'สายบัว พาศักดิ์' พาชมไม้ขุดล้อม ต.ชะอม อ.แก่งคอย สระบุรี
  AREA แถลง ฉบับที่ 186/2562: วันพุธที่ 10 เมษายน 2562

ผู้แถลง: ดร.โสภณ พรโชคชัย
ประธาน ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย
บจก.เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส
sopon@area.co.th

            คุณสายบัว พาศักดิ์ ปราชญ์ชาวบ้านด้านไม้ขุดล้อม พาชมกิจการไม้ขุดล้อมใน ต.ชะอม อ.แก่งคอย จ.สระบุรี ในวันจันทร์ที่ 8 เมษายน 2562 นับเป็นกิจกรรมที่น่าสนใจเป็นอย่างยิ่ง ซึ่งเกี่ยวเนื่องกับการประเมินต้นไม้ และการทำเกษตรกรรมต้นไม้เพื่อขาย และเพื่อลดภาระภาษีได้อีกด้วย

 


ผู้แถลง:
ดร.โสภณ พรโชคชัย (sopon@area.co.th) ประธาน ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย บจก. เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส หรือ AREA (www.area.co.th): ซึ่งเป็นองค์กรที่มีฐานข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ภาคสนามขนาดใหญ่ที่สุดและปรับปรุงให้ทันสมัยที่สุดในประเทศไทย และดำเนินการเก็บข้อมูลต่อเนื่องมาตั้งแต่ พ.ศ.2537 เป็นศูนย์ข้อมูลที่มีความเป็นกลางทางวิชาการ และเป็นอิสระทางวิชาชีพ โดยไม่ถูกครอบงำโดยผู้มีส่วนได้ส่วนเสียใด ๆ สมาชิกของศูนย์ข้อมูลฯ ได้รับข้อมูลที่เป็น First-hand information ในเวลาเดียวกัน

อ่าน 1,171 คน
2020 Copyright © by area.co.th All Rights Reserved