บรรยากาศการแจกอั้งเปา AREA
  AREA แถลง ฉบับที่ 58/2562: วันพุธที่ 06 กุมภาพันธ์ 2562

ผู้แถลง: ดร.โสภณ พรโชคชัย
ประธาน ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย
บจก.เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส
sopon@area.co.th

            ในช่วงตรุษจีน (วันปีใหม่จีน 5 มกราคม 2562) ดร.โสภณ พรโชคชัย ประธาน ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย บจก. เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส (www.area.co.th) ได้แจก "อั้งเปา" (红包) ให้กับเพื่อนร่วมงาน (พนักงาน) ของศูนย์ข้อมูลฯ เพื่อเป็นเงินขวัญถุงสำหรับความเป็นสิริมงคล  (ส่วนโบนัสแจกทุกเดือนมีนาคม) ขอเชิญทุกท่านมาร่วมชมบรรยากาศการแจกอั้งเปาของพวกเราได้ตาม link ต่อไปนี้:

 

บรรยากาศการแจกอั้งเปา AREA : https://www.facebook.com/324821724297087/posts/1951193138326596/

ผู้แถลง:
ดร.โสภณ พรโชคชัย (sopon@area.co.th) ประธาน ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย บจก. เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส หรือ AREA (www.area.co.th): ซึ่งเป็นองค์กรที่มีฐานข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ภาคสนามขนาดใหญ่ที่สุดและปรับปรุงให้ทันสมัยที่สุดในประเทศไทย และดำเนินการเก็บข้อมูลต่อเนื่องมาตั้งแต่ พ.ศ.2537 เป็นศูนย์ข้อมูลที่มีความเป็นกลางทางวิชาการ และเป็นอิสระทางวิชาชีพ โดยไม่ถูกครอบงำโดยผู้มีส่วนได้ส่วนเสียใด ๆ สมาชิกของศูนย์ข้อมูลฯ ได้รับข้อมูลที่เป็น First-hand information ในเวลาเดียวกัน

อ่าน 1,076 คน
2020 Copyright © by area.co.th All Rights Reserved