ไปดูราคาอสังหาริมทรัพย์หลังพายุไห่เยี่ยน
  AREA แถลง ฉบับที่ 176/2562: วันศุกร์ที่ 05 เมษายน 2562

ผู้แถลง: ดร.โสภณ พรโชคชัย
ประธาน ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย
บจก.เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส
sopon@area.co.th

            ดร.โสภณจะไปเยือนเมืองทาโคลบาน (Tacloban) ประเทศฟิลิปปินส์ เพื่อสำรวจการเปลี่ยนแปลงมูลค่าทรัพย์สินหลังพายุใหญ่ไห่เยี่ยนเมื่อปี 2556 ท่านผู้สนใจสามารถไปร่วมศึกษาวิจัยได้

            ดร.โสภณ พรโชคชัย ประธาน ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย บจก. เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส (www.area.co.th) มีกำหนดจะไปสำรวจวิจัยการเปลี่ยนแปลงราคาที่ดินในเมืองทาโคลบานในระหว่างวันที่ 9-12 พฤษภาคม 2562 นี้ ท่านใดสนใจสามารถร่วมเดินทางไปศึกษาได้  ค่าเดินทางโดยแอร์เอเซีย หรือเซบูแปซิฟิกเพียง 12,000 บาท ส่วนค่าที่พักก็คืนละไม่เกิน 2,000 บาทเท่านั้น

            ไต้ฝุ่นไห่เยี่ยน หรือในประเทศฟิลิปปินส์รู้จักกันในชื่อ ไต้ฝุ่นโยลันดา เป็นพายุไต้ฝุ่นที่ทำให้มียอดผู้เสียชีวิตมากที่สุดเป็นอันดับสองจากบันทึกของพายุไต้ฝุ่นที่พัดเข้าโจมตีฟิลิปปินส์ มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย 3,976 คน  พายุไต้ฝุ่นนี้เริ่มก่อตัวเมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน และในวันที่ 6 พฤศจิกายน ได้ปรับระดับเป็นพายุไต้ฝุ่นระดับ 5 เทียบเท่าซูเปอร์ไต้ฝุ่น  เมื่อเวลา 18.00 น. ของวันที่ 7 พฤศจิกายน ความเร็วลมสูงสุด สูงถึง 315 กม./ชม. ทำให้พายุไต้ฝุ่นไห่เยี่ยนเป็นพายุหมุนเขตร้อนที่มีความรุนแรงที่สุดเท่าที่ได้สังเกตการณ์มา และพัดขึ้นฝั่งที่ความเร็ว 305 กม./ชม.

            สำหรับความเสียหาย พายุไต้ฝุ่นไห่เยี่ยนได้สร้างความเสียหายเป็นอย่างมากทางตอนกลางของประเทศฟิลิปปินส์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งบนเกาะซามาร์และเลย์เต ทางการได้คาดการไว้ว่ามีผู้เสียชีวิตในเมืองทาโคลบานอย่างเดียวประมาณอย่างน้อย 10,000 คน ตามที่สหประชาชาติรายงานว่าราว 11 ล้านคนได้รับผลกระทบและอีกจำนวนมากไร้ที่อยู่อาศัย (https://bit.ly/2K7NuyE)

            สำหรับโรงแรมที่จะพักในเมืองทาโคลบาน มีหลายแห่ง แต่ ดร.โสภณ ได้จองไว้ที่โรงแรม XYZ (https://bit.ly/2HZOPpC) หรืออาจเลือกพักโรงแรมอื่นตามที่เห็นสมควร  ท่านใดสนใจติดต่อ คุณนงลักษณ์ เลขาฯ ดร.โสภณ โทร.02.295.3905 ต่อ 109

 

ที่มาภาพ : http://bit.ly/2G0NlJl


ผู้แถลง:
ดร.โสภณ พรโชคชัย (sopon@area.co.th) ประธาน ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย บจก. เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส หรือ AREA (www.area.co.th): ซึ่งเป็นองค์กรที่มีฐานข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ภาคสนามขนาดใหญ่ที่สุดและปรับปรุงให้ทันสมัยที่สุดในประเทศไทย และดำเนินการเก็บข้อมูลต่อเนื่องมาตั้งแต่ พ.ศ.2537 เป็นศูนย์ข้อมูลที่มีความเป็นกลางทางวิชาการ และเป็นอิสระทางวิชาชีพ โดยไม่ถูกครอบงำโดยผู้มีส่วนได้ส่วนเสียใด ๆ สมาชิกของศูนย์ข้อมูลฯ ได้รับข้อมูลที่เป็น First-hand information ในเวลาเดียวกัน

อ่าน 1,122 คน
2020 Copyright © by area.co.th All Rights Reserved