ห้างว่านต๋า น่าคิดเกี่ยวกับห้างสรรพสินค้า
  AREA แถลง ฉบับที่ 168/2562: วันพุธที่ 03 เมษายน 2562

ผู้แถลง: ดร.โสภณ พรโชคชัย
ประธาน ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย
บจก.เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส
sopon@area.co.th

            มาเยี่ยมห้างว่านต๋าของจีน มาดูการใช้กระเบื้องเคลือบแบบจีนเป็นจุดขายดึงดูดนักท่องเที่ยวให้มาเยือน ห้างนี้มีข้อคิดดีๆ หลายประการ

            ห้างว่านต๋า (Wanda)  อยู่ในนครหนางชาง (Nanchang) นครหลวงของมณฑลเจียงซี (Jiangxi) โดยตั้งอยู่ห่างจากนครเซี่ยงไฮ้ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ประมาณ 700 กิโลเมตร  ห้างแห่งนี้มีขนาด 160,000 ตารางเมตร (ขนาดประมาณ 2 เท่าของเซ็นทรัลพลาซา ลาดพร้าว) สูง 3 ชั้น ประกอบด้วยศูนย์การค้า แหล่งบันเทิง โรงภาพยนตร์ พลาซ่า ซูเปอร์มาร์เก็ต พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำ

            ความโดดเด่นของศูนย์การค้าแห่งนี้ก็คือการออกแบบเป็นเครื่องลายครามลวดลายจีนเป็นแผ่นๆ วางอยู่เคียงกัน โดยเครื่องลายคราวนี้มีที่มาจากเมืองจิ่นเต๋อ (Jingde) ในมณฑลเดียวกันนี้ มณฑลนี้มีชื่อเสียงเรื่องกระเบื้องเคลือบของจีนมาช้านานแล้ว จึงนำกระเบื้องเคลือบมาเป็นจุดขายสำหรับห้างแห่งนี้ ห้างนี้เปิดใช้งานในวันที่ 28 มีนาคม 2559 หรือราว 3 ปีก่อน  ผู้ออกแบบโครงการนี้ก็คือ บริษัท STUFISH Entertainment Architects (www.stufish.com) โดยมีสำนักงานอยู่ที่กรุงลอนดอน และมีสำนักงานสาขาที่ฮ่องกงด้วย

            ข้อสังเกตที่น่าสนใจก็คือ

            1. การใช้กระเบื้องเคลือบแสดงให้เห็นว่า หน้ากว้างของห้างไม่ได้มีความสำคัญอะไรมากนัก เพราะไม่ได้มีไว้แสดงสินค้าใดๆ แต่กลับนำมาเป็นเพียงการประดับด้วยกระเบื้องเคลือบ  การนำเสนอสินค้าทางด้านหน้าของหัางจึงไม่ใช่สาระสำคัญในการจัดวาง

            2. แม้อาคารนี้จะมีลักษณะเบื้องหน้าคล้ายถ้วนกระเบื้องแต่ประโยชน์ใช้สอยข้างใน ก็สามารถทำได้เต็มที่ไม่ติดความเป็นวงกลมแต่อย่างใด

            3. อาคารนี้เป็นอาคารเขียวโดยได้ติดตั้งแผงโซลาเซลล์ตลอดจนการใช้น้ำอย่างประหยัดและนำกลับมาใช้ใหม่ ถึงเป็นการรักษาสิ่งแวดล้อมได้เป็นอย่างดี

            4. อย่างไรก็ตามจุดขายของห้างนี้หรือเป็นจุดดึงดูดก็คือรูปลักษณ์ภายนอกที่น่าไปเยี่ยมเยือน (ถ่ายภาพ) แต่ห้างนี้จะอยู่รอดหรือไม่คงขึ้นอยู่กับการบริหารที่ดีมีความเป็นมืออาชีพเพียงใดมากกว่าจุดขายเบื้องต้นนี้

            มีโอกาสลองไปเยือนห้างว่านต๋า

 

ภาพห้างว่านต๋า

ที่มาภาพ : http://bit.ly/2TUbO6M

 

ภาพมุมสูงห้างว่านต๋า

ที่มาภาพ : http://bit.ly/2KboKWe

 

แผนที่ที่ตั้งห้างว่านต๋า

 

คลิปห้างว่านต๋า : https://www.youtube.com/watch?v=5qex9OV56Z4

ผู้แถลง:
ดร.โสภณ พรโชคชัย (sopon@area.co.th) ประธาน ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย บจก. เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส หรือ AREA (www.area.co.th): ซึ่งเป็นองค์กรที่มีฐานข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ภาคสนามขนาดใหญ่ที่สุดและปรับปรุงให้ทันสมัยที่สุดในประเทศไทย และดำเนินการเก็บข้อมูลต่อเนื่องมาตั้งแต่ พ.ศ.2537 เป็นศูนย์ข้อมูลที่มีความเป็นกลางทางวิชาการ และเป็นอิสระทางวิชาชีพ โดยไม่ถูกครอบงำโดยผู้มีส่วนได้ส่วนเสียใด ๆ สมาชิกของศูนย์ข้อมูลฯ ได้รับข้อมูลที่เป็น First-hand information ในเวลาเดียวกัน

อ่าน 1,916 คน
2020 Copyright © by area.co.th All Rights Reserved