ดร.โสภณ "ตบหน้า" มิตรสหาย
  AREA แถลง ฉบับที่ 61/2562: วันพฤหัสบดีที่ 07 กุมภาพันธ์ 2562

ผู้แถลง: ดร.โสภณ พรโชคชัย
ประธาน ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย
บจก.เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส
sopon@area.co.th

            ดร.โสภณ พรโชคชัย ประธาน ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย บจก. เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส (www.area.co.th) เขียนเปิดใจเรื่องการเมืองใน FB ส่วนตัว www.facebook.com/dr.sopon4 ดังนี้:

 

ชัดเจน ผมไม่เล่นการเมือง

            หลายปีมานี้เพื่อนทั้งฝ่าย กปปส และ นปช ทั้งแดง ทั้งเหลือง ต่างเข้าใจว่าการที่ผมทำกิจกรรมต่างๆ ก็เพื่อหวังเล่นการเมือง และในวันนี้ ผมก็พิสูจน์แล้วว่าไม่ได้เป็นสมาชิกพรรคการเมืองใด นี่จึงเป็นการตบหน้ามิตรสหายบางท่านที่เข้าใจผมผิด อันที่จริงก็มีราว 5 พรรคที่มาทาบทาม ผมก็ได้แต่ขอบพระคุณแต่ไม่ไปเข้าร่วม

            ที่ผมเป็นประธานมูลนิธิอิสรชนช่วยคนเร่ร่อน ประธานก่อตั้งมูลนิธิประเมินค่าทรัพย์สินแห่งประเทศไทย นายกสมาคมผู้ซื้อบ้าน นายกสมาคมอสังหาริมทรัพย์สากล และอื่นๆ รวมสิบกว่าแห่ง ก็เพียงเพื่อบำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคม เพื่อวิชาชีพที่ผมถนัดคือการสำรวจวิจัยอสังหาริมทรัพย์และการประเมินค่าทรัพย์สิน

            แม้ผมไม่สังกัดพรรคและทำธุรกิจ แต่ผมก็ยังวิจารณ์การเมืองอย่างต่อเนื่อง อะไรที่เห็นว่าผิด ผมก็กล้าวิจารณ์ตั้งแต่ระดับนายกรัฐมนตรี ข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ จนถึงคหบดีใหญ่โตที่มีโอกาสเป็นลูกค้ารายใหญ่ของผม ผมถือว่าผมพูดตามหลักวิชาการ และยึดประโยชน์ของประเทศชาติเป็นสำคัญ คนที่เห็นว่าผมไม่ใช่คนเลีย ไม่ใช่ Mr.Yes แต่เป็นคนจริง ก็คงนับถือ-ศรัทธามาใช้บริการของผมเอง

            แม้ผมจะไม่เล่นการเมือง แต่ก็เคยสมัครผู้ว่าฯ กทม. และคงจะสมัครอีก เพื่อหวังเผยแพร่แนวคิดการพัฒนามหานคร เพราะผมจบปริญญาเอกในด้านนี้ และถ้ามีโอกาสหนึ่งในล้านที่จะได้ ผมก็ยินดีสละชีพทำงานเต็มที่ (แต่คงไม่ได้หรอก) แม้ต่อไปจะมีอดีตรัฐมนตรีคนไหนมาสมัครด้วย ผมก็ยังจะสู้ ผมประสบความสำเร็จในการบริหารคน-องค์กรมาด้วยตนเอง ไม่ได้มาจากการเลียหรือไม่ใช่พวกเล่นการเมืองมาจนมีชื่อเสียงจอมปลอม กร่างแต่กลวงครับผม

 

ที่มา: https://www.facebook.com/324821724297087/posts/1953443421434901

 


ผู้แถลง:
ดร.โสภณ พรโชคชัย (sopon@area.co.th) ประธาน ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย บจก. เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส หรือ AREA (www.area.co.th): ซึ่งเป็นองค์กรที่มีฐานข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ภาคสนามขนาดใหญ่ที่สุดและปรับปรุงให้ทันสมัยที่สุดในประเทศไทย และดำเนินการเก็บข้อมูลต่อเนื่องมาตั้งแต่ พ.ศ.2537 เป็นศูนย์ข้อมูลที่มีความเป็นกลางทางวิชาการ และเป็นอิสระทางวิชาชีพ โดยไม่ถูกครอบงำโดยผู้มีส่วนได้ส่วนเสียใด ๆ สมาชิกของศูนย์ข้อมูลฯ ได้รับข้อมูลที่เป็น First-hand information ในเวลาเดียวกัน

อ่าน 3,583 คน
2020 Copyright © by area.co.th All Rights Reserved