โอกาสการลงทุนในเวียดนาม
  AREA แถลง ฉบับที่ 172/2562: วันพฤหัสบดีที่ 04 เมษายน 2562

ผู้แถลง: ดร.โสภณ พรโชคชัย
ประธาน ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย
บจก.เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส
sopon@area.co.th

            ในขณะนี้มีโอกาสการลงทุนใหม่ๆ ในเวียดนามใต้โดยเฉพาะที่จังหวัดลองอัน สามารถพัฒนาได้ทั้งนิคมอุตสาหกรรมและธุรกิจบ้านจัดสรร

            ดร.โสภณ พรโชคชัย ประธาน ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย บจก. เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส (www.area.co.th) ในฐานะหนึ่งในคณะที่ปรึกษาในการพัฒนาเมืองชายแดนเพื่อการพาณิชยกรรมและอุตสาหกรรมในเขตเศรษฐกิจพิเศษ Binh Hieb Special Economic Zone ขอเรียนให้ทุกท่านได้ทราบว่า ขณะที่ทางราชการจังหวัดลองอัน กำลังจะแสวงหานักลงทุนไปร่วมลงทุนพัฒนานิคมอุตสาหกรรมและธุรกิจบ้านจัดสรรในเมืองชายแดนจังหวัดลองอัน ซึ่งติดกับชายแดนประเทศกัมพูชา

            ผู้สนใจสามารถติดต่อ คุณนงลักษณ์ จตุเทน เลขานุการของ ดร.โสภณ โทร. 02.295.3905 ต่อ 109 ในเวลาราชการ

 

แผนผัง Binh Hieb Special Economic Zone

 

 

 


ผู้แถลง:
ดร.โสภณ พรโชคชัย (sopon@area.co.th) ประธาน ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย บจก. เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส หรือ AREA (www.area.co.th): ซึ่งเป็นองค์กรที่มีฐานข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ภาคสนามขนาดใหญ่ที่สุดและปรับปรุงให้ทันสมัยที่สุดในประเทศไทย และดำเนินการเก็บข้อมูลต่อเนื่องมาตั้งแต่ พ.ศ.2537 เป็นศูนย์ข้อมูลที่มีความเป็นกลางทางวิชาการ และเป็นอิสระทางวิชาชีพ โดยไม่ถูกครอบงำโดยผู้มีส่วนได้ส่วนเสียใด ๆ สมาชิกของศูนย์ข้อมูลฯ ได้รับข้อมูลที่เป็น First-hand information ในเวลาเดียวกัน

อ่าน 1,133 คน
2020 Copyright © by area.co.th All Rights Reserved