ชมเมืองคัปปาโดเจีย
  AREA แถลง ฉบับที่ 103/2562: วันจันทร์ที่ 04 มีนาคม 2562

ผู้แถลง: ดร.โสภณ พรโชคชัย
ประธาน ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย
บจก.เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส
sopon@area.co.th

            ในวันศุกร์ที่ 1 มีนาคม 2562 ดร.โสภณ พรโชคชัย ประธาน ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย บจก. เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส (www.area.co.th) ได้เดินทางไปเยือนนครคัปปาโดเจีย ซึ่งมีทั้งเมืองใต้ดินแห่งคัปปาโดเจีย (Cappadocia), พิพิธภัณฑ์กลางแจ้งแห่งคัปปาโดเจีย ตุรกี, และ จี๊ปซาฟารี ณ คัปปาโดเจีย ตุรกี ​

 

โปรดดูรายละเอียดตามนี้: 

เมืองใต้ดินแห่งคัปปาโดเจีย 
https://www.facebook.com/324821724297087/posts/1987224594723450?sfns=mo 

 

พิพิธภัณฑ์กลางแจ้งแห่งคัปปาโดเจีย ตุรกี 
https://www.facebook.com/324821724297087/posts/1987227394723170?sfns=mo 

 

จี๊ปซาฟารี ณ คัปปาโดเจีย ตุรกี 
https://www.facebook.com/324821724297087/posts/1987594221353154?sfns=mo

ผู้แถลง:
ดร.โสภณ พรโชคชัย (sopon@area.co.th) ประธาน ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย บจก. เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส หรือ AREA (www.area.co.th): ซึ่งเป็นองค์กรที่มีฐานข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ภาคสนามขนาดใหญ่ที่สุดและปรับปรุงให้ทันสมัยที่สุดในประเทศไทย และดำเนินการเก็บข้อมูลต่อเนื่องมาตั้งแต่ พ.ศ.2537 เป็นศูนย์ข้อมูลที่มีความเป็นกลางทางวิชาการ และเป็นอิสระทางวิชาชีพ โดยไม่ถูกครอบงำโดยผู้มีส่วนได้ส่วนเสียใด ๆ สมาชิกของศูนย์ข้อมูลฯ ได้รับข้อมูลที่เป็น First-hand information ในเวลาเดียวกัน

อ่าน 1,023 คน
2020 Copyright © by area.co.th All Rights Reserved