กาลาดินเนอร์ Oversea Property Alliance ฮ่องกง
  AREA แถลง ฉบับที่ 83/2562: วันพุธที่ 20 กุมภาพันธ์ 2562

ผู้แถลง: ดร.โสภณ พรโชคชัย
ประธาน ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย
บจก.เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส
sopon@area.co.th

            ดร.โสภณ พรโชคชัย ประธาน ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย บจก. เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส (www.area.co.th) ได้รับเชิญให้ไปร่วมงานกาลาดินเนอร์ Oversea Property Alliance ณ Kai Tak Cruise Terminal ฮ่องกง ในเวลา 17:00 น. ของวันอังคารที่ 12 มีนาคม 2562 ท่านใดสนใจไปเข้าร่วม โปรดติดต่อ คุณนงลักษณ์ จตุเทน โทร.02.295.3905 ภายในวันจันทร์ที่ 25 กุมภาพันธ์ 2562 เพื่อการจองที่นั่ง

            งานนี้น่าจะมีประโยชน์สำหรับนักพัฒนาที่ดินในการลูกค้าจากต่างประเทศ สำหรับนักวิชาชีพและนายหน้าอสังหาริมทรัพย์เพื่อหาพันธมิตรทางธุรกิจกับนักลงทุนในฮ่องกงและจีนผ่านช่องทางนี้


ผู้แถลง:
ดร.โสภณ พรโชคชัย (sopon@area.co.th) ประธาน ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย บจก. เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส หรือ AREA (www.area.co.th): ซึ่งเป็นองค์กรที่มีฐานข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ภาคสนามขนาดใหญ่ที่สุดและปรับปรุงให้ทันสมัยที่สุดในประเทศไทย และดำเนินการเก็บข้อมูลต่อเนื่องมาตั้งแต่ พ.ศ.2537 เป็นศูนย์ข้อมูลที่มีความเป็นกลางทางวิชาการ และเป็นอิสระทางวิชาชีพ โดยไม่ถูกครอบงำโดยผู้มีส่วนได้ส่วนเสียใด ๆ สมาชิกของศูนย์ข้อมูลฯ ได้รับข้อมูลที่เป็น First-hand information ในเวลาเดียวกัน

อ่าน 811 คน
2020 Copyright © by area.co.th All Rights Reserved