รางวัล FIABCI-Thai PRIX D’EXCELLENCE AWARDS 2019
  AREA แถลง ฉบับที่ 77/2562: วันศุกร์ที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562

ผู้แถลง: ดร.โสภณ พรโชคชัย
ประธาน ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย
บจก.เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส
sopon@area.co.th

          ดร.โสภณ พรโชคชัย ประธานศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย (www.area.co.th) ในฐานะนายกสมาคมอสังหาริมทรัพย์สากล (FIABCI-Thai) ขอประกาศเชิญชวนทุกท่านเสนอชื่อโครงการอสังหาริมทรัพย์ชั้นนำในประเทศไทยเพื่อรับรางวัลเกียรติยศของโลก FIABCI-Thai PRIX D’EXCELLENCE AWARDS 2019  ท่านสามารถเสนอชื่อโครงการดีเด่นได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ผู้ได้รับรางวัลจะได้รับการเสนอชื่อให้ชิงรางวัลในระดับโลกต่อไป

          รางวัลระดับโลกนี้ดำเนินการต่อเนื่องกันมา โดยเริ่มที่แต่ละประเทศ และส่งประกวดในระดับนานาชาติอีกต่อหนึ่ง สำหรับรางวัลประจำปี 2562 ประกอบด้วย

          1. โครงการอสังหาริมทรัพย์ด้านการรักษาสิ่งแวดล้อม

          2. โครงการอสังหาริมทรัพย์ด้านอนุรักษ์มรดกวัฒนธรรม

          3. โครงการเมืองใหม่ เมืองชี้นำ

          4. โรงแรม

          5. ศูนย์ประชุม

          6. นิคมอุตสาหกรรมหรืออสังหาริมทรัพย์ประเภทอุตสาหกรรม

          7. อาคารสำนักงาน

          8. โครงสร้างพื้นฐาน เช่น สะพาน ถนน ทางด่วน รถไฟฟ้า

          9. อาคารชุดพักอาศัย

          10. ที่อยู่อาศัยแนวราบ

          11. รีสอร์ต อสังหาริมทรัพย์เพื่อการพักผ่อน

          12. ศูนย์การค้า อสังหาริมทรัพย์เชิงพาณิชย์

          13. อสังหาริมทรัพย์ชนบท เช่น สวนเกษตร สวนป่า

          14. อสังหาริมทรัพย์ประเภทพิเศษ เช่น สนามบินนานาชาติ

          15. อสังหาริมทรัพย์อาคารเขียว-รักษ์สิ่งแวดล้อม

          FIABCI-Thai สมาคมการค้าอสังหาริมทรัพย์สากลได้เชิญคณะกรรมการตัดสินซึ่งเป็นบุคคลชั้นนำในวงการอสังหาริมทรัพย์ทั้งในและต่างประเทศเป็นกรรมการร่วมตัดสิน ดังนั้นหากโครงการใดได้รับรางวัลจึงถือเป็นรางวัลอันทรงเกียรติในวงการอสังหาริมทรัพย์นานาชาติ

          อนึ่ง FIABCI เป็นคำย่อของภาษาฝรั่งเศสคือ "Federation Internationale des Administrateurs de Bien-Conselis Immobiliers" ซึ่งแปลว่า "The International Real Estate Federation". FIABCI จัดตั้งขึ้นในปี 2494 ณ กรุงปารีส ปัจจุบันมีอายุ 68 ปีแล้ว มี FIABCI อยู่ในประเทศทั่วโลก 60 ประเทศ มีสมาคมอสังหาริมทรัพย์ชั้นนำเป็นสมาชิกถึง 120 แห่งทั่วโลกเช่นกัน โดยในประเทศไทย ดร.โสภณ เป็นนายกสมาคม

          ท่านใดสนใจเสนอชื่อโครงการเข้าร่วม โปรดติดต่อ คุณนงลักษณ์ จตุเทน ฝ่ายเลขานุการ FIABCI-Thai โทร. 02.295.3905 Email: info@fiabci-thai.org

 

 

FIABCI-Thai PRIX D’EXCELLENCE AWARDS 2019

GUIDELINES FOR JOINING

IMPORTANT INSTRUCTIONS

Candidates wishing to participate in the FIABCI-Thai PRIX D’EXCELLENCE AWARDS 2019  should send their application to the FIABCI-Thai by May 24, 2019.

A. RULES AND CONDITIONS OF ENTRY

  1. The person submitting the project must be either the owner, developer or person with overall executive responsibility for the project, or alternatively a duly authorized professional acting on his/her behalf (architect, public relations company, etc.)
  2. The Awards Committee/Judges reserves the right not to confer an award in any given category if, in its opinion, no project submitted in that category fulfils the judging criteria to a sufficiently high standard.
  3. The project must have been completed and fully operational for at least 12 months before the deadline for receipt of Application Forms.  If the project comprises several phases, at least 1 phase must be complete and operational before submitting.
  4. There will be no reimbursement of expenses relating to the submission of a project.
  5. FIABCI-Thai reserves the right to use the photos and extracts from the submissions of the winning projects for the Awards.  Photos and video footage from the submissions may be used in the final presentation and/or magazine/brochure.
  6. The awards will be announced and presented during the Awards Gala Night. The winning projects will be notified prior to this time and the award winners must attend the Awards Ceremony to receive their award. The committee reserves the right to withdraw the awards, if the winners refused to attend the Awards Ceremony.
  7. Press releases announcing the award winners will be distributed to the media.
  8. Winning projects are refrained from circulating press releases concerning the results until AFTER the official announcement has been made at the Awards Gala Night.

B. INSTRUCTIONS FOR SUBMISSION

1. Relevant Dates:

    Submission to FIABCI-Thai Secretariat: May 24, 2019 (Friday)

    Evaluation/Site Inspection: June 3-14, 2019

    Awards Ceremony: July 10, 2019 (Wednesday)

2. Format of submission:
    See the Appendix.

3. Language of submission:
    English.               

4. Announcements:
    Announcements of winners will not be made until after the Awards Gala Night Presentation Ceremony on July 10, 2019 where the President of FIABCI International and other international guests would be invited to join.

5. Entries:
    A company can enter as many projects as it chooses. The awards are made on the basis of the overall excellence of the development.

6. Categories of Awards:

     6.1 Environmental (Rehabilitation / Conservation) Category - Project that rehabilitates an environment or to conserve existing environment.

     6.2 Heritage (Restoration / Conservation) Category - Restoration or conservation old buildings that have been identified for Heritage Conservation.

     6.3 Hotel Category - Business type or leisure type, service apartments that are strictly  operated as hotel, etc.

     6.4 Convention Category – Convention Centers, Exhibition Halls

     6.5 Industrial Category - For industrial building, industrial parks, technology parks,  warehouse, factory, workshop, etc.

     6.6 Master Plan Category - For a development concept plan, i.e. township development and housing estate development.

     6.7 Office Category - For office buildings and office parks

     6.8 Public Infrastructures/Amenities Category - Project developed by public fund: government buildings, hospitals, road, bridges, stadium, etc.

     6.9 Residential Condominiums Category - Owner-occupied Apartments.

     6.10 Residential (Low Rise) Category - Housing projects: detached houses, semi-detached houses, townhouses, shophouses

     6.11 Affordable Housing - Housing for the lower income group.

     6.12 Resort Category -  Beach resorts, hill resorts, theme park, marinas, etc.

     6.13 Retail Category - Mall, shopping centres, hypermarket, etc

     6.14 Rural Development Category - Forestry, farm developments, etc.

     6.15 Specialised Project (Purpose Built) Category - For purpose built building, i.e.      international school, airport

     6.16 Sustainable Development Category - For energy saving project, i.e. save energy feature, building allow more natural lighting, conserve or harvest rain water for use.

7. Juding Criteria 
     The following are the judging criteria  
 

8.  Contents of Submission

      A) An Application letter with a text describing the project in 100 words which will be used in the magazine/brochure when your project win.

      B) Project Details, one hard copy and one CDs (Word file/JPEG/video in DVD format)

 


ผู้แถลง:
ดร.โสภณ พรโชคชัย (sopon@area.co.th) ประธาน ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย บจก. เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส หรือ AREA (www.area.co.th): ซึ่งเป็นองค์กรที่มีฐานข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ภาคสนามขนาดใหญ่ที่สุดและปรับปรุงให้ทันสมัยที่สุดในประเทศไทย และดำเนินการเก็บข้อมูลต่อเนื่องมาตั้งแต่ พ.ศ.2537 เป็นศูนย์ข้อมูลที่มีความเป็นกลางทางวิชาการ และเป็นอิสระทางวิชาชีพ โดยไม่ถูกครอบงำโดยผู้มีส่วนได้ส่วนเสียใด ๆ สมาชิกของศูนย์ข้อมูลฯ ได้รับข้อมูลที่เป็น First-hand information ในเวลาเดียวกัน

อ่าน 3,207 คน
2020 Copyright © by area.co.th All Rights Reserved