ขอนแก่นมีรถไฟยกระดับ แต่ราชบุรีให้ชาวบ้านมุดดิน
  AREA แถลง ฉบับที่ 181/2562: วันอังคารที่ 09 เมษายน 2562

ผู้แถลง: ดร.โสภณ พรโชคชัย
ประธาน ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย
บจก.เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส
sopon@area.co.th

            แปลกดี ไม่เท่าเทียม เห็นโฆษณารถไฟรางคู่ลอยฟ้าที่สถานีขอนแก่น และบ้านไผ่ แต่ที่ บ้านโป่ง โพธาราม รามบุรี จะขุด "รู" กว้าง 3 เมตร ให้ประชาชนมุดรอดไป!

            ดร.โสภณ พรโชคชัย ประธาน ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย บจก. เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส (www.area.co.th) ได้เห็นการก่อสร้างสถานีรถไฟลอยฟ้าขอนแก่น (https://bit.ly/2D1yoF4) และสถานีรถไฟลอยฟ้าบ้านไผ่ (https://bit.ly/2KioMvR) ระยะทาง 2.4 กิโลเมตรปรากฏว่าสร้างสูงกว่าระดับถนนประมาณ 12-14 เมตร สร้างความสะดวกสบายแก่ประชาชนเป็นอย่างมาก  แต่สำหรับที่อื่นๆ เช่น ที่บ้านโป่ง โพธาราม ราชบุรี หรืออีกแทบทุกแห่งทั่วประเทศ คงไม่ได้รับความสะดวกเช่นนี้

            ส่วนหนึ่งอาจเป็นเพราะค่าใช้จ่ายสูง เช่น ที่บ้านไผ่ใช้งบประมาณสูงถึง 28,000 ล้าน คงเพื่อให้เชื่อมต่อกับสถานีรถไฟเส้นใหม่ไปมุกดาหาร หรือที่สถานีขอนแก่นก็ใช้เงิน 23,400 ล้านบาท ยกระดับข้ามสถานี 5 สถานีของขอนแก่นไปเลย ดังนั้นหากให้การรถไฟแห่งประเทศไทย สร้างสถานีรถไฟลอยฟ้าทุกแห่ง ก็คงเป็นไปได้ยาก เพราะงบประมาณสูงมาก  อย่างไรก็ตามก็ควรมีทางออกอื่นแทนที่จะสร้าง "รู" ขนาดกว้าง 3 เมตร มุดทางรถไฟเข้าสู่เมืองโพธาราม เช่น

            1. สร้าง "รู" ให้กว้างขึ้น เช่น กว้างประมาณ 12 เมตร (ข้างละ 2 ช่องทางจราจร) ทำให้การเข้าออกสู่เมืองสะดวกมากขึ้น

            2. อาจต้องจ่ายค่าทดแทนสำหรับอาคารในเขตใจกลางเมืองบางส่านเพื่อให้การก่อสร้าง "รู" เป็นไปได้สะดวก เพื่อให้เป็นทางเลี้ยง หรือทางกลับรถเป็นต้น ซึ่งในกรณีนี้คงต้องจ่ายค่าทดแทนที่สูงกว่าราคาตลาดเพราะสร้างความเดือดร้อนแก่ประชาชนในเขตใจกลางเมืองบางส่วน

            ลองช่วยกันคิดเพื่อชาวโพธาราม บ้านโป่ง ราชบุรี และอื่นๆ

 

 

สถานีรถไฟลอยฟ้าขอนแก่น (https://bit.ly/2D1yoF4)

 

สถานีรถไฟลอยฟ้าบ้านไผ่ (https://bit.ly/2KioMvR)

 

 

 

ที่มา: https://bit.ly/2IcW4um


ผู้แถลง:
ดร.โสภณ พรโชคชัย (sopon@area.co.th) ประธาน ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย บจก. เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส หรือ AREA (www.area.co.th): ซึ่งเป็นองค์กรที่มีฐานข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ภาคสนามขนาดใหญ่ที่สุดและปรับปรุงให้ทันสมัยที่สุดในประเทศไทย และดำเนินการเก็บข้อมูลต่อเนื่องมาตั้งแต่ พ.ศ.2537 เป็นศูนย์ข้อมูลที่มีความเป็นกลางทางวิชาการ และเป็นอิสระทางวิชาชีพ โดยไม่ถูกครอบงำโดยผู้มีส่วนได้ส่วนเสียใด ๆ สมาชิกของศูนย์ข้อมูลฯ ได้รับข้อมูลที่เป็น First-hand information ในเวลาเดียวกัน

อ่าน 1,625 คน
2020 Copyright © by area.co.th All Rights Reserved