ความร่วมมือกับสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ
  AREA แถลง ฉบับที่ 175/2562: วันพฤหัสบดีที่ 04 เมษายน 2562

ผู้แถลง: ดร.โสภณ พรโชคชัย
ประธาน ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย
บจก.เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส
sopon@area.co.th

            วันนี้ (4 เมษายน 2562) สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ ได้มาเยี่ยมเยียนโรงเรียนธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ไทย ซึ่งเป็น Education Arm ของศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย บจก. เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส (www.area.co.th) โดยได้รับการต้อนรับจาก ดร.โสภณ พรโชคชัย ประธานศูนย์ฯ และผู้อำนวยการโรงเรียน และคณะผู้บริหารของศูนย์ฯ และโรงเรียนฯ  การเยี่ยมเยียนในวันนี้เพื่อการขยายบทบาทในการรับรองนักวิชาชีพที่เกี่ยวเนื่องกับอสังหาริมทรัพย์ โดยในช่วงที่ผ่านมา บจก.เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส ได้รับจ้างสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพให้ออกข้อสอบนักวิชาชีพอสังหาริมทรัพย์ 10 สาขามาแล้ว

 


ผู้แถลง:
ดร.โสภณ พรโชคชัย (sopon@area.co.th) ประธาน ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย บจก. เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส หรือ AREA (www.area.co.th): ซึ่งเป็นองค์กรที่มีฐานข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ภาคสนามขนาดใหญ่ที่สุดและปรับปรุงให้ทันสมัยที่สุดในประเทศไทย และดำเนินการเก็บข้อมูลต่อเนื่องมาตั้งแต่ พ.ศ.2537 เป็นศูนย์ข้อมูลที่มีความเป็นกลางทางวิชาการ และเป็นอิสระทางวิชาชีพ โดยไม่ถูกครอบงำโดยผู้มีส่วนได้ส่วนเสียใด ๆ สมาชิกของศูนย์ข้อมูลฯ ได้รับข้อมูลที่เป็น First-hand information ในเวลาเดียวกัน

อ่าน 436 คน
2020 Copyright © by area.co.th All Rights Reserved