พัฒนาปั้มน้ำมันอย่างไรให้สำเร็จ
  AREA แถลง ฉบับที่ 56/2562: วันอังคารที่ 05 กุมภาพันธ์ 2562

ผู้แถลง: ดร.โสภณ พรโชคชัย
ประธาน ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย
บจก.เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส
sopon@area.co.th

            ปั้มน้ำมันหรือสถานีบริการน้ำมันเกิดขึ้นเป็นดอกเห็ด แต่หลายแห่งก็ไม่ประสบความสำเร็จ ทำอย่างไรจึงจะสำเร็จ 

            ดร.โสภณ พรโชคชัย ประธาน ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย บจก. เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส (www.area.co.th) ในฐานะผู้เชี่ยวชาญด้านอสังหาริมทรัพย์ และทำการสำรวจเพื่อสร้างสถานีบริการน้ำมันมาทั่วประเทศ เช่น เชลล์ เอสโซ่ ปตท. และโดยเฉพาะปั้ม Jet ทุกสาขา ได้จัดทำคลิปเกี่ยวกับการพัฒนาปั้มน้ำมันให้ประสบความสำเร็จ 

การทำปั้มให้สำเร็จขึ้นอยู่กับ 
1. จำนวนรถวิ่งผ่านตามระยะเวลาที่กำหนด 
2. จำนวนประชากรในพื้นที่ 
3. หน้ากว้างของที่ดินและทำเล 
4. ขนาดของปั้ม 
5. องค์ประกอบอื่น เช่น ร้านอาหาร ร้านสะดวกซื้อ ฯลฯ 

โปรดดูคลิปต่อไปนี้  https://www.facebook.com/dr.sopon4/videos/460843807785158/?__xts__[0]=​

ผู้แถลง:
ดร.โสภณ พรโชคชัย (sopon@area.co.th) ประธาน ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย บจก. เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส หรือ AREA (www.area.co.th): ซึ่งเป็นองค์กรที่มีฐานข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ภาคสนามขนาดใหญ่ที่สุดและปรับปรุงให้ทันสมัยที่สุดในประเทศไทย และดำเนินการเก็บข้อมูลต่อเนื่องมาตั้งแต่ พ.ศ.2537 เป็นศูนย์ข้อมูลที่มีความเป็นกลางทางวิชาการ และเป็นอิสระทางวิชาชีพ โดยไม่ถูกครอบงำโดยผู้มีส่วนได้ส่วนเสียใด ๆ สมาชิกของศูนย์ข้อมูลฯ ได้รับข้อมูลที่เป็น First-hand information ในเวลาเดียวกัน

อ่าน 1,451 คน
2020 Copyright © by area.co.th All Rights Reserved