ไป FIABCI ยูเครน ฟรี 22-25 พฤษภาคม 2562
  AREA แถลง ฉบับที่ 185/2562: วันอังคารที่ 09 เมษายน 2562

ผู้แถลง: ดร.โสภณ พรโชคชัย
ประธาน ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย
บจก.เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส
sopon@area.co.th

สมาคมการค้าอสังหาริมทรัพย์สากล ประเทศยูเครน (FIABCI Ukraine) จะจัดงาน FIABCI Trade & Investment Mission Kyiv ในระหว่างวันที่ 22-25 พฤษภาคม 2562 ณ กรุงเคียฟ และเมืองเชอร์โนบิล ประเทศยูเครน ท่านใดสนใจไป ไม่เสียค่าลงทะเบียนใดๆ แต่เสียเพียงค่าที่พักและค่าเดินทางไปเองเท่านั้น สนใจติดต่อ คุณนงลักษณ์ จตุเทน เลขานุการสมาคมการค้าอสังหาริมทรัพย์สากล ประเทศไทย (FIABCI-Thai) โทร. 02.295.3905 ต่อ 109

 

Dear All!

Time is passing  and it's less than 1,5 month to go to Trade and Investment Mission which will take place in Ukraine, Kyiv, on 22-25 May, 2019. We are happy that many of you already confirmed your intentions to come and we are still waiting for confirmation from those who is arranging their May schedule. Please, don't forget to put Ukraine T&I Mission visit on the list!:) 

 

The Program of the Event was a little bit up-dated, see attached.

I also remind that recommended hotel of the event - Khreschatyk Hotel (4 stars), situated just in the center of Kyiv:  https://www.hotel-khreschatyk.kiev.ua/    To get best "fiabci" prices, please fill in the hotel booking form (see attached) and send to reservation@hotel-khreschatyk.kiev.ua

For those who'd prefer more luxury options, our 1st recomendation is Fairmont: https://www.fairmont-ru.com/kyiv/ , also you can stay at Intercontinental Kyiv  http://kyiv.intercontinental.com/ru/default.html, Hayatt Regency Kyiv - https://www.hyatt.com/en-US/hotel/ukraine/hyatt-regency-kiev/kievh

If any of you need help with flight/hotel/taxi service booking  feel free to contact me directly: +380506045247 (viber, whatsap, skype, telegram) or by mail: marina.shevchenko@gmail.com or info.fiabci@gmail.com and i'll do my best to assist you in your trip organization moments.

 

from Kyiv
Chernobyl Tour May 21 (put Yes/No)
Chernobyl Tour May 26 (put Yes/No)
Kyiv City Sightseeing Tour May 25 (put Yes/No)

Also, special request for delegates from countries which need visa to Ukraine (check it here: https://mfa.gov.ua/en/consular-affairs/entering-ukraine/visa-requirements-for-foreigners ) - please confirm your presence as soon as possible, and i'll send you invitation letters and all necessary documents and instruction to get visa to Ukraine. It's very time to start this process.

 

In case if you have any additional questions about upcoming Event -  feel free to contact me.

Looking forward to your very soon replies!

 

And warmly Welcome to Ukraine!

 

Sincerely yours,
Marina Shevchenko
Mob.: +38 050 604 52 47
Trade and Investment  Mission Project Manager 
FIABCI-Ukraine
www.fiabci-ukraine.news

 

 

 

 


ผู้แถลง:
ดร.โสภณ พรโชคชัย (sopon@area.co.th) ประธาน ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย บจก. เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส หรือ AREA (www.area.co.th): ซึ่งเป็นองค์กรที่มีฐานข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ภาคสนามขนาดใหญ่ที่สุดและปรับปรุงให้ทันสมัยที่สุดในประเทศไทย และดำเนินการเก็บข้อมูลต่อเนื่องมาตั้งแต่ พ.ศ.2537 เป็นศูนย์ข้อมูลที่มีความเป็นกลางทางวิชาการ และเป็นอิสระทางวิชาชีพ โดยไม่ถูกครอบงำโดยผู้มีส่วนได้ส่วนเสียใด ๆ สมาชิกของศูนย์ข้อมูลฯ ได้รับข้อมูลที่เป็น First-hand information ในเวลาเดียวกัน

อ่าน 1,147 คน
2020 Copyright © by area.co.th All Rights Reserved