อย่าเพิ่งเชื่อ "สภาพัฒน์"
  AREA แถลง ฉบับที่ 63/2562: วันศุกร์ที่ 08 กุมภาพันธ์ 2562

ผู้แถลง: ดร.โสภณ พรโชคชัย
ประธาน ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย
บจก.เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส
sopon@area.co.th

            ดร.โสภณฟันธง "อย่าเพิ่งเชื่อ 'สภาพัฒน์" ที่ว่าเศรษฐกิจที่ผ่านมา 5 ปีดีขึ้น แถลงการณ์ของทางราชการนี้เป็นการ "โฆษณาชวนเชื่อ" หรือเป็น "เรื่องจริง" กันแน่

            ดร.โสภณ พรโชคชัย ประธาน ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย บจก. เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส (www.area.co.th) วิพากษ์คำแถลงของสํานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติที่ว่า "เศรษฐกิจไทยปรับตัวดีขึ้นอย่างชัดเจน จากการขยายตัวร้อยละ 1.0 ในปี 2557 เป็น. . .ร้อยละ 4.2 สำหรับในปี 2562. . ." (https://bit.ly/2GukldL) ดังนี้

            1. ที่เศรษฐกิจไทยขยายเพียง 0.9% ในปี 2557 ก็เพราะการก่อจลาจลทางการเมืองเพื่อปูทางสู่รัฐประหาร จะเห็นได้ว่าในปี 2555 เศรษฐกิจไทยทะยานขึ้นมา 7.2% หลังน้ำท่วมใหญ่ปี 2554 แต่เศรษฐกิจในช่วงหลังรัฐประหาร (2558-2561) เพิ่มขึ้นเพียง 3-4% ไม่ได้เพิ่มขึ้นโดดเด่นแต่อย่างใด (https://bit.ly/2DCRyzt)

            2. เศรษฐกิจไทยในช่วงปี 2558-2561 เพิ่มขึ้นบ้างก็เพราะผลพวงของการเพิ่มขึ้นทั่วทั้งภูมิภาค แต่ไทยโตเป็นอันดับรองบ๊วย คืออันดับที่ 8 จาก 10 ประเทศอาเซียน ที่อันตรายกว่านั้นก็คือ IMF ได้คาดการณ์เศรษฐกิจไทยไว้แล้วว่า ในช่วงปี 2562-2566 เศรษฐกิจไทยจะมีอัตราการเจริญเติบโตตกต่ำลงมาเป็นอันดับที่ 9 ชนะเพียงสิงคโปร์เท่านั้น แสดงว่าทางราชการไม่ประสบความสำเร็จในการแก้ปัญหาเศรษฐกิจชาติหรือไม่

            3. แม้ทางราชการจะโฆษณาว่าจะปฏิรูปสารพัด ดูแลเศรษฐฐานราก แต่ในความเป็นจริงเศรษฐกิจไทยอยู่ในลักษณะ "รวยกระจุก จนกระจาย" ในรายงานของธนาคารโลกล่าสุดระบุว่าไทยมีความเหลื่อมล้ำสูงมาก และต้องแก้ปัญหานี้ให้ได้ โดยระบุว่าคนไทยไม่ถึง 40% ที่รู้สึกว่าเศรษฐกิจดีขึ้นจริง แต่ประชาชนในประเทศเพื่อนบ้านต่างรู้สึกว่าเศรษฐกิจดีขึ้น ทั้งกัมพูชา มาเลเซีย เมียนมา ฟิลิปปินส์ และอินโดนีเซียถึง 50%-70% (https://bit.ly/2HBopes)


 


ผู้แถลง:
ดร.โสภณ พรโชคชัย (sopon@area.co.th) ประธาน ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย บจก. เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส หรือ AREA (www.area.co.th): ซึ่งเป็นองค์กรที่มีฐานข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ภาคสนามขนาดใหญ่ที่สุดและปรับปรุงให้ทันสมัยที่สุดในประเทศไทย และดำเนินการเก็บข้อมูลต่อเนื่องมาตั้งแต่ พ.ศ.2537 เป็นศูนย์ข้อมูลที่มีความเป็นกลางทางวิชาการ และเป็นอิสระทางวิชาชีพ โดยไม่ถูกครอบงำโดยผู้มีส่วนได้ส่วนเสียใด ๆ สมาชิกของศูนย์ข้อมูลฯ ได้รับข้อมูลที่เป็น First-hand information ในเวลาเดียวกัน

อ่าน 1,958 คน
2020 Copyright © by area.co.th All Rights Reserved