มูลนิธิประเมินค่าฯ คึกคักที่สุด
  AREA แถลง ฉบับที่ 97/2562: วันพฤหัสบดีที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562

ผู้แถลง: ดร.โสภณ พรโชคชัย
ประธาน ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย
บจก.เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส
sopon@area.co.th

            มูลนิธิประเมินค่าทรัพย์สินแห่งประเทศไทยถือเป็นองค์กรด้านอสังหาริมทรัพย์ที่มีกิจกรรมที่คึกคักที่สุดในประเทศไทยโดยเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ 2562 และจัดเสวนาวิชาการรายเดือนเป็นครั้งที่ 200 สำหรับการเสวนา วิชาการน้องรายเดือนครั้งแรกจัดขึ้นเมื่อเดือนตุลาคม 2544 ยิ่งกว่านั้นมูลนิธิยังจัดประชุมคณะกรรมการแทบทุกเดือนโดยในหนึ่งปีมีการประชุมคณะกรรมการถึงประมาณ 10 ถึง 11 ครั้งอีกด้วย

            นอกจากนี้มูลนิธิยังจัดพิมพ์วารสารวิชาการด้านอสังหาริมทรัพย์และการประเมินค่าทรัพย์สินรายสองเดือนอย่างต่อเนื่องมาตั้งแต่ปี 2544 เช่นกัน โดยสลับจัดพิมพ์เป็นภาษาไทยบ้างและภาษาอังกฤษบ้าง โดยมียอดพิมพ์ครั้งละ 4,000 บาท มูลนิธิได้จัดส่งวารสารไปยังหน่วยราชการและวิสาหกิจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น บริษัทประเมินค่าทรัพย์สิน สถาบันการเงิน และหน่วยงานเกี่ยวข้องอื่น

            ในระยะเวลา 18 ปีที่ตั้งมูลนิธิแห่งนี้ขึ้นมาได้เปลี่ยนประธานมาแล้วสามท่าน โดยมี ดร.โสภณ พรโชคชัย เป็นประธานก่อตั้งและประธานกรรมการท่านแรก  ต่อมาคือศาสตราภิชานกิตติ พัฒนพงษ์พิบูลย์ อดีตรองผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยและอดีตกรรมการผู้จัดการธนาคารอาคารสงเคราะห์  สำหรับประธานท่านที่สามในปัจจุบันนี้คือรองศาสตราจารย์นิพัทธ์ จิตรประสงค์ และในสมัยถัดไปก็จะมีการเลือกตั้งประธานท่านใหม่ต่อไป

 

            มูลนิธิเปิดโอกาสกว้างให้กับผู้สนใจและผู้เกี่ยวข้องกับวงการอสังหาริมทรัพย์และการประเมินค่าทรัพย์สินมาสมัครเป็นกรรมการ ท่านผู้ใดสนใจช่วยพัฒนาวงการนี้โปรดติดต่อคุณนงลักษณ์ จตุเทน ผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการมูลนิธิ โทร. 022953905

 


ผู้แถลง:
ดร.โสภณ พรโชคชัย (sopon@area.co.th) ประธาน ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย บจก. เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส หรือ AREA (www.area.co.th): ซึ่งเป็นองค์กรที่มีฐานข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ภาคสนามขนาดใหญ่ที่สุดและปรับปรุงให้ทันสมัยที่สุดในประเทศไทย และดำเนินการเก็บข้อมูลต่อเนื่องมาตั้งแต่ พ.ศ.2537 เป็นศูนย์ข้อมูลที่มีความเป็นกลางทางวิชาการ และเป็นอิสระทางวิชาชีพ โดยไม่ถูกครอบงำโดยผู้มีส่วนได้ส่วนเสียใด ๆ สมาชิกของศูนย์ข้อมูลฯ ได้รับข้อมูลที่เป็น First-hand information ในเวลาเดียวกัน

อ่าน 782 คน
2020 Copyright © by area.co.th All Rights Reserved