ทำเลสุขุมวิท-พระรามที่ 4 แชมป์เปิดตัวมูลค่าสูงสุด
  AREA แถลง ฉบับที่ 88/2562: วันพฤหัสบดีที่ 21 กุมภาพันธ์ 2562

ผู้แถลง: ดร.โสภณ พรโชคชัย
ประธาน ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย
บจก.เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส
sopon@area.co.th

            โซนสุขุมวิท-พระราม 4 เป็นแชมป์เปิดตัวโครงการใหม่สูงสุดในปี 2551 ซึ่งส่วนมากเป็นโครงการอาคารชุด ถึง 81,342 ล้านบาท (ไม่รวมบ้านแฝดอีก 210 ล้านบาท) แต่มีจำนวนหน่วยเพียง 7,126 หน่วย

 

 

            ดร.โสภณ พรโชคชัย ประธาน ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย บจก. เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส (www.area.co.th) เปิดเผยว่าในทำเล I3 หรือสุขุมวิท-พระรามที่ 4 มีโครงการเปิดใหม่เฉพาะโครงการอาคารชุดกับบ้านแฝดเท่านั้น ไม่มีบ้านเดี่ยว ทาวน์เฮาส์ ตึกแถว หรือที่ดินจัดสรรเพื่อการอยู่อาศัย  ทั้งนี้เพราะที่ดินราคา เอาไปพัฒนาเป็นอื่นคงไม่คุ้ม  แต่มียกเว้นกรณีมีบ้านแฝดจำนวน 3 หน่วย รวม 210 ล้านบาท หรือเฉลี่ยหน่วยลถะ 70 ล้านบาท

            เฉพาะห้องชุดในพื้นที่ I3: สุขุมวิท-พระรามที่ 4 นั้น มีเปิดตัว 7,126 หน่วย โดยส่วนใหญ่ คือ 3,624 หน่วย หรือ 51% เปิดขายในราคา 5-10 ล้านบาท รองลงมาคือราคา 10-20 ล้านบาท เปิดถึง 1,958 หน่วย หรือ 27%  และยังมีห้องชุดราคาเกิน 20 ล้านบาทอีก 805 หน่วย หรือ 11% ของอุปทานที่เปิดใหม่ทั้งหมด  ส่วนระดับราคา 3-5 ล้านบาทมีอยู่ 358 หน่วย หรือ 10% ของทั้งหมด  ราคาบ้านเฉลี่ยในพื้นที่นี้มีราคา 11.415 ล้านบาท ซึ่งนับว่าสูงกว่าค่าเฉลี่ยที่ 4.5 ล้านบาทเป็นอย่างมาก

            อาจกล่าวได้ว่าห้องชุดในพื้นที่นี้ขายได้เดือนละ 11.4% ของทั้งหมด และคาดว่าภายในเวลา 8.8 เดือน ก็จะสามารถขายได้หมด ซึ่งนับว่าเร็วมาก  แสดงว่าตลาดคึกคักมากในทำเลนี้  สินค้าที่ขายดีที่สุด กลับเป็นห้องชุดราคา 20 ล้านบาทขึ้นไป โดยคาดว่า ขายได้เดือนละ 16.9% สำหรับห้องชุดราคา  20 ล้านบาทขึ้นไป  ส่วนที่จะขายได้เดือนละ 16.9% เป็นห้องชุดราคา 10-20 ล้านบาท  นอกนั้นห้องชุดราคาไม่เกิน 10 ล้านบาท คาดว่าจะขายได้เพียงเดือนละ 9.4% เท่านั้น

            โดยสรุปแล้วสินค้าดี มีคุณภาพ และมีราคาสูง กลับขายดีกว่าสินค้าอื่น  ทำเล I3: สุขุมวิท-พระรามที่ 4 นี้มีอนาคตที่ดีกว่าพื้นที่อื่นมาก


ผู้แถลง:
ดร.โสภณ พรโชคชัย (sopon@area.co.th) ประธาน ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย บจก. เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส หรือ AREA (www.area.co.th): ซึ่งเป็นองค์กรที่มีฐานข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ภาคสนามขนาดใหญ่ที่สุดและปรับปรุงให้ทันสมัยที่สุดในประเทศไทย และดำเนินการเก็บข้อมูลต่อเนื่องมาตั้งแต่ พ.ศ.2537 เป็นศูนย์ข้อมูลที่มีความเป็นกลางทางวิชาการ และเป็นอิสระทางวิชาชีพ โดยไม่ถูกครอบงำโดยผู้มีส่วนได้ส่วนเสียใด ๆ สมาชิกของศูนย์ข้อมูลฯ ได้รับข้อมูลที่เป็น First-hand information ในเวลาเดียวกัน

อ่าน 3,170 คน
2020 Copyright © by area.co.th All Rights Reserved