ชมเมืองเกอเรแม-คอนย่า
  AREA แถลง ฉบับที่ 104/2562: วันจันทร์ที่ 04 มีนาคม 2562

ผู้แถลง: ดร.โสภณ พรโชคชัย
ประธาน ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย
บจก.เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส
sopon@area.co.th

 

            ในวันเสาร์ที่ 2 มีนาคม 2562 ดร.โสภณ พรโชคชัย ประธาน ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย บจก. เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส (www.area.co.th) ได้เดินทางไปเยือนเมืองท่องเที่ยวเกอดรอมและนครคอนย่า ซึ่งมีพิพิธภัณฑ์เมฟลานา ประเทศตุรกี จึงได้ถ่ายทอดมาให้ทุกท่านได้ชม 

 

โปรดดูรายละเอียดตามนี้: 

เกอเรแม เมืองแห่งหุบเขาในตุรกี 
https://www.facebook.com/324821724297087/posts/1988701214575788?sfns=mo 

 

เมืองคอนย่าและพิพิธภัณฑ์เมฟลานา ตุรกี 
https://www.facebook.com/324821724297087/posts/1988702744575635?sfns=mo 

ผู้แถลง:
ดร.โสภณ พรโชคชัย (sopon@area.co.th) ประธาน ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย บจก. เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส หรือ AREA (www.area.co.th): ซึ่งเป็นองค์กรที่มีฐานข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ภาคสนามขนาดใหญ่ที่สุดและปรับปรุงให้ทันสมัยที่สุดในประเทศไทย และดำเนินการเก็บข้อมูลต่อเนื่องมาตั้งแต่ พ.ศ.2537 เป็นศูนย์ข้อมูลที่มีความเป็นกลางทางวิชาการ และเป็นอิสระทางวิชาชีพ โดยไม่ถูกครอบงำโดยผู้มีส่วนได้ส่วนเสียใด ๆ สมาชิกของศูนย์ข้อมูลฯ ได้รับข้อมูลที่เป็น First-hand information ในเวลาเดียวกัน

อ่าน 916 คน
2020 Copyright © by area.co.th All Rights Reserved