระทางวิชาชีพ โดยไม่ถูกครอบงำโดยผู้มีส่วนได้ส่วนเสียใด ๆ สมาชิกของศูนย์ข้อมูลฯ ได้รับข้อมูลที่เป็น First-hand information ในเวลาเดียวกัน

อ่าน 1,109 คน
2020 Copyright © by area.co.th All Rights Reserved